BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Esenler'de 5 katlı bina mahkemeden satılıktır

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890792
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/46 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,470,200 TL
Birinci Satış Günü
:
11.12.2018 14:40
İkinci Satış Günü
:
10.01.2019 14:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul ili, Esenler ilçesi, Atışalanı Mah. 775 Ada, 31 Parsel, 183,00m² Yüzölçümlü, Arsa nitkelikli taşınmaz.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut18/09/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Esenler Oruç Reis Mah., 544.Sok. ve Şehit Cevdet Caddesi kesişiminde köşe parsel konumludur. Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Barbaros Çocuk Parkı, Hz. Ömer Camii, Tekstilkent konu gayrimenkule yakın sosyal donatılardır. E5 Karayoluna yakın konumlu olup Ulaşım Barbaros Caddesi üzerinden kolaylıkla sağlanmaktadır.Ana gayrimenkul Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Katı ile toplam 5 katlı, bitişik nizam betonarme binadır. 544.Sokak ile Şehit Cevdet Caddesi kesişiminde köşe parsel konumludur. Kat irtifakı kurulmamıştır. Bodrum ve zemin kat ticari, normal katlar konut fonksiyonludur. 1.ve3.Katlarda 2’er adet2+1 nitelikli daire ve 2.katta tek daire bulunmaktadır. Bodrum ve zemin katta 1 depolu dükkan ve normal katlarda 5 adet konut olmak üzere binada toplam 6 birim mevcuttur. Bina girişi 544.Sokaktan yapılmıştır. Dış cephe boyalıdır. Dükkan dış vitrin alüminyum doğramalı olup kepenk sistemi mevcuttur. Ayakkabı mağazası olarak kiracı tarafından kullanılmaktadır. Bina giriş kapısı camlı demir doğrama, sahanlıklar karo seramik, merdiven hazır basamaklıdır. Asansör yoktur. Daire daire giriş kapıları çelik, doğramalar pvc dir. Doğal gaz mevcut olup, ısınma kombidir. Marmara Depremi öncesi inşa edilmiştir. Kuzey-güney-doğu yönlerinde 3 cephelidir. Yapı sınıfı 2.sınıf inşaattır. İşlem dosyasında 04.10.2002 tarih R/30 sayılı Yapı Ruhsatı olduğu bilgisi mevcut olup ruhsat hükümsüz kalmıştır. Bodrum ve zemin katlar yaklaşık 96’er m2 , normal katlar 136’er m2 olmak üzere toplam 600 m2 inşaat alanlıdır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Esenler Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.07.2018 tarihli yazısında; Esenler İlçesi, Oruç Reis Mahallesi, 775 ada 31 parselin, 13.03.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanında kısmen de Yol Alanında kaldığı bilgisi verilmiştir. Yazıda ayrıca taşınmazın cephe aldığı 544.Sokak 2013 yılı arsa m2 birim değerinin 555,47-TL olduğu, 2018 yılı arsa m2 birim değerinin 1.177,28-TL olduğu bildirilmiştir. Taşınmazın cephe aldığı Şehit Cevdet Caddesi 2013 yılı arsa m2 birim değerinin 555,47-TL olduğu, 2018 yılı arsa m2 birim değerinin 1.513,64-TL olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.470.200,00 TL
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim Planı : 18/06/1997
1. Satış Günü : 11/12/2018 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 10/01/2019 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ileteslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi,tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/46 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR