KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina ve arsa hissesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00853012
Şehir : İstanbul
Kat Sayısı : 7
Bir Kattaki Daire : 2
: 299
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 16.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/1832 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
24537 TL
Birinci Satış Günü
:
08.10.2018 14:30
İkinci Satış Günü
:
08.11.2018 14:30
Satış Yeri
:
safaköy mahallesi halkalı caddesi no:146 ceza adliye binası girişkat satış odası

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2015/1832 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAPU KAYDI 1-Dosyasında bulunanİstanbulİli ,K.çekmece ilçesi K.çekmece mahallesi Yenimahalle mevkii 7535parsel sayılı371,00 m2 alanlı arsanın 15/2400 hissesi Salim oğlu Yusuf ERCAN adına kayıtlıolduğudosyasında bulunan11/07/2015 tarihli tapukaydından anlaşılmıştır.

2- Dosyasında bulunanİstanbulİli ,K.çekmece ilçesi K.çekmece mahallesi Yenimahalle mevkii5391 parsel sayılı 299,50 m2 alanlı arsanın 12/200 hissesi Salim oğlu Yusuf ERCAN adına kayıtlıolduğudosyasında bulunan 11/07/2015tarihli tapukaydından anlaşılmıştır.

İMARDURUMU: Dosyasında Küçükçekmece İlçesi Yeşilova mahallesi 7535 parsel ve yeni mahalle 5391 parsel sayılı söz konusu parseller ;Yeşilova mahallesi 7535 parsel :22.06.2005 – 17.01.2014-17.10.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz B-3 Bitişik Nizam 3 kat Konut Alanında ve cüzi bir kısmı da Yol alanında kalmaktadır.

Yeni mahalle 5391 parsel de;15.12.2006 -17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli K.çekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz (A-4)Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanında kalmaktadır.

Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirleneceği dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır.
Satışa konu olan taşınmazİstanbul İli , K.çekmeceİlçesiYeşilova mahallesi Fırat sokak Aydın apt no:32 adresinde mevcutTapunun7535 parsel sayılı 371,00 m2alanlıarsa üzerinde 1 bodrum +1 zemin +5 adet normal kattan müteşekkil beher katında 2’şer dairesi olan B.A.K. bir yapının mevcutolduğu tespit edilmiştir. Değertespitinekonu olan yapıda kat irtifakı olmadığındanhesaplamalar arsa ve toplam inşaat alanı üzerinden hisse bazında hesaplamalaryapılacaktır. Yapıdabulunan meskenler : 2oda,1salon , mutfak ,banyo , WCvebalkonlardanmüteşekkilolup salon ve odatabanalanlarıparke,araıslakalanları ( hol , antre, banyo , balkon , mutfak) gibiyerlerintabanalanları seramik ,içdoğramalarıkapı kanat ve kasalarıbeyaz ahşap yağlı boyalı dışdoğramalarıpencere kanat ve kasaları pimapen,mutfakdolaplarıkaplama,tezgahı mermer,duvarlarıfayans ,banyosuklozet lavabolu duşakabinli,duvarları fayans ,elektriksuyumevcut,doğalgaz ısıtma sistemlitahminiolarak 90 m2alanlı birer meskenler oldukları görülmüşolupinşaatın toplam alanının tahmini olarak2000 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir.Keşif günü mahallinde yapılan incelemeler neticesinde borçluya ait herhangi bir meskene rastlanmamıştır. Yapının eski bir yapı olduğu görülmüştür.

NOT:Dosyasında yapılan tetkikte tapu kayıtlarında bina Hakkı AYDOĞDU’ya aittir diye beyanlar hanesinde bir şerhin olduğu görülmüştür.

Satışa konu olan taşınmazİstanbul İli , K.çekmeceİlçesiYenimahalle mahallesi Temel sokak Münevver apt no:32 adresinde mevcutTapunun5391 parsel sayılı 299,50 m2 m2alanlıarsa üzerinde 1 bahçe katı+1 zemin +5 adet normal kat veÇ.A.P sinden müteşekkil beher katında 4’er dairesi olan B.A.K. bir yapının mevcutolduğu tespit edilmiştir. Değertespitinekonu olan yapıda kat irtifakı olmadığındanhesaplamalar arsa ve toplam inşaat alanı üzerinden hisse bazında hesaplamalaryapılacaktır. Yapıdabulunan meskenler : 3oda,1salon , mutfak ,banyo , WCvebalkonlardanmüteşekkilolup salon ve odatabanalanlarıparke,araıslakalanları ( hol , antre, banyo , balkon , mutfak) gibiyerlerintabanalanları seramik ,içdoğramalarıkapı kanat ve kasalarıbeyaz ahşap yağlı boyalı dışdoğramalarıpencere kanat ve kasaları pimapen,mutfakdolaplarıkaplama,tezgahı mermer,duvarlarıfayans ,banyosuklozet lavabolu duşakabinli,duvarları fayans ,elektriksuyumevcut,doğalgaz ısıtma sistemlitahminiolarak110m2alanlı birer meskenler oldukları görülmüşolupinşaatın toplam alanının tahmini olarak1750 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir.taşınmazlar,Bulunduğu mevkii, imarı, yüzölçümü, halihazır durumu, civarındaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, ulaşımı, iş merkezlerine, mezkur yerlere, ana artere, alışveriş merkezlerine yakınlığı, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilikkalitesi,yıpranma payı, olduğugibikullanılması halinde getirebileceği geliri, değerine tesir eden tüm etkenlergöz önüne alındığındataşınmazın
7535 PARSELE AİT HESAPLAMALAR
ARSA DEĞERİ : 371,00 M2 X 15/2400 X 6000 TL = 13. 912.00. TL
YAPI DEĞERİ: 2000 M2 X 15/2400X850 TL= 10.625.00 TL
TOPLAM =24.537.00TL(Borçlunun Hissesine İsabet Eden Miktardır.)
5391 PARSELE AİT HESAPLAMALAR
ARSA DEĞERİ : 299,50 M2 X 12/200 X 5000 TL = 89.850.00 TL
YAPI DEĞERİ: 1750 M2 X 12/200X700 TL = 73,500.00TL
TOPLAM =163.350.00 TL (Borçlunun Hissesine İsabet Eden Miktardır.)

Kıymeti : 24.537,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : dosyasında

1. Satış Günü : 08/10/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 08/11/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : safaköy mahallesi halkalı caddesi no:146 ceza adliye binası girişkat satış odası - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kıymeti : 163.350,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : dosyasında
1. Satış Günü : 08/10/2018 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 08/11/2018 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : safaköy mahallesi halkalı caddesi no:146 ceza adliye binası girişkat satış odası - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1832 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/08/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR