ADALAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Büyükada'da 3 katlı bahçeli ahşap ev icradan satılıktır

ADALAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997747
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/79 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,910,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.06.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
19.07.2019 14:00
Satış Yeri
:
Adalar Adliyesi İcra Müdürlüğü Katı Çankaya Caddesi No.21 Adalar İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ADALAR İCRA DAİRESİ

2016/79 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Adalar İlçe, 95 Ada, 30 Parsel, KARANFİL Mahalle/Köy, hekim Mevkii, Taşınmaz İstanbul İli, Adalar İlçesi, Karanfil mahallesi hekim mevkii 95 ada 30 parsel bahçeli ahşap hane nitelikli taşınmazdır. Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 29/08/2016 tarihli yazısında; İstanbul V numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.03.2011 tarihli ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye meclisinin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde Büyüşehir Belediye başkanınca imzalanarak 21.11.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar planında Kentsil Sit Alanında k5 simgeli konut alanları fonksiyonunda kalmaktadır. Adalar İlçesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onay aşamasında olup, imar durum belgesi tanzim edilememektedir. Taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerde konu taşınmaz adresi Nizam Mahallesi Sakarya Sokak 42 kapı numaralı taşınmazdır. Davaya konu taşınmazın üzerinde bodrum + zemin + Çatı katından oluşan 3 katlı yapı olduğu ve 3 adet bağımsız girişi bulunan ünite gözlenlenmiştir. Konu taşınmazın bodrum ve zemin katta 65 m2, çatı katında ise 50 m2 alanlı olup toplamda 180 m2 olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın bulunduğu konum çarşı ve iskeleye yakın olup yapı şehir şebeke suyu ve elektriği kullanmaktadır. Her türlü belediye hizmetlerinden de faydalanmakta olan yapı bakımlı bir durumdadır.
Adresi : Nizam Mahallesi Sakarya Sokak No:42 Büyükada İstanbul
Yüzölçümü : 160 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Kentsel Sit alanında "k5" simgeli konut alanları fonksiyonunda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.910.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : 22/01/1992 Tarih ve 79 Sayı Numaralı
2. Grup Eski Eser 01/03/2007 Tarih ve 410 Yevmiye
Harçtan Muafiyetinin Kaldırılması 27/01/2015 tarih ve 160 sayı numaralı şerh vardır.
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Adalar Adliyesi İcra Müdürlüğü Katı Çankaya Caddesi No.21 Adalar İstanbul
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesinin Adalar İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası A.Ş Kartal Şubesinin TR3500015000158007300720026 nolu iban numaralı hesabımıza t.c kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar bir bankanın şartsız, kesin ve süresiz teminat mektubunu
VeyaVakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6 - İİK.127.MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/79 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR