GAZİOSMANPAŞA 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00819463
Şehir : İstanbul / Gaziosmanpaşa
Semt-Mahalle : HÜRRİYET MAH. / KÜÇÜKKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/8 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
676050 TL
Birinci Satış Günü
:
24.07.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
29.08.2018 10:30
Satış Yeri
:
Gaziosmanpaşa 5. İcra Müdürlüğünde

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GAZİOSMANPAŞA 5.İCRA DAİRESİ

2017/8 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Hürriyet mahallesi, Şakir Zümre caddesi ve 317 sokak köşesinde tapunun 5635 ada 12104 parsel numarasında kayıtlı Şakir Zümre caddesinden 38, 317 sokaktan 2-4 kapı numarası alan 142,00 m2 miktarlı kaydenarsa niteliğindeki taşınmazın 23/71 hissesidir.
Parsel üzerindeki binanın iki bodrum, zemin, dört normal kat ve çatı katından oluştuğu, toplam alanı 1.380m2,olan yapının .bulunduğu yer, imar durumu, yapım tarzı, yapımda kullanılan malzemeler, alt yapının tamamlanmıştır.
Şakir zümre caddesi 317.Sokak olmak üzere iki kadastral yola cepheli konumunda ve tamamı 142 m2 alana sahip arsa üzerinde, bina ana girişi 317.sokakatan olan ve 317.sokaktan bakışa göre 2 bodrum kat+zemin kat+4 normal kat+çatı kattan müteşekkil B.A.K. Tarzda bitişik nizamda 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın 2.bodrum katı Şakir zümre caddesinden girişli depo mahalli 1.bodrum katında Şakir zümre caddesine cepheli konumda işyeri ile bina giriş kapısı, zemin katında bina girişi ve 317 sokak cepheli konumda bir adet işyeri ile arka kısımda bir daire, normal katlarında Şakir Zümre caddesine cephesinden olan girişinde birer, 317 sokak cephesinden olan girişinden birer daire yer almaktadır. Söz konusu bina, 11,50 mt x13.50 mt olmak üzere 155,25 m2 oturum alanlı, Şakir Zümre caddesine cephesinde 1.bodrum kat seviyesinde ve 317 sokak cephesinde zemin kat seviyesinde kapalı çıkma teşkil edilmiş durumda, zemin katı 170 m2 normal katları 180m2 civarında alana sahip zemin katta yer alan işyeri alüminyum doğrama camenkanlı ve yol cephesi tel kepenkli normal kat daireleri brüt 90m2 alanlı, PVC ve alüminyum doğramalı,kat basamakları mozaik döşemeli, dış cephesi BTB olup taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Tamamı 142 m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 1380m2 civarında olup iş bu inşaat alanının 1136m2 lik kısmı parsel sınırları içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, talep gören konut alanında yer almaktadır.
Adresi : Hürriyet mahallesi, Şakir Zümre caddesi ve 317 sokak köşesinde Şakir Zümre caddesinden 38, 317 sokaktan 2-4 kapı numarası Küçükköy/GAZİOSMANPAŞA
Yüzölçümü :142
Arsa Payı : 23/71
İmar Durumu :Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 18.01.2017 tarih 1016 sayılı yazısına güre» İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi. Küçükköy mahallesi, 5635 ada, 12104 parsel sayılı yerin, 07.08.2006 tasdik tarihli l/l000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama imar planında kısmen yol, kısmen bitişik nizam dört katlı konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 676.050,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :.haciz ve ipotek şerheleri bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 24.07.2018Günü Saat10.30- 10-40 Arası
2. Satış Günü : 29/08/2018 Günü Saat 10. 30 -10.40Arası
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa 5. İcra Müdürlüğünde
2 NO'LU TAŞINMAZIN
İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Küçükköy mahallesi, 16508 parsel sayılı 342.00m2.miktarlı taşınmazın tamamının
Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi 568/2 sokak ve 569/1 sokak köşesinde, tapunun 16508 parsel numarasında kayıtlı 568-2 sokaktan 1-3, 569 sokaktan 5 dış kapı numarası alan 342,00 m2 miktarlı kayden arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.
568/2 sokak ve 569/1 sokak olmak üzere iki yola cepheli vetamamı 342 m2 alana sahip arsa üzerine bodrum kat+asma kat+zemin kat+1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda bitişik nizamda,2 sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan ve tamamı işyeri imalathane amaçlı kullanılan bina yer almaktadır.Binanın bodrum katı 315 m2, bodrum katta kat irtifası dahilinde asma katı mecut, zemin katı 290 m2 normal katı 305 m2 alana sahip, bina üzerinde kısmen çekme katlı, dış cephesi sıvalı ve boyalı, alüminyum doğramalı,elektirik, sıhhi tesisatları ikmal edilmiş durumda, imalat mahalli zeminleri mozik döşemeli, duvarları sıvalı ve boyalıdır.Taşınmazın bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda talep gören ticaret alanında yer almaktadır.
Adresi : Karayolları mahallesi,568/2 sokak ile 569/1 sokak köşesinde 568/2 sokaktan 1-3 569//1 sokaktan No:5 Küçükköy/GAZİOSMANPAŞA
Arsa Payı : tam
Yüzölçümü : 342.00 m2
İmar Durumu :Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 18.01.2017 tarih sayılı yazısına göre, İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi. Küçükköv mahallesi, 16508 parsel sayılı verin, 07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama imar planında bitişik nizam üç katlı ticaret+ hizmct (T2) alanında kalmaktadır.Bu alanlarda maksimum E:1.5 olacak şekilde uygulama yapılacak istifa Hmax:11.50 mt yi kat adedi max:3 katı aşmayacaktı.16508 parselin içinde bulunduğu alan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Banaklar kurulu kararına istinaden 26.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında " riskli alan" ilan edilmiştir.
Yasa kapsamında Çevre ve şehircilik Bakanlığının 06.03.2013 tarih ve 944 sayılı oluru ile hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşmalar yapılması, anlaşma ve tahliyelerin verilmesi, her türlü harita, imar planı, tasraım projesi kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarının belirleme gibi hususularda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı geçeçi olarak yetkilendirmiştir.
Bu yetkiler kapsamında hazrılanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları 16.11.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.Söz konusu 16508 parsel Ticaret-konut alanında kalmaktadır.
Parselin de bulunduğu bölgenin riskli alan ilan edilmesine ilişkin 24.12.2012 tarihli 2012/4099 sayılı bakanlar kurulu kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davada yapılan yargılama neticesinde Danıştay 14.Dairesinin 2015/5079 E 2016/976 K. Sayılı ve 17.02.2016 tarihli kararı ile "24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı bakanlar kurulu kararıının karayolları mahallesine ilişkin kısmıını iptaline" jkarar verilmiştir.
Kıymeti : 3.673.350 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler :haciz ve ipotek şerheleri bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 24/07/2018 Gühüsaat10,50-11,00
2. Satış Günü : 29/08/2018 Günü SAat 10.50-11,00
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa 5. İcra Müdürlüğünde
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/408 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/05/2018
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR