İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih/Mevlanakapı Mahallesinde bina icradan satılıktır (1/20 hissesi)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052830
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : MEVLANAKAPI MAH. / ŞEHREMİNİ
Kat Sayısı : 5
Bir Kattaki Daire : 2
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 19.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/6015 ESAS
Muhammen Bedeli
:
114,741 TL
Birinci Satış Günü
:
25.10.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
29.11.2019 11:00
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/6015 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl, Fatih İlçe, VELEDİ KARABAŞ Mahalle/Köy, 1398 Ada, 4 Parsel, 250,00 m2 Yüzölçümlü, Ahşap Ev Nitelikli taşınmazın 1/20 hissesi.
Özellikleri: Söz konusu kıymet takdiri istenen taşınmaz; 1398 ada, 4 nolu parselde kayıtlı İstanbul İli Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, Aynalı Bakkal Sokak, Gençoğlu Apartmanı Kapı No: 12 adresindeki Bodrum kat + Zemin kat + 3 Normal kat tarzında olan Betonarme Karkas Binanın olduğu yerdir. Yerinde yapılan incelemede; 4 nolu parselde kayıtlı olan ve kıymet takdiri istenen taşınmaz tapuda 250.00 m2 arsa üzerinde Ahşap ev olarak geçmekte, yerinde ise Bodrum kat + Zemin kat + 3 Normal katlı Betonarme Karkas Yapı bulunmaktadır. Söz konusu yapı gezilerek görülmüş ve incelenmiştir. Her katta 3 bağımsız bölüm olmak üzere toplamda 15 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bağımsız bölümler; Salon + 2 oda + Mutfak + Banyo - WC + Balkon ünitelerinden oluşmaktadır. Bodrum ve zemin katlar da bağımsız bölümler yaklaşık olarak net 50.00 m2, brüt olarak 56.00 m2 civarındadır. Üst katlarda bağımsız bölümler yaklaşık olarak net 52.00 m2 brüt olarak 57.00 m2 civarındadır. Bağımsız bölümler; Giriş kapısı çelik,iç kapılar ahşap kapı,pencere doğramaları pvc mamulünden yapılmıştır. Normal boyalıdır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Isın ma doğalgaz kombi sistemlidir. Suyu ve elektriği mevcuttur. Taşınmaz binanın kapalı alanı yaklaşık olarak brüt 850.00 m2 civarındadır. Eski bir yapıdır. Taşınmaz binanın 1/20 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.
Adresi: Mevlanakapı Mahallesi, Aynalı Bakkal Sokak, Gençoğlu Apartmanı Kapı No: 12 Fatih / İSTANBUL
İmar Durumu : Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.11.2018 tarih ve E.142308 sayılı yazılarında; Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 1398 ada, 4 parsel sayılı yer; İstanbul IV numaralı,İstanbul I Numaralı Yenilenme Alanları, İstanbul II numaralı Yenilenme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca Uygun Bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) Kentsel,Tarihi Kentsel Arkeolojik,I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Planında 3.derece Koruma Bölgesinde Konut alanında kalmakta olup H= 9.50 mt.irtifa almakta olduğu ve parselin kısmen yola ve park alanına terk edilecek kısmı bulunmakta olduğu imar yazılarından anlaşılmaktadır.
Kıymeti: 114.741,24 TL (Taşınmazın 1/20 hisse bedeli)
KDV Oranı : %8 (İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı,48ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 29/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6015 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/09/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR