İSKİLİP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık karkas bina

İSKİLİP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00840459
Şehir : Çorum / İskilip
Semt-Mahalle : HACIPİRİ MAH. / İSKİLİP
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 20.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/158 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
315000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.08.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
27.09.2018 11:00
Satış Yeri
:
İSKİLİP ADLİYESİ GİRİŞ KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI MÜZAYEDE SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSKİLİP
İCRA DAİRESİ
2014/158 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bilirkişi raporuna göre taşınmaz; Çorum ili İskilip ilçesi Hacıpiri Mahallesi 639 ada 28 parsel,yüzölçümü : 979,15 m2 , taşınmaz niteliği : karkas bina ve arsası,İmar durumu : sanayi bölgesi, bağımsız bölüm niteliği : iş yeri, adresi : Hacıpiri mah. Kavlu cad. No : 14 İskilip/ÇORUM dur. Halihazırda taşınmaz üzerinde bir adet asmakatlı betonarme karkas iş yeri mevcuttur. 13/03/2003 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış olup, 01/05/2007 ilave, tadilatve yenileme ruhsatı verilmiş ve 31/12/2007 yapı kullanma izni İskilip Belediye Başkanlığından alınmıştır.İş yerinin zemin katı halihazırda yığma tuğla duvarla bölünmek sureti ile 2 ye taksim edilmiştir.İş yerlerinin tavanının yüksek olması nedeniyle tavanı asma kat seviyesinde ahşap malzeme ile alçaltılmıştır.Güney doğu cephede bulunan kısmı yıkamacı olarak faaliyet göstermekte ve içerisinde kiracı bulunmaktadır.Günbeybatı cephedeki kısmı boş ve kullanılmamaktadır.Asmma katta 4 oda ile mutfak ve yemekhane bulunmaktadır, kapısı demir doğrama olup pencere doğramaları ahşap doğramadır.Binanın ısınma sistemi kat kaloriferi sistemi ile yapılmakta olup, kalorifer tesisatının ısı elemanları sökülerek götürülmüştür. İşyerinin ve asma katın zemini fayans kaplı olup duvarları alçı sıvalı ve kısmen boyalıdır.Binanın çatısı basit kırma çatı sistemi olarak yapılmış ve çatı örtüsü marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Binanın yapı kullanma izninden sonra kuzey cephesine 5.00 mX 15.00 m =75.00 m2 kare alana oturan yığma tuğla ile örülü bir eklenti yapıldığı tespit edilmiştir. Elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapının mevcut olduğutespit edilen bina mevcut şekline göre : yapı yaklaşık birim maliyetleri, mimarlık ve mühendislik işleri şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince ; III.sınıf A grubu yapı sınıfına dahildir. Bina 10 yıllık olup yıpranma oranı yaklaşık % 15 dir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 5 km mesafede olup ticari özelliği vardır. İş yerinin yapı kullanma iznindeki ruhsatlı alanı 450,00 m2 olup, eklenti ile birlikte toplam alanı : 525,00 m2dir. Taşınmaz üzerindeki binanın değer tespitinde yapının sınıfı,cinsi, ruhsat durumu,yıpranma payı,ticari vs. dikkate alınmak suretiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarından ve piyasa araştırmasındanyararlanmılmıştır. Arsa değeri tespitinde ise arsanın konumu, imar durumu, ticari vb göz önüne alındığında taşınmazın arsasıyla birlikte değeri : 315.000,00 TLdir. Taşınmaz İskilip Belediye Başkanlığının 17/02/2017 tarih, 68287278/45 sayı ve imar durumu hk.konulu yazısına göre küçük sanayi alanına rastlamaktadır
Adresi : Hacıpiri mah. Kavlu cad. No : 14 İskilip/ÇORUM
Yüzölçümü : 979,15 m2
İmar Durumu : Taşınmaz İskilip Belediye Başkanlığının 17/02/2017 tarih, 68287278/45 sayı ve imar durumu hk.konulu yazısına göre küçük sanayi alanına rastlamaktadır
Kıymeti : 315.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.Vakıflar Bankasına ait 07/02/2008tarih ve 290 yevmiye nolu 1/0 derece/sıra ile tesis edilmiş 300,000.00 ETL değerinde ipotek,yine aynı ipotek alacaklısı lehine 15/09/2008 tarih ve 2900 yevmiye ile tesis edilmiş 2/0 derece/sıradan 300,000.00 ETL değerinde ipotek
1. Satış Günü : 27/08/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 27/09/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : İSKİLİP ADLİYESİ GİRİŞ KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI MÜZAYEDE SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/158 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR