BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bağcılar'da üzerinde bina bulunan arsa hissesi icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945280
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : KEMALPAŞA MAH. / MAHMUTBEY
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/348 ESAS
Muhammen Bedeli
:
159,191 TL
Birinci Satış Günü
:
09.04.2019 10:40
İkinci Satış Günü
:
07.05.2019 10:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/348 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mah., 1491 Ada, 11 Parsel Sayılı 118,02 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 23/118 Hissesi Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 12/12/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi,1491 ada 11 parsel numaralı yer 118,00 m2 yüzölçümlü olup çevresi yaklaşık 50 metredir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen şekilli olup sınırları belirgindir. Parselin kısa kenarı 1943. Sokak’a cephedir. Konu ana parsel Kemalpaşa Mahallesi 1943.Sokak No:16 Bağcılar/İstanbul adresinde üzerinde bodrum artı zemin artı 3 normal kattan oluşan bir yapı bulunmaktadır.Binada zemin kat seviyesi üstü yaklaşık 1 metre çıkma konsol mevcuttur. Bina mantolaması zemin seviyesinden itibaren yapılmıştır. Bina ana giriş kapısı demir profil olup binada asansör bulunmamaktadır. Bina bodrum katında keşif günü kapalı olduğu tespit edilen dükkan/otopark bulunmaktadır. Bina pencere doğramaları PVC malzemedir. Ana taşımaz üzerinde bulunan yapı taban alanı yaklaşık 83,00 m2 olup zemin Kat seviyesinden sonra yaklaşık 1 metre çıkma/konsol kirişler mevcut olup bu kattan sonra inşaat kat alanı büyümektedir. Ana parsel üzerinde toplam 436,00 m2 inşaat alanı bulunmaktadır. Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili tebliğine göre 3A sınıfında bir yapıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” Yapı yaklaşık birim maliyetleri madde 1 –(1)16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan mimarlık ve mühendislik hizmetleri şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınacaktır.Konu taşınmazın bulunduğu bölgede genelde az katlı bitişik nizam konut yapıları mevcuttur. Ekonomik olarak orta/alt gelir gurubunun yaşadığı bir bölgedir. Konu taşınmaza kuş uçuşu olmak üzere; 250 metre kadar mesafede Kocaragıp Paşa İlkokulu, 350 metre kadar mesafede Mehmet Akif Cami, 500 metre kadar mesafede Medilife Bağcılar Hastanesi, 1500 metre kadar mesafede O-2 ve O-3 Bağlantı Yolu, farklı yönde olmak üzere yine 1600 metre kadar mesafede Metro Yenimahalle İstasyonu bulunmaktadır.Ulaşım imkanlarının orta/iyi olduğu bir bölge olup her türlü belediye imkanından faydalanmaktadır. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bir bölgedir."denilmektedir.
İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.11.2018 tarihli yazıda konu taşınmazın Kemalpaşa Mahallesi 1943.Sokak No:16 Bağcılar/İstanbul adresinde olduğu bilgisi mevcuttur. Aynı yazı devamında konu taşınmazın “15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planında, bitişik Nizam 4 Kat Konut alanında kaldığı, taşınmazla ilgili 01.01.2013 tarihinden sonra herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi mevcuttur. Yazı devamında yapı ruhsatı, bulunmadığı, yapıda kat irtifakı kurulmadığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 159.191,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 09/04/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 07/05/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/348 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR