İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Fatih'te 6 katlı kargir apartmanın 1/4 hissesi icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076917
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : NİŞANCA MAH. / KUMKAPI
Kat Sayısı : 6
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 03.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/4408 ESAS
Muhammen Bedeli
:
391,897 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2020 13:45
İkinci Satış Günü
:
13.02.2020 13:45
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/4408 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Tapu Kaydı/Özellekleri : İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kazganisadi mahallesi, 1316 ada, 25 parsel noda kayıtlı, 94,43 m2 yüzölçümlü, bir bodrum zeminde bir büro üç normal katlı kargir apartman nitelikli taşınmazda borçluya ait 1/4 hisse. Söz konusu taşınmazlar İstanbul ili, Fatih ilçesi, (Karganisadi) Nişanca mahallesi, Ehildil Alaeddin Apartman No: 1 mevkiinde Bodrum kat+ Zemin kat+ 4 Normal kattan ibaret 6 katlı bir apartmandır. Apartmanı dış-cephesi sıvalı boyasız bir vaziyete olup, dış kapısı demirdir. Giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları karo mozaik, merdiven basamakları dökme mozaik kaplıdır. Her katta çift daire bulunmaktadır. Zemin katta dükkan, bodrum katta depo bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın konum itibarı ile alt ve üst yapısı tamamlanmış olup, her türlü Belediye ve Sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören Konut+ Hizmet alanında kalmaktadır.
Adresi : Nişanca mahallesi, Ehildil Alaeddin Apartman No: 1Fatih / İSTANBUL
İmar Durumu : Fatih ilçesi Karganisadi mahallesi 1316 ada 25 parsel Nişanca ve Sultanahmet bölgeleri yenileme alanı içersinde kalmaktadır. 5366 sayılı “Yıpranan tarihi ve Kültürel taşınmaz varlıkların yenilerek korunması ve yaşatılarak kullanılması” hakkındaki yasa ve 14.12.2005 tarih 26023 sayılı uygulama yönetmeliği kapsamında 1.2. ve 3.derece Koruma alanlarında Katip Kasım Nişanca, Muhsine Hatun, Şahsuvar bey ve Küçükayasofya mahallelerinin içeren “ Nişanca ve SultanAhmet Bölgeleri yenileme alanı” 03.07.2007 tarih ve 2007/12375 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygun görülmüş ve 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kıymeti : 391.897,50 TL (1/4 hisse bedeli.)
KDV Oranı : % 18 - Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 13/02/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4408 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/10/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR