İNEGÖL İCRA DAİRESİ

İnegöl/Sarıpınar'da iki adet iki katlı ahşap ev ve arsası icradan satılıktır

İNEGÖL İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00917145
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : SARIPINAR MAH. / İNEGÖL
Kat Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

GENÇ GAZETE 19.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/32795 ESAS
Muhammen Bedeli
:
117,879 TL
Birinci Satış Günü
:
24.01.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
20.02.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL İCRA DAİRESİ
2018/32795 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Bursa İli, İnegöl İlçesi, Sarıpınar Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 122 ada 8 parsel sayılı İki Adet İki Katlı Ahşap Ev ve Arsası nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Taşınmazın tapu bilgilerine uygun olarak Sarıpanar Mahallesi Köyiçi mevkiinde yer aldığı ve üzerinde yine tapu kaydına uygun olarak biri önündeki yola bitişik olarak inşa edildiği, diğeri ise parselin arka kısmında bulunan 2 adet her ikisi de iki katlı olan evin bulundu ve yine her iki evde halihazırda ikamet edildiği,yola bitişik vaziyette bulunan 2 katlı eve ilişkin yapılan incelemede taşıyıcı sisteminin yerel ahşap taşıyıcı malzeme ile inşa edildiği,duvar dolgularında kısmen kerpiç kısmen tuğla malzeme kullanıldığı,yakın bir zamanda tadilat gördüğü anlaşılan evin her iki katının yaklaşık 100 m²alana sahip olduğu, dış cephesinin sıvalı ve boyalı ve yola olan cephesi üzerinde parsel içine traktör gibitarım araçlarının girişine elverişli genişlikte ahşap bir kapısının bulunduğu,bu girişin bina derinliği boyunca devam ettiği, zeminde geçiş olarak bırakılan kısmın dışında ayrıca birde oda bulunduğu, evin üst katının ise küçük bir sofa, 3 oda ve mutfak kısımlarından ibaret olduğu, giriş kapısı çelik olan evin hol ve oda zemin üstlerinin kaplı, duvarlarının sıvalı ve boyalı, pencere doğramalarının PVC doğrama olduğu, parselin arka kısmında yer alan 2 katlı diğer yapı ile ilgili yapılan incelemede zeminde yaklaşık 70 m² alan üzerine oturduğu, taşıyıcı sistemi ahşap duvar dolguları kerpiç olmak üzere tamamı ile yerel malzemeden inşa edildiği, dış cephesi sıvalı ve boyalı vaziyette bulunan ve üzerinde çatışı bulunan ev üzerinde zamana bağlı olarak belirgin bir deformasyonun oluştuğu tespitleri yapıldığı,taşınmaz bulunduğu yer ve konum itibari ile sarıpınar mahalle merkezine çok yakın bir noktada olduğu, meskun mahal içinde yer aldığı, cephe aldığı yoldan itibaren parsel derinliğine doğru belli bir eğime sahip olan taşınmaz 1/100.000 çevre düzeni planı kapsamında olup bu plan hükümlerine tabi olduğu,sapırınar mahallesi kırsal yerleşme alan sınırları içinde olduğu ve ilgili plan hükmüne göre en çok 2 katlı olmak ve emsale dahil toplam alan 250 m2 yi geçmemek kaydı ile yapı için ruhsat alabileceği, ancak mevcut müştemilatların toplam inşaat alanı maksimum inşaat alanının %50 sini geçemeyeceği şeklinde yapılaşma şartlarına haiz olduğu tespiti yapıldığı, taşınmazın içinde yer aldığı Sarıpınar mahallesinin son yerel seçimler sonrası mahalle statüsüne geldiği,İnegöl İlçe Merkezine 6 kilometre, Bursa şehir merkezine yaklaşık 51 km ulaşım yolu mesafede bulunduğu, İnegöl Merkezile arasındaki ulaşım yolunun asfalt kaplama olduğu , Taşınmazın arazi değerinin 60.000,00 TL,Yola bitişik olarak inşa edilmiş yapının değerinin 40.000 TL,Arka kısımdaki 2 katlı ahşap evin 17.879,00 TL,Toplam : 117.879,00 TL olduğu bilirkişi tarafından rapor edilmiştir.
Adresi : Sarıpınar Mah. Köyiçi Mevkii İnegöl
Yüzölçümü : 1.740,09 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı İnegöl Bel Başk "İmar ve Şehircilik Müd. 10/10/2016 tarihli yazısı ile 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı, Kırsal Yerleşme Alanında, 2 Kat İmarlı Olup, İnşaat Alanı Maksimum 250 m² olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 117.879,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 20/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Mezat salonunda pey sürecek ihale katılımcıları minimum 500,00 TL katlarını tamamlayacak ve üzerinde olacak şekilde arttırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin%20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C.kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK'nun 127.md uyarınca iş bu ilan tapudaki ilgililerden adresi tespit edilemeyen ilgililere tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/32795 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR