KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başiskele/Bahçecik'de bina icradan satılıktır (çoklu satış)

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01021601
Şehir : Kocaeli / Başiskele
Kat Sayısı : 2
Bir Kattaki Daire : 1
: 75
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 08.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3215 ESAS
Muhammen Bedeli
:
228,943 TL
Birinci Satış Günü
:
28.08.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
23.09.2019 14:00
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2017/3215 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri:Kocaeli, Başiskele, Bahçecik mah. 623 Ada, 7 Parsel, 340,71 m2 tapuda ana taşınmaz niteliği Arsa olan Taşınmaz ;
Taşınmaz 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulaması sonucu oluşan, DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) kesilmiş imar parselidir. Düzenlemesi öncesi tapuda kayıtlı parsel numarasının 6354 olduğu anlaşılmaktadır. Parsel üzerinde Başiskele Belediyesinde yapı ruhsatı kaydı bulunmayan, tek katlı, yığma olarak inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Fen Bilirkişisinin raporuna göre binanın taban alanı 71,92 m² dir. Zemin kattan oluşan bina ahır amaçlı kullanılmaktadır. Duvarlar tuğla, kapılar ve çatı ahşap, çatı örtüsü asfalt kiremittir. Dış cephe sıvalı ve boyasız vaziyettedir.
Adresi : Damlar Mahallesi, Erikli Sokak, No:16 Başiskele / KOCAELİ
İmar Durumu : Başiskele Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılanma koşulları ayrık yapı nizamı, kat adedi maksimum 2 kattır. TAKS:0,20 ? KAKS:0,40 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan bahçede min. 3,00 metredir. Parselde yapılacak yapılarda Uygulama İmar Planı Hükümlerine ve Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
Kıymeti : 228.943,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 28/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 23/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
2 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri:Kocaeli, Başiskele, Bahçecik 623 Ada, 8 Taşınmazın tamamı 560,68 m2 olup Borçlunun 27/131 hissesi yani 115,56 m2 satılacaktır;
Taşınmaz 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulaması sonucu oluşan, DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) kesilmiş imar parselidir. Parsel üzerinde Başiskele Belediyesinde yapı ruhsatı kaydı bulunmayan, zemin kat+1.normal kattan oluşan, betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina bulunmaktadır. Fen Bilirkişisinin raporuna göre binanın taban alanı 160,43 m² dir. Toplam alanı 320,86 m² dir. Zemin kat ahır, depo vs. amaçlı kullanılmaktadır. 1.Normal kat mesken amaçlı kullanılmaktadır. İçerisinde antre, salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, wc ve balkon bulunmaktadır. Zemin kaplamaları antre, mutfak, balkon ve ıslak hacimlerde seramik, odalarda laminant parkedir. Duvarlar plastik boya, giriş kapısı demir doğrama, iç kapılar masif ahşap kapıdır. Pencere doğramaları PVC, camlar ısı yalıtımlı çift camdır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Taşınmazın dış cephesiakrilik boya, çatısı ahşap oturtma çatı, çatı örtüsü kiremittir.
Adresi : Damlar Mah., Erikli Sokak, No:18 Başiskele / KOCAELİ
İmar Durumu : Başiskele Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında " Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılanma koşulları ayrık yapı nizamı, kat adedi maksimum 2 kattır. TAKS:0,20 ? KAKS:0,40 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan bahçede min. 3,00 metredir. Parselde yapılacak yapılarda Uygulama İmar Planı Hükümlerine ve Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Taşınmaz Başiskele Belediyesi sınırları içerisindedir ve yüzölçümü 560,68 m² dir.
Kıymeti : 101.567,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 28/08/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 23/09/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3215 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR