İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Bayrampaşa'da 3 katlı bina icradan satılıktır

İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183256
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Kat Sayısı : 3

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 01.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/6 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,500,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.09.2020 13:30
İkinci Satış Günü
:
21.10.2020 13:30
Satış Yeri
:
İSTANBUL 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B2-332 3 KAT ÇAĞLAYAN/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL
4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, 10184 Parsel, SAĞMALCILAR Mahalle/Köy, 2/8 pafta Mevkii,
Adresi :
Yüzölçümü : 161 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 23/09/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 21/10/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B2-332 3 KAT ÇAĞLAYAN/İSTANBUL -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 16.12.2009 tarih ve 4829 sayılı yazısında;
Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım Mah. Nergiz Sokak, 2/8 pafta, 10184 parsel sayılı yerin 09.04.1985 tarih 985/28-6 sayılı Bodrum kat+Zemin kat+l.kat ve 17.02.1992 tarih 92/74 sayılı 2.kat+3.kat Yapı Kullanma izin belgelerinin bulunduğu, ilgilisinin kat mülkiyeti için gerekli belgelerle müracaat etmesi durumunda kat mülkiyetinin kurulabileceği belirtildiği anlaşılmış olup, Belediyenin Kent Rehberinden yapılan İmar Durumu sorgulamasında İmar durumunda bir değişikliğin olmadığı tespit edilmiştir.” Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
"Bayrampaşa, Sağmalcılar ( Yıldırım ), 10184 parsel sayılı yerde bulunan bina, Nergiz Sokak No=18 adresindedir. Parsel üzerindeki bina, Kısmi Bodrum+Zemin+3 normal kattan oluşmaktadır. Bina dışı sıvalı olup, boyanmamıştır. Tüm pencereler pvc doğrama oİup, ana giriş kapısı demir doğramadır. Zemin kat pencereleri dışına demir parmaklık yapılmıştır. Binaya yan cephesinden giriş verilmiştir. 40 yıllık binadır. Bina 3. Sınıf B Grubu yapılardandır. M2 maliyet bedeli l,210,-TL/m2, (2019 yılı bedelleri) yıpranma payı %32 dir. Dosyasında mevcut çap yardımı ile 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden arazîye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut Harita ( Plan ) Örneği ’ ne şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Her katında birer daire bulunmaktadır. Binada kimse olmadığı için, daire/daireler gezilememiş olup, Dosya içinde bulunan, 24.06.2010 tarihli ve Bilirkişi Muharrem KOÇAK’ a ait rapordan faydalanılmış olup, raporda, kısmi Bodrumun yaklaşık 25 m2 alanlı, Zemin katta, 1 Hol, 3 Oda, 1 Mutfak, 1 Banyo ve Wc olduğu ve 70 m2 Brüt alanlı, 1. 2. ve 3. Normal katlarda ise 1 Hol, 3 Oda, 1 Mutfak, l Banyo, 1 Wc ve Balkon bulunduğu ve brüt olarak 87 m2 alanlı olduğu anlaşılmıştır. Bina projesiz ve ruhsatsız olarak yapılmış olup, dolayısıyla iskanının olmadığı ve kaçak bina konumunda olup, tapuda da ARSA vasıflı ana taşınmaz olarak kayıtlı olduğu görülmüştür. Bulunduğu sokak düz bir sokak olup, her yönden yaya ve araç ulaşımı kolay ve rahat bir konumdadır. Parseli ve çevresindeki durumunu gösterir fotoğraflar ile kroki raporumuz içeriğinde sunulmuştur. Çevre Yolu bağlantısı çok rahattır denilmiştir.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/06/2020

Nihal YAZIBAĞLI
Satış Memuru
97215

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR