BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bahçelievler’de 4 katlı bina icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911681
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : YENİBOSNA MERKEZ MAH. / YENİBOSNA
Kat Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/111 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,050,140 TL
Birinci Satış Günü
:
14.01.2019 14:20
İkinci Satış Günü
:
13.02.2019 14:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/111 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah., Işıldak Mevkii, 94 Ada, 25 Parsel, 570,00 M² Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazın 25/200 Hissesi satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 24/06/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Işıldak mevkii, 94 ada, 25 parselinde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Merkez mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, 264 dış kapı no.lu adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede; arsa ana taşınmaz üzerine inşa edilen binanın, tapu kayıtlarına göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup taşınmaz müşterek mülkiyet hükümlerine tabidir. İlgili belediyenin yazısında söz konusu yapıya 22.09.1993 tarih ve 09/30 sayı ile yapı ruhsatı tanzim edildiği, anlaşılmaktadır. 570,00 m2 yüzölçümlü parsel üzerine inşa edilen binanın, yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup bodrum kat+ zemin kat+2 normal kattan oluşmaktadır. Toplam 4 kattan ibarettir. İlgili belediyenin yazısında bodrum katta 2 adet atölye, zemin katta 2 adet atölye ve normal katların her birinde 1 adet atölye bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemede binanın zemin katında her iki yan cephesine ilave olarak işyeri yapıldığı ve farklı işletmelere kiraya verildiği görülmüştür. Binanın bodrum katının takriben inşaat alanı 310 m2, zemin katının her iki yan cephesine ilave işyeri yapılması nedeniyle takriben inşaat alanı 310 m2+64 m2+32 m2= 406 m2, normal katlarda ön cephelerde çıkmaların yapılması nedeniyle her bir katın takriben inşaat alanı 326 m2 olup toplam binanın inşaat alanı takriben 1368 m2 civarındadır. Binanın ön cephesi btb’ li ve yan cepheleri sıvalı ve boyası dökülmüş haldedir.Binanın dış kapısı zemin kat seviyesinde olup dış kapısı camekanlı demir doğrama kapıdır. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları paledyen mermer kaplı, merdiven basamakları mermer kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı boyalıdır. 1. ve 2. normal katlarda bulunan atölyelerin yer döşemesi paledyen mermer kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Atölyelerin dış kapıları çelik kapı, pencereleri alüminyum doğramadır. Atölyelerin bir kısmında büro amaçlı düzenlene yapılmış olup büroların zeminleri laminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Zemin katta bina içinde kalan 2 adet işyerine ilaveten her iki yan cephelerde bulunan işyeri ile birlikte 4 adet işyeri mevcuttur. İşyerlerinin ön cepheleri camekanlı alüminyum doğrama, yer döşemeleri bazılarında paledyen mermer kaplı ve bazılarında seramik kaplı olup duvarları sıvalı ve boyalıdır. Binadaki işyerlerinde ısıtma sistemi mevcut değildir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 25 yıl civarındadır.Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Binadaki işyerleri ağırlıkla tekstil atölyesi, aksesuar, lokanta v.b. amaçlı faaliyet göstermektedir. Satışa konu taşınmaz bölgenin en işlek ana arterinde yer almaktadır. Taşınmazın yakınında Atatürk Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi bulunmaktadır.Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır."denilmektedir.
İmar Durumu :Dosyasına sunulan Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.06.2018 tarih ve 35345133-115.02.99-8154 sayılı yazısına göre; Bahçelievler İlçesi,Yenibosna Merkez Mahallesi, 244DS3D pafta, 94 ada, 25 parsel sayılı yerde bulunan yapı için 22.09.1993 tarih ve 09/30 sayı ile yapı ruhsatı tanzim edildiği, Anılan yerin posta adresi; Yenibosna Merkez Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:264 olduğu, Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında, Kaks:1,20 şartlarında “TİCARET+HİZMET” yapılaşmaya haiz olduğu, kat yüksekliği hava mania kriterlerine göre Harita Şefliğince belirleneceği,Bodrum katta 2 adet atölye bulunmakta olduğu, net:62m2, diğeri 65 m2, Zemin katta 2 adet atölye bulunmakta olduğu, net:124 m2, diğeri 124 m2, 1. normal katta 1 adet atölye bulunmakta olduğu, net kullanım alanı:264 m2, 2. normal katta 1 adet atölye bulunmakta olduğu, net kullanım alanı:264 m2, bildirilmektedir.
Kıymeti : 1.050.140,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 14/01/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 13/02/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/111 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR