BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Esenler'de 4 katlı kargir bina icradan satılıktır

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063373
Şehir : İstanbul / Esenler
Semt-Mahalle : TUNA MAH. / KARABAYIR
Kat Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/72 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,276,920 TL
Birinci Satış Günü
:
27.11.2019 10:50
İkinci Satış Günü
:
23.12.2019 10:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/72 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mah., Karabayır Mevkii 696 Ada, 10 Parsel Sayılı 158,02 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 03/01/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdirine konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre Esenler İlçesi, Atışalanı Mah. Karabayır Mevkii, 696 ada, 10 parsel sayıda kayıtlı 158,02 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve Esenler İlçesi, Tuna Mah. Osmangazi Caddesi ile Gazneniler Sokak köşesinde bulunmakta olup, Osmangazi Caddesi 12 kapı numaralı olduğu, taşınmaz üzerinde Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal Kattan havi betonarme kargir tarzda inşa edilmiş bina bulunmaktadır.Binanın bodrum katının zemin katta bulunan dükkan içerisinden merdiven bağlantılı olarak depolama amaçlı olarak kullanıldığı, zemin katta 3 adet dükkan mevcut, normal katların 2’şer daireli olmak üzere toplam olarak 4 dairenin bulunduğu, zemin katta bulunan dükkanların alüminyum doğrama ve cam cepheli, manav, börekçi ve market olarak kullanıldığı, binada demir doğrama giriş kapılı, sahanlıklar seramik kaplı, hazır basamak merdivenli, mevcut dairelerin , 2 oda + salon + antre + mutfak + banyo + tuvalet ve balkon kısımlarını ihtiva ettiği oldukça bakımsızve metruk halde bırakıldığı, bina ve dairelerin toplam olarak 685 m2 alanlı ve yapım kriterleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı III-A sınıfı yapılar kapsamında olduğu görülmektedir. Taşınmaz yoğun iskan bölgesinde olup ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle Osmangazi Caddesi üzerinde, otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Esenler Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.12.2018 tarih ve 5107 sayılı yazısında; Esenler İlçesi, Tuna Mah. 696 ada, 10 parsel sayılı yerin; 13.03.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında “ Açık Otopark Alanında” kalmaktadır. Denilmektedir.
Kıymeti : 1.276.920,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak: M:151,92 M2' lik kısımda TEK lehine İrtifak hakkı vardır.
1. Satış Günü : 27/11/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal görevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti Belediye’ye ödenecektir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/72 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR