İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatihte 225 m2 bina icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926047
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : CANKURTARAN MAH. / SULTANAHMET
Kat Sayısı : 5
: 225
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2009/3997 ESAS
Muhammen Bedeli
:
93750 TL
Birinci Satış Günü
:
18.02.2019 16:10
İkinci Satış Günü
:
21.03.2019 16:10
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2009/3997 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen TAŞINMAZIN cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cankurtaran mah., 71 ada, 16 parselde kayıtlı ahşap hane nitelikli taşınmazın 3/16 hissesi (İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/210 Esas, 2013/391 Karar sayılı ilamı gereğince) Taşınmaz Yenisaraçhane Sokağı üzerinde 15 (eski 57} kapı numarada apartmanın tamamı niteliğindedir. Apartman, ön cephesi 7,00 m. derinliği 7,50 m. ve arka cephesi yaklaşık 5,00 m. olup geometrik olarak yamuktur. (7,00m+5,00)/2 x7,50 = 45,00 m2 ye oturmaktadır. Bodrum kat + Zemin kat + 3 Normal kattan müteşekkil toplamda 5 katlıdır. Kat alanları toplamı 225,00 m2 dir. Apartmanın ön cephesi sıva üzeri boyalıdır. Apartmana 2-3 basamak çıkılarak zemin kattaki ferforje cümle kapısından girilmektedir. Merdivenler prekast mozaik basamaklıdır. Bodrum ve zemin katı ile diğer katları ayrı zamanlarda inşa edilmiş olup her katında tek daire vardır. Daire kapıları genelde ahşap, zemin kaplamaları katların yapılış yıllarına göre farklılıklar göstermekte olup ıslak hacimlerde karo taşı ve seramik kullanılmıştır. Pencerelerinin bir kısmı pvc bir kısmı ahşap doğramadır. Zemin kat pencereleri demir korkulukludur. Apartman İskan müsaadesi aranmayan eski yapılardan olup su, elektrik bağlantıları bulunmaktadır. Yaklaşık 50 yaşındadır.
İmar Durumu : İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanlan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih ilçesi Kentsel, Tarihi Kentsel Arkeolejik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Dünya Miras Alanında Konut-Konaklama Alanında kalmakta olup H= 9.50 m. irtifa almakta olduğu; Tescilli Eski Eser Komşuluğunun mevcut olduğu Koruma Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamayacağı belirtilmektedir.
Kıymeti : 93.750,00 TL ( 3/16 Hisse Bedeli) - KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 18/02/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 21/03/2019 günü 16:10 - 16:20 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK
SATIŞ ŞARTLARI : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/3997 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/12/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR