İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İstanbul/Kadıköy'de ahşap ev mahkemeden satılıktır

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910527
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Semt-Mahalle : HASANPAŞA MAH. / EĞİTİM
: 140
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/45 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
846,000 TL
Birinci Satış Günü
:
06.02.2019 11:20
İkinci Satış Günü
:
04.03.2019 11:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçesi, İkbaliye Mahallesi, Hürriyet mevki, 493 ada, 32 parsel sayılı, 140,00m2 arsa miktarlı ve ahşap ev vasıflı taşınmazın tamamı. Kadıköy belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada 11.03.2004 tarih ve 846/373603 sayılı Zabıta Müdürlüğü'nün, Fen işleri Müdürlüğü'ne yazılan yazısında, 493 ada, 29 ve 32 parsel üzerinde buluna tek katlı yığma binanın, kanalizasyon ve yol çalışması sırasında yıkılmış olduğu ve enkaz bedelinin ödenmesi istenmiştir. Eski tarihli halihazır planlara bakıldığında, parsel üzerindeki binanın yıkılmış olduğu, sadece 59/1 kapı numarası olan binanın kaldığı görülmüştür. Bina oturum alanı yaklaşık 100.00 m2 olup, yaklaşık 35 yaşındadır. Ayrıca parselin bulunduğu 485, 486, 489 ve 493 adaların Tescilli Kültür Varlığı Parseli Koruma Sınırı içinde olduğu, 11.02.2009 tarih ve 1653 sayılı İstanbul V no'lu K.T.V.K. Kurulu'nun kararında görülmüştür. Kurul Kararında 485 ve 493 adaların yapı yüksekliği 9.50 m. olarak belirlenmiştir. Parselin yürürlükteki uygulama imar planına göre yola terk alanı mevcut olup, terk alanı yeni inşaat uygulaması sırasında netleşecektir. Parsel düzgün geometrik şekle sahip olup, Hürriyet sokak cephesi kot olarak daha yüksekte kalmaktadır. Parselin Gazhane sokak karşı tarafında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Gazhane binaları bulunmaktadır.


Adresi : Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa (İkbaliye) Mahallesi, Uzunçayır cad., Gazhane Deresi sok., No:59

Yüzölçümü : 140,00 m2

İmar Durumu : Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 22.03.2018 tarih ve 85812958-310.05.01-E:17194 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 136 pafta, 493 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli 14.04.1999 T.T.'li Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon İmar Planı ve 03.04.2006-15.05.2014 T.T.'li 1/1000 ölçekli plan notu tadilatları, 11.01.2010 T.T.'li 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı ile İstanbul V no'lu K.T.V.K. Kurulu'nun 11.02.2009 tarih ve 1653 sayılı kararına göre H.9.50 m., Bina Derinliği 20 m., BİTİŞİK nizam yapılanma şartlarında KONUT ALANında kaldığı ve söz konusu 32 parsel İstanbul II no'lu K.T.V.K.K.'nun 10.10.2001 tarih ve 6191 sayılı kararı ile Tescilli Kültür Varlığı Parseli Koruma Sınırı içerisine alındığından K.V.K.B. Kurulu'ndan görüş almadan uygulama yapılamayacağı" anlaşılmıştır.

Kıymeti : 846.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 06/02/2019 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 04/03/2019 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/45 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR