ADALAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Adalar'da ağaçlı bahçesi olan 4 katlı ahşap apartman icradan satılıktır

ADALAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065866
Şehir : İstanbul / Adalar
Semt-Mahalle : MADEN MAH. / BÜYÜKADA
Kat Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 12.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/56 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,350,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.11.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
23.12.2019 10:00
Satış Yeri
:
Çankaya Caddesi No.21 Yeni Adalar Adliyesi İcra Müdürlüğü Katı Adalar İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ADALAR İCRA DAİRESİ

2018/56 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İhalesi yapılmasına karar verilen taşınmaz İstanbul İli, Adalar İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 118 Ada 1 Parsel, 142,00 M2 yüzölçümlü ağaçlı bahçesi olan ahşap apartman vasfındadır. Taşınmazın beyan kısmında eski eser şerhi mevcuttur. Taşınmazın Adalar Belediye Başkanlığı İmaır ve Şehircilik Müdürülğünün 18/05/2018 tarih ve E.4635 sayılı yazısında Adalar ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 118 ada 1 parsel İstanbul V numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Krulu'nun 07/03/2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, BüyükşehirBelediye Meclisinin 16/06/2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21/09/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca imzalanarak 21/11/2011 tarihinde askı süresicini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar planı hakkında 8. idare Mahkemesinin 30/11/2017 tarih ve 2017/984 Esas no ve 2017/2628 karar nolu kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planı da bulunmamaktadır. Bu nedenle imar durum bilgisi plan örneği ve plan notu verilememektedir. Söz konusu taşınmaz Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12/05/1972 gün c-ve 6346 sayılı genel kararı ile korunması gerekli kültür varlığı kapsamında tescil edilmiş aynı kurulun 08/01/1983gün 14491 sayılı kararı ile grubu II belirlenmiştir. Taşınmaz Meşrutiyet Mahallesi 118 ada 1 parsel üzerinde Kanarya Sokak No. 2 adresinde, bodrum+zemin+2 normal kattan oluşan 4 katlı binadan oluşmaktadır. Binanın her katında birer daire bulunmaktadır. Yapı 2. grup eski eser olarak tescili olup, betonarme sistemde yapılmış, cepheleri ahşap malzeme ile kaplı olup boyalıdır. Kapı ve pencereler ahşaptır. Parsel dikdörtgen geometrik şekilli ve düz zemindir. Taşınmazın Bodrum katı: salon + 2 oda + mutfak + wc banyo + depo mahallerinden oluşmakta olup, dairenin zemini seramik kaplıdır. Net kullanım alanı 77m2 dir. Zemin katı: Salon + 3 oda + mutfak+ wc banyo ve balkon mahallerinden oluşmakta olup, daireminin zemini seramik kaplıdır. Dairenin net kullanım alanı 85 m2 dir. 1.Normal katı: Salon + 3 oda + mutfak + wc banyo ve mahallerinden oluşmakta olup, dairenin zemini seramik kaplıdır. Darienin net kullanım alanı 101 m2 dir. 2. Normal katı: Salon + 3 oda + mutfak + wc banyo ve teras mahallerinden oluşmakta olup, dairenin zemini seramik kaplıdır. Deniz manzarası görmektedir. 40 m2 teras alanı61 m2kapalı alan olmak üzere net kullanım alanı 101 m2 dir. Büyükada Meşrutiyet Mahallesi 118 ada 1 parsel Mehmetçik sokağı ile Kanarya Sokağına cephe, Adalar İskelesine 350 metre, Marmara denizine 180 metre mesafede olup, adanın işlek bir noktasında bulunmaktadır. Mehmetçik Sokak ile Kanarya sokağın kesiştiği nokatada nezih bir konumda olup, Ermeni Katolik Kilisesinin tam karşısında yer almaktadır. Çevresi mesken ağırlıklı 2-4 katlı binalardan müteşekkildir. Sahile, ada merkezine yürüme mesafesinde ve tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşım kolaydır. Taşınmazın yakın çevresinde yoğun yapılaşma vardır, her türlü altyapı hizmetleriden faydalanır durumdadır. Yakın çevrelerinde günün sosyal ve ekonomik her türlü ihtiyacın karşılanabildiği ortamın teşekkül ettiği gözlemlenmiştir. Marmara denizine yakınlığı, eski eser özelliği, merkezi konumu, kentsel rantın yüksek olduğu bir bölge içerisinde yer alması, merkezi bir lokasyonda bulunması taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir.
Adresi : Kanarya Sokak No.2 Büyükada Adalar İstanbul
Yüzölçümü : 142 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulam aimar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 2.350.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :Tapu Kaydındaki Gibidir
Eski Eserdir. 29/03/1977 Tarih 235 Yev. 16/09/1985 T. 854N. Şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çankaya Caddesi No.21 Yeni Adalar Adliyesi İcra Müdürlüğü Katı Adalar İstanbul

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesinin Adalar İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası A.Ş Kartal Şubesinin TR3500015000158007300720026 nolu iban numaralı hesabımıza t.c kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar bir bankanın şartsız, kesin ve süresiz teminat mektubunu
VeyaVakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6 - İİK.127.MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/56 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR