BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İnegöl/Mahmudiye'de iki katlı binanın hissesi SGK'dan satılıktır

BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01033524
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : MAHMUDİYE MAH. / İNEGÖL
Kat Sayısı : 2
Bir Kattaki Daire : 2
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 04.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
OLAY 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
DOSYA NO: 2017/76
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli İnegöl İlçesi Mahmudiye Mah. 474 Ada 64 Parsel 1,2,3,4,5,6, Nolu Bağımsız Bölüm Mesken taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnönü Cad. No 114 Osmangazi SGM 4. Kat konferans salonu Osmangazi/BURSA 
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün, DOSYA NO: 2017/76
1-) Tapu Kaydı: Bursa İli İnegöl İlçesi Mahmudiye Mah. 474 Ada 64 Parsel 1,2,3,4,5,6, Nolu Bağımsız Bölüm Mesken taşınmaz.
2-) İmar Durumu ve Önemli Özellikleri: Taşınmaz Hamidiye Mah. Azizler Sokak No:15 adresine konumludur. Tapu Kayıtlarında ise İnegöl İlçesi Mahmudiye Mah. Sınırları içeresinde kalmaktadır. Taşınmaz 232,24 m² arsa üzerinde bitişik nizamda betonarme yapı tarzında ruhsatlandırılmış ve projelendirilmiş olup tapu kayıtlarında kat irtifakı kurulu durumdadır. Projeye göre zemin ve 2 normal kattan ibarettir. Zemin katta 1 ve 2 nolu meskenler bulunmaktadır.1. Katta 3 ve 4 no.lu meskenler 2. Katta 5 ve 6 nolu meskenler bulunmaktadır. Mahallinde yapılan araştırmada ise 1 ve 2 no.lu bağımsız bölümlerin var olduğu diğer 3,4,5 ve 6 bağımsız bölümlerin inşa edilmediği görülmüştür. 1 no.lu bağımsız bölüm 2 da, salon, mutfak, banyo WC bölümlerinden ibaret olup brüt 77m²dir. 2 nolu bağımsız bölüm projeye göre 2 oda, salon, mutfak, banyo WC bölümlerinden ibaret olup brüt 60m²dir. Binada Isınma sistemi bulunmamaktadır. Taşınmazın 20/120 hissesi satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI:
a-) İhalenin yapılacağı yer gün ve saat: İnönü Cad. No: 114 Osmangazi SGM 4. Kat konferans salonu Osmangazi/BURSA
1.Artırma: 02/09/2019 tarihinde saat 10:00-10:05 arasında
2.Artırma: 09/09/2019 tarihinde saat 10:00-10:05 arasında
b-) Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri: 435.000,00-TL KDV:%1’dir.
c-) Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacak ikinci açık arttırmada rayiç bedelin %40’ı ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci açık arttırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse ikinci açık arttırmada 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince birinci açık arttırmadaki şartlar aranacaktır
d-) Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
e-) Satışa iştirak etmek isteyenlerin yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ile yeterli teminatlarını ihaleden beş(5) dakika önce İcra Satış komisyonuna yatırmak zorundadırlar. Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
f-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
g-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Osmangazi SGM İcra Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
h-) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
ı-) İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00-TL pey sürecektir.
i-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2017/76 sayılı satış dosya numarası ile İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. 27/06/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR