EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

İcradan satılık muhtelif taşınmazlar (toplu satış)

EREĞLİ (KONYA) İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00531765
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

EREĞLİ 19.01.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/1403 ESAS
Muhammen Bedeli
:
0 TL
Birinci Satış Günü
:
16.03.2017 10:00
İkinci Satış Günü
:
13.04.2017 10:00
Satış Yeri
:
Ereğli (Konya) Adliye Müzayede Salonu 125 nolu oda Ereğli KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. EREĞLİ(KONYA) 1. İCRA DAİRESİ

T A Ş I N M A Z I N A Ç I K A R T I R M A İ L A N I

2016/1403 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili, Ereğli ilçesi, Kargacı mahallesi 420 parsel sayılı kerpiç ev niteliğindeki 258,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tam hissesi, Taşınmaz üzerinde 1 adet tek katlı yarı kargir yarı karkas ahır yapı olup özellikleri:

Yarı yağma taş yarı betonarme yapıdır. Ahırın büyük bir kısmı bu parselde bir kısmı ise komşu parselde kalmaktadır. Ahır vasfındadır, halen ahır olarak kullanılmaktadır. Bu parselde ahırın brüt 104 m2 kısmı kalmaktadır. Çatısı ağaç atımlı toprak ve çatı örtüsü kiremittir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından I.Sınıf B grubu yapı sınıfına girer. Aşınma oranı kıymet takdir tarihi itibari ile %60 dır. PARSELİN DURUMU: Mahalle merkezine yakın konumda olup, ara parseldir. Yol, elektrik, telefon, su gibi üst yapı ve hizmetlerinden faydalanmaktadır. Maksimum 2 katlı konut yapılabilir. Konut alanı olması nedeniyle arsanın birim m2 rayiç bedeli 20,00 TL/m2 dir

Kıymeti : 14.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Dosyadaki gibi

1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 13/04/2017 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Ereğli (Konya) Adliye Müzayede Salonu 125 nolu oda Ereğli KONYA

-------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Konya ili, Ereğli ilçesi, Kargacı mahallesi 424 parsel sayılı kavak bahçesi niteliğindeki 11.280,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tam hissesi, Taşinmaz üzerinde 1 adet tek katlı kargir ev ve 2 adet yarı açık yapı vardır.

A) Taşınmazın üzerinde bulunan tek katlı kargir evin özellikleri: Yağma yapı olup, mesken vasfındadır halen mesken olarak kullanılmaktadır. Brüt 115,00 m2 yüzölçümüne sahipir. 4 cephelidir. Giriş ve oda kapıları ile pencereleri ahşaptır. Çatısı mevcut olup, çatı örtüsü kremittir. Güneş enerjisi mevcuttur. 2 oda 1 salon, mutfak, antre, banyo ve WC hacimlerinden ibarettir. Soba ile ısınmaktadır. Mutfakta dolapları mevcutur. Salon, antre ve odaların zeminleri vernikli ahşap, mutfak, banyo ve WC nin zemini ile banyo ve WCnin duvarları seramik kaplıdır. Diğer hacimleri duvarları plastik boyalıdır. Çeve ve Şehirclik Bakanlığının tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı bakımından III. Sınıf A grubu yapı sınıfına girer. Aşınma oranı kıymet takdir tarihi itibari ile %40 dır.

B) Taşınmazın üzerinde bulunan 2 adet açık ahırın özellikleri: yığma briket yapılardadır. Açık ahır olarak kullanılmaktadır. Catısı saç olan kısmının alanı 44.00 m2, çatısı kiremit olan kısmın alanı 63,00 m2 dir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tebliğine göre mimarlık hizmetlerine esas olan sınfı bakımından III.Sınıf A grubu yapısınıfına girer. Aşınma oranı kıymet takdir tarihi itibari ile %40 dır.

C) Parselin durumu: Mahalle merkezine yakın konumda olup, ara parseldir. Yol, elektirik, telefon, su gibi üst yapı ve hizmetlerinden faydalanmaktadır. Plansız alanlar imar yönetmeliğine göre yapılaşılabilir, maksimum 2 katlı konut yapılabilir. Konut alanı olmaması nedeni ilearsanın birim m2 rayiç bedeli 15,00 TL / m2 dir

Kıymeti : 224.226,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyadaki gibi

1. Satış Günü : 16/03/2017 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 13/04/2017 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : Ereğli (Konya) Adliyesi Müzayede Salonus 125 nolu oda Ereğli KONYA

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar açık arttırma suretiyle satılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1) Açık artırma yukarıda belirtilen yer, gün ve saatlerde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, birinci artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda (esatis.uyap.gov.tr internet adresinde) teminat yatırılmak suretiyle teklif verilebilecektir. Yapılacak ihalelere elektronik ortamda verilen en yüksek teklif ile başlanılacaktır. Birinci artırmada hacizli malın takdir edilen değerinin % 50'si ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunacaktır. Birinci artırmada istekli bulunmadığı veya böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. İkinci artırmada da malın takdir edilen değerinin % 50'si, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı, satış giderlerini (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Bu artırmada da istekli bulunmadığı veya bu bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebi düşecektir.

2- a) Arttırmaya iştirak edeceklerin, malın tahmin edilen değerinin % 20'si oranında TL (Türk lirası) peşin para veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.

b) İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile teslim giderleri alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan vergiler, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile tellaliye ücreti satış bedelinden ödenecektir.

3) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemek zorundadırlar.

4) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK'nun 133. maddesi uyarınca ihale feshedilecektir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenler 2016/1403 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.

8) Satış ilanının belirtilen adreslerinde ilgililere tebliğ yapılamaması halinde iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur.16/01/2017 (İİK. m. 126)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR