İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı bina mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111863
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1
Muhammen Bedeli
:
9,700,000 TL
Birinci Satış Günü
:
02.03.2020 13:30
İkinci Satış Günü
:
02.04.2020 13:30
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYINDA (ÇAĞLAYAN) 4. KAT B2 BLOK 421 NOLU 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2019/1
GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI
İSTANBUL 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Satışına karar verilen gayrimenkulun, cinsi, kıymeti, adedi,Evsafı:
TAPU KAYDI : İstanbul, Beyoğlu, Katip Mustafa Çelebimah. 466 ada, 4 parsel sayılı 129,00 m2 yüzölçümlü “Kargir Apartman” nitelikli taşınmazın, 75/100 hissesinin Hüseyin ERGÜN (Dursun oğlu), 1/8 hissesinin Ufuk Anıl KIRAL (Hüseyin oğlu), 1/8 hissesinin Çağdaş KIRAL (Hüseyin oğlu) adına kayıtlı olduğu, “Şerh/beyan/irtifak “ hanesi üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz II. Grup Kültür Varlığıdır.(2.dosya) 29/06/2006 Tarih 3020 sayı, 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır. 17/07/2008 tarih sayı 3310 şerhlerinin belirtilmesinin bulunduğu ve taşınmaz üzerinde Hüseyin Ergün hissesi üzerinde kamu haczi ile icrai haciz şerhlerinin bulunduğu ve ayrıca taşınmaz üzerinde ipotek alacaklısı T.Halk Bankası 200.000,00 TL bedelli 19/09/2012 tarih ve 8259 yevmiye ile şerhi ve ipoteğin paraya çevrilmesi için İstanbul 10. icra müd 21/12/2017 tarih ve 2017/6562 sayılı takibe geçildiği, ile taşınmazda satışa arz şerhi mevcuttur.
İMAR DURUMU : “Beyoğlu, katip mustafa çelebi mah. Büyük parmakkapı sk. 23 pafta, 466 ada, 4 parsel sayılı yer, 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planında turizm + hizmet+ticaret(THT) alanında kalmakta olup, sözkonusu parsel üzerindeki yapının 02.06.2006 tarih ve 349 sayılı kurul kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tesçilinin devamına ve koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Koruma bölge kurulundan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacaktır. Ayrıca sözkonusu parselin altından raylı sistem metro sınır hattı geçtiğinden dolayı Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem müd. Den görüş alınacaktır. “ şeklinde bilgilendirme yapılmıştır.
ÖZELLİKLERİ : Beyoğlu, katip mustafa çelebi mah. Sınırları içinde kalan istiklal cad. Küçük parmakkapı sk. Taksim kuyu sk. Tel sok. Ve büyükparmakkapı sk. Ile çevrili 466 sayılı yapı adası üzerinde bulunan 129,00 m2 yüzölçümlü, 4 sayılı parsel üzerinde büyükparmakkapı sk. Üzerinden 19 kapı nolu ile giriş alan “kısmi bodrum kat+yüksek girişli zemin kat+4 normal kat+çatı kat” şeklinde 7 katlı yaklaşık brüt 95,50 m2 oturumlu , toplam yaklaşık 668,50 m2 kullanım alanlı betonarme karakterli yaklaşık 70-75 yıllık çatısı örtülü, dış cephesi sıvalı-boyalı, pencerelerinde ahşap doğrama çerçeveler bulunan ana giriş kapısı demir doğrama ana giriş sahanlığı merdiven masamakları dökme mozaik kaplı, elektrik ve su kullanımı bulunan yapının üst katlarının zemin kat sahanlığı merdiven başındaki tali demir kapı ile ayrıldığı,kısmi bodrum katının Büyükparmakkapı sokak üzerinden 19/A kapı no ile giriş olan dükkan, diğer katların tek daire şeklinde, dükkanın boş durumda olduğu diğer katların klüp ve cafe olarak kullanılmakta olduğu, taşınmazın yaklaşık olarak İstiklal caddesine, 90,00 m. sıraselviler cad. 175 m.Taksim meydanına ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı taksim istasyonuna 365 m., Galatasaray lisesine 500 m. Tünele 1.1 km mesafesinde olduğu, Taşınmazın geçmişten günümüze kadar ayakta kalmış tarihi yapıların restorasyon, restitüsyon gibi eski eser uygulaması dışında yeni yapılanma imkanı olmayan sosyal ve donatı alanları oturmuş düzenli, çevresinde restaurant, kafetarya, çay bahçesi, cami, hastane, poliklinik , okul , alışveriş merkezleri, PTT, banka, park gibi donatı alanlarının bulunduğu, bu hizmetlerden yararlandığı ticari açıdan hareketliliğin çok fazla olduğu yer olması nedeni, Taksim, Galatasaray, harbiye semtlerine yürüme mesafesinde, diğer yandan şehrin en merkezi yerleri osmanbey, şişli, kabataş, beşiktaş ,Karaköy , Eminönü ve Aksaray gibi şehrin iş ve alışveriş merkezlerine yakınlığı ulaşım kolaylığı ve rahatlığına sahip, tercih edilen ve itibari yüksek bir bölgede kalması da önemli bir husus olup, yeni konut ve iş alanların olmaması nedeni ile eski binaların iyileştirmesi kapsamında bölgede koruma, uygulama ve denetleme çerçevesinde onarım ve restorasyon çalışmaları yapılmış çok sayıda bina restore edilmiştir. Eski binaların iyileştirilmesi ve butik otel trendi çok iyi yakalanmış eskiden değer bulmayan metruk binalar yüksek bedel hale geldiği çevresinde, market, cami, kilise, sinagog, pastane, fırın, kuaför, taksi durağı az da olsa çocuk oyun alanı, yeşil alan gibi semtin ihtiyacını karşılayacak donatı alanları mevcut olan, kentsel ulaşım olanaklarına sahip taşınmazın çevresindeki cadde ve sokaklar asfalt ve parke taşı kaplı olup, parselin yer aldığı yapı adası mahallenin elektrik, su , kanalizasyon, doğalgaz, telefon, adslgibi alt yapı hizmetleri ile temizlik hizmetleri gibi kentsel olanaklardan da yararlanmaktadır.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ :
Beyoğlu , katipmustafa çelebi mah. 466 ada, 4 parsel de kayıtlı 129 m2yüzölçümlütaşınmazın Büyükparmakkapı sk. No 19, beyoğlu istanbul adresinde kain zemin oturumu brüt 95,50 m2 yüzölçümlü “Kargir apartman” nitelikli taşınmazın rapor tarihi 04/07/2019 tarihi itibari ile satış rayiç değerinin 9.700.000,00 TL (DOKUZMİLYONYEDİYÜZBİNTÜRKLİRASI) takdir edilmiştir KDV ORANI % 18’dir
1-Yukarıda tapu kaydı, Genel özellikleri, kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi

02/03/2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13:30 ’dan- 13:35’e kadar, İSTANBUL ADALET SARAYINDA (ÇAĞLAYAN) 4. KAT B2 BLOK 421 NOLU 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile ihalesi yapılamayan taşınmaz 02/04/2020 PERŞEMBE GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 02/04/2020 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğümüz birim esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2019/1 SATIŞ.Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3).Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18KDV.,‰ 5,69 D.V., Tapu Alım Harcı, gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Memurluğumuzca tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.03/01/2020
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Istanbul 9. Sulh Hukuk mahkemesi Satış memurluğu iban no :
TR060001500158007306724363

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR