İZMİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina

İZMİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860935
Şehir : İzmir / Buca
Kat Sayısı : 5
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/1449 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
660,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.10.2018 11:40
İkinci Satış Günü
:
22.11.2018 11:40
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
3. İCRA DAİRESİ
2016/1449 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, 724 Ada, 389 Parsel, KOCATEPE Mahalle/Köy, İzmir ili, Buca İlçesinde tapu kaydına göre Kocatepe, Belediye kayıtlarına göre Çamlık Mahallesinde, 854 Sokaktan 13 numara alan 5 katlı Apartman ve arsasıdır. Güney-batısında 854 sokağa cepheli olup diğer yönlerde diğer parsellere komşu ve ara parsel konumundadır. Parsel üzerindeki bina b.a. karkas yapı tarzında yığma tuğla duvarlı inşa edilmiş olup Zemin Kat + 4 normal kat ilavesi ile toplam 5 katlıdır.
Parsel üzerindeki taşınmaz 1979 yılı itibariyle 2 kata ruhsatlı olup 1983 tarihinde ruhsat süresi dolduğundan ruhsat yenilemesi yapılmış, 1986 yılında Zemin üstü 2. Kat ilavesi için ruhsat verilmiş, 1990 yılında Zemin üstü 3. Kat ilavesi için ruhsatlandırılmıştır. Dosyada mevcut imar durumu ( 2 kat için ) 1983 yılı onay tarihli olup parsel üzerindeki bina 4 kat için ruhsatlı, Zemin üstü 4. Kat ( son kat ) ruhsatsız ve kaçak yapılmıştır. Yine dosyaya sunulan yapı kullanma izin belgelerine göre Zemin Kat 113 m2, 1. Kat 100 m2 , 2. Kat 120 m2, 3. Kat 120 m2 dir. Taşınmaz yapı kullanma izin belgesi ve keşif tarihi itibariyle 37 yaşında, 31-40 yaş arası b.a. yapılar için % 32 yıpranma paylıdır. 1. Kat meskenin kiracı Keşif mahallinde yapılan incelemede ; 854 Sokaktan 13 numara alan binanın Zemin Kat + 1. Kat + 2. Kat + 3. Kat + 4. Katlardan ibaret olmak üzere toplam 5 katlı olup Zemin Kat meskenin Kiracı 2. Kat meskenin kiracı tarafından iskan edilir halde olup 4. Kat meskenin boş durumda olduğu, Zemin Kat, 1. Kat , 2. Kat ve 3. Kat meskenlerin her birinin ruhsatsız ve kaçak yapılan son kat meskenin 2 oda, mutfak, banyo ve teras alanından ibaret olduğu, binada elektrik ve suyun mevcut olup belediye hizmetlerinden yararlanmakta olduğu, binada doğal gaz tesisatının çekili olduğu, 3. Katta 4 no'lu meskende doğal gazın bağlı olmasına karşılık diğer meskenlerde doğal gaz bağlantısının mevcut olmadığı hususları tespit edilmiştir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle ; Çamlık Camiine, İzsu Su deposuna, Gürçeşme Atatürk Sağlık Ocağına, M. E. Yurdakul İlk Öğretim Okuluna, Birlik Mahallesi Muhtarlığına, Diyaret Süren İlk Öğretim Okuluna yakın ve yürüme mesafesinde yer almıştır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır.
Adresi : Kocatepe (Çamlık) Mah. 854. Sk. No:13 Buca / İZMİR
Yüzölçümü : Arsa değeri ; 176.00 m2 - Bina değeri ; 453.00 m2
İmar Durumu : İzmir ili, Buca İlçesi, 724 ada, 389 parsel sayılı taşınmaz ; 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planında, Blokbaşı nizam, 6.80 mt gabarili, 2 katlı ( Çatı katsız ) yapı alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 660.000,00 TL
KDV Oranı : %8 ( 05/05/2018 tarihli Resmi Gazete yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile K.D.V oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararına eklenen geçici madde ile %18 oranında KDV'ye tabi konutların 05/05/2018 tarihinden itibaren 31/10/2018 tarihine kadar teslimlerinde KDV oranı %8'e indirilmiş olup satışa konu taşınmazın satışı ve tescilinin 31/10/2018 ( bu tarih dahil) tarihinden önce olması halinde KDV %8 olarak uygulanacaktır. Aksi halde %18 KDV uygulamasına tabi olaraktır. )
Kaydındaki Şerhler : Diğer : KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü : 22/10/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 21/11/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYEDE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı iletişim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Satılacak gayrimenkûl ipotekten kaynaklı olması halinde 6183 sayılı Kanunun 21. Maddesi hükmünce ipotekten artan miktar olması durumunda Esas İcra Dairesi tarafından ödenecektir. )
3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.
8-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV'DEN MUAFTIR. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1449 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR