BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beykoz Yeni Mahalle'de 5 katlı bina icradan satılıktır

BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942456
Şehir : İstanbul / Beykoz
Semt-Mahalle : YENİ MAHALLE MAH. / GÖKSU
Kat Sayısı : 5
: 2358
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/598 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
896,894 TL
Birinci Satış Günü
:
05.03.2019 11:10
İkinci Satış Günü
:
09.04.2019 11:10
Satış Yeri
:
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tiyatro ve Konferans Salonu K: 3 Beykoz İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BEYKOZ İCRA DAİRESİ

2015/598 TLMT.

AÇIK ARTIRMA İLANI
İstanbul İl, Beykoz İlçe, 1250 Ada, 270 Parsel üzeindeki enkaz YENİ MAHALLE Mahalle/Köy, Beykoz İcra Müdürlüğünün 2015/598Tal. nolu dosyasında satışına karar verilen;Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/466 Esas ve 208/37 Karar sayılı kararı ilebina olarak enkaz değeri üzerinden taşınır açık artırma satışının yapılmasına karar verilmiş olan ,İstanbul İli, Beykoz İlçesi, 1250 Ada, 276 Parsel, Beykoz Yeni Mahalle Dr. Ömer Besim Paşa Cad. 241/A ve 241/Badresinde bulunan binanın, Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/183 Esas 2018/326 Karar sayılı dosyasında 28.06.2016 tarihli keşif sonucu alınan bilirkişi raporu doğrultusunda; TAKBİS çıktısı tapu kaydına göre; Beykoz İlçesi Yenimahalle Mahallesi 309,00 m2 yüzölçümündeki, 1250 ada 276 parsel,6831 sayılı kanunun 2/B maddesi Uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış olup, tamamı Hazine adına kayıtlı Mahcuz üzerinde bulunan Bina 22 yıllık olup, taban oturum alanı 316 m²dir. Ana bina Bodrum + Zemin + 5 Normal kattan oluşmaktadır. Ana binaya bitişik taban alanı 73 m2 olan, 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Ana bina orman vasıflı 1250 Ada 3 parsele 165m2 tecavüzlü durumdadır. Ana binanın bodrum, zemin ve 1. normal katı ile bu kısma bitişik olan eki işyeri olarak, diğer katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Brüt yapı alanı 2.358,00 m2 dir. Binada su tesisatı, elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı ve tesisatlara ait donanımlar bulunmaktadır. Binanın üzerinde bulunduğu Mahcuzın 2/Barazisi olarakhazine adına kayıtlı olduğu ve taşkın olduğu 1250 ada 3 parselin, orman vasfında olduğu nazara alınarak; enkaz mahiyetinde satılacağından Zemin değerine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmayarak, borçluya ait binanın, Asgari Levazım Bedelinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyet bedeli, müteahhitlik karı (%25 oranında) işçilik ücreti (%30 oranında) ve ayrıca yapım yılı ve yıllarına göre yıpranma payı dikkate alınarak; 28.06.2018 tarihi itibariyle binanın asgari Levazım bedeli 896.894,78 TL olarak hesaplanmıştır. Enkaz satışı yapılacaktır.Kıymeti : 896.894,78 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/03/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 09/04/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tiyatro ve Konferans Salonu K: 3 Beykoz İstanbul
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, var ise 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, Mahcuzın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/598 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR