İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan bina ve arsasının hissesi satılacaktır (Çoklu satış)

İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00863248
Şehir : İstanbul / Maltepe
: 381
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/363 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
216,750 TL
Birinci Satış Günü
:
31.10.2018 14:10
İkinci Satış Günü
:
28.11.2018 14:10
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ
2018/363
TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 16171 Ada, 249 Parsel, GÜLSUYU Mahalle/Köy, Tahtaköprü Mevkii, Hisseli taşınmaz tapunun 16171 ada, 249 parsel numarasını teşkil eden ve Yavuz Sokaktan 40 dış kapı numarası alan381,00 m2 miktarlı arsa vasıflı ana taşınmazın tamamında borçlu Süleyman HASAR asına kayıtlı 3/40 hissesidir.Mahalinde imar durumu yazısında belirtildiği gibi parselde yer alan eski yapı 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı ilan edilerek yıkılmış yerine 18/10/2017 tarih , 20177/12-16 sayı ile ruhsatlı bodrum + zemim +4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda , ayrık nizamda, 2. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmekte olan bodrum katı olarak alan zemin katı dükkan ve konut, normal katları 2 şer konut olmak üzere 10 bağımsız bölümlü bina inşa edilmektedir. Bina inşa seviyesi yaklaşık %60 seviyesinde olup, kabası tamamlanmış, işçilikler devam etmektedir. Kat irtifakı kurulmamış olduğundan hissenin karşılığı daire ya da dükkan yeri bilinmemektedir.İnşa seviyesi dikkate alınarak tamamının arsa + bina değeri üzerinden hisseye düşen miktar takdir edilmiştir.
Adresi : Cevizli Mah. Yavuz Sokak No:40 Maltepe / İSTANBUL
Yüzölçümü : 381 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu : Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 22.06.2018 tarih, 854108 sayılı yazısında; Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi, (E:301) Y: 16171 ada, 249 Parsel; 1/1000 ölçekli 26.02.2007 - 21.05.2008 - 08.10.2010-16.06.2016 tasdik tarihli Maltepe E-5 güneyi Uygulama İmar Planında (5/A/4,0.20.40/1.50) emsal yapılanma şartlarında KONUT alanında kalmakta ve inşaat istikamet rölevesine göre min cephe ve min taksın sağlanması durumunda imar durumu alabilecek olup, İmar işlem dosyasında yapılan incelemede; plan notunun II.3.k (tüm nizam yapı adalarında plan uygulama hükümleri ve imar yönetmeliğine göre yapılanamayan parsellerde min cephe şartını sağlamak şartıyla yan bahçe mesafesi 2m ye kadar düşürülebilir.) maddesine göre yapılandığı 18.10.2017 tarih ve 2017/12-16 sayılı yapı ruhsatının bulunduğu, parsele kat irtifakının kurulmadığı tespit edilmiştir. Ruhsat eki 08.09.2017 tarih ve 2017/675554 sayılı mimari projesinde tespit edilen mimari projesinde 1. Bodrum kat jimnastik salonu, Elektrik odası olup kömürlük ve otopark mevcut değildir. Denilmektedir. Eki bağımsız bölüm listesine göre Zemin kat 1 konut, 1 dükkan, 1..,2..,3..,4. Normal katlarında 2 şer konut olmak üzere toplam 10 bağımsız bölümlüdür.
Kıymeti : 216.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.Tamamında kat karşılığı inşaat hakkı vardır. Otopark bedeline ilişkin taahütname bulunmaktadır. 3402 sayılı kanunun Ek 1 maddesi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 31/10/2018 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 28/11/2018 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 15944 Ada, 4 Parsel, MALTEPE Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Bodrum+zemin+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina (Mimoza Apartmanı)Maltepe Tapu Müdürlüğünde incelenen 07/12/1970 tarih, 74/17 sayılı kat mülkiyetine esas mimarı projesinde; bodrum katında; 3 dükkan , zemin katında bina girişi, 3 daire, 1,2,3.normal katlarında 3 er daire olmak üzere 15 bağımsız bölümlü dükkan+ konut binası şeklinde dizayn edilmiştir.Taşınmaz mahallide tabi yol kotu altında yer almaktadır. Yer aldığı binada elektrik , sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. tarafımıza borçluya ait olduğu bildirilerek 3 nolu bb iç mahalleri gösterilmiş olup , tapudaki kat mülkiyetine esas projesinde bağımsız bölüm numaraları değiştirilmiştir.Projesine göre 3 nolu dükkan girişe göre sol önde yer almaktadır. Tarafımıza sol arkadaki dükkan gösterilmiştir. 3 bağımsız bölüm nolu dükkan mimari projesine göre; tek hacim halinde kademi yapıda dükkan mahalinden ibaret, iç ölçüleri itibari ile yaklaşık 22 m2 , dış ölçüleri itibariyle yaklaşık 24m2 alana sahiptir. Dışarıdan yapılan gözlemde dükkan zeminleri seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı , lavoba-wc sinde sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda , pencere doğramaları PVC ve ısıcamlıdır.
Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarı iskan sahsaında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.
Adresi : Feyzullah Mah.Serap Cad. No:16 D:AMaltepe / İSTANBUL
Yüzölçümü : 587,33 m2
Arsa Payı : 2/220
İmar Durumu : Maltepe Belediye başkanlığı İmr ve Şehircilik Müdürlüğü 27.06.2018 tarih, 850148 sayılı yazısında; Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi, (e:251-2817) Y:15944 ada, (E:307) Y: 4 parsel sayılı yer; 1/1000 ölçekli 26.02.2007-21.05.2008-08.10.2010-16.06.2012-13.09.2013-13.12.2013-16.02.2016 tasdik tarihli Maltepe E-5 güneyi Uygulama İmar Planında (57/A/4), (0,20-0,40/1,50) emsal yapılanma şarlarında KONUt alanında, küçük bir kısmı da YOL da kalmakta olup tek başına yapılanmaya müsait olmayan komşu 3 parsel ile tevhit edilmeden uygulama yapılamaz. 16.05.2017 tarihli ve E.2017/0251066 sayılı İSKİ görüş yazısı doğrultusunda uygulama yapılabilicektir. İmar işlem dosyasında yapılan incelemede görülen 24.04.1970 tarih ve 66-46 sayı ile tasdikli mevcut binaya bodrum kat ilavesi ile ilgili mimari projesinin bulunduğu, ancak ilave ile ilgili ruhsatın dosyasında mevcut olmadığı görülmüştür. Bodrum kat ilave projesindeki bağımsız bölüm tablosuna göre 3 nolu dükkan bağımsız bölümün kullanım alanı 24 m2 dir.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 31/10/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 28/11/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/363 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR