AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Amasya Merkez'de üç katlı bina icradan satılıktır

AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180685
Şehir : Amasya / Merkez
Semt-Mahalle : BEYAZITPAŞA MAH. / DEREBOYU
Kat Sayısı : 3
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 30.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/3 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
635,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.08.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
18.09.2020 14:00
Satış Yeri
:
AMASYA ADLİYESİ SATIŞ MEMURLUĞU SATIŞ ODASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AMASYA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa çıkartılan taşınmaz AMASYA MERKEZ, BEYAZITPAŞA MAHALLESİ 124 ADA 149 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ olup, tapuda arsa vasfı ile kayıtlı ise de;üzerinde Sanayi caddesine cepheli zemin katı işyeri, üst iki katı mesken olarak kullanılan üç katlı betonarme karkas yapı bulunmaktadır. Ön cephesi 12 m lik imar yoluna cepheli, arka cephesinde boş arsa ve kayalık alan bulunmaktadır. Betonarme karkas taşıyıcılı zemin kat işyerinin asma katı bulunmakta,ön cephesi demir doğramalı camekanlı, duvar dolgu malzemesi tuğladır. Asma kata demir doğramalı merdivenle ulaşılmakta,balkon korkuluğu demir doğramalıdır. İş yerinin zemini seramik kaplı, duvarları sıvalı ve plastik badanalı, soba ısıtmalı, elektirik ve su tesisatı mevcut, yaklaşık 80,m2 alanındadır. Mesken olarak kullanılan birinci katın duvar bölmeleri tuğla örgülüdür. Yapı inşaat alanı 100,00 m2 dir. Mozaik merdiven basamaklı, demir korkuluklu ve ahşap küpeşteli merdiven ile ulaşılmaktadır. Kat sahanlığı seramik kaplı olup, sahanlık ile mesken olarak kullanılan bölüm arasında PVC profil doğramalı ara bölmesi bulunmaktadır. Daire giriş kapısı PVC profil doğramalı ve lambrilidir. Yapının mesken olarak kullanılan ikinci katına kontrapla tablalı prese dış kapı ile girilmektedir. Her iki meskenin kuzey-batı ve güney-doğuda olmak üzere iki cephesi bulunmaktadır. Kuzey-batı ön cephesinde açık çıkmalı salon, kapalı çıkmalı salomanje olarak iki odası, bitişiğinde salomenjeden aydınlanan mutfak bulunmaktadır. Arka cephede iki adet yatak odası bulunmaktadır. Pencereleri PVC doğramalı, ısı camlıdır. Mutfak tezgah alt ve üst dolapları mevcuttur. Banyo zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Duvarları sıvalı ve plastik badanalıdır. Doğal gaz yakıtlı, panel radyatörlü kalorifer tesisatı bulunmaktadır. Yapının çatı katı olarak kullanılan bölümüne ikinci kattan merdivenle ulaşılmaktadır. Çatı katında ısı merkezi iptal edilmiş, depo-kiler olarak kullanılan iki adet çatı arası bölme ve oda olarak kullanılan bölümler bulunmaktadır. Çatı, ahşap beşik çatı olup, marsilya tipi kiremit örtülüdür. Konut ve ticaret alanında Sanayi caddesinin güney doğusunda Sanayi caddesi ve Mehmet Varinli Caddesine cepheli olup konut ve ticari kullanım amaçlı yapıların yoğun olarak yapılaştığı mahalde yer alır. Kamu hizmeti veren sosyal ve kültürel tesis alanlarına, eğitim tesislerine (İLK-ORTA-LİSE öğretimi binalarvs), sağlık tesislerine(S. Şerefeddin Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri)yakın ve ulaşım kolaydır. Taşınmazınkuzey doğusundaki eski sanayi bölgesinin kentsel dönüşüm ilan edilmesi ve Amasya Adliye binası ileS. Şerefettin Devlet Hastanesinin yakın olması bölgeyi konut veişyeri olarak çekim merkezi haline getirmektedir. Taşınmazın üzerindeki zemin kat işyeri ve iki katı mesken olan üç katlı betonarme karkas yapı bütün halinde satılacak olup,
Zemin kat işyerinin değeri 315.000,00 TL
Birinci kat meskenin değeri 155.000,00 TL
İkinci kat meskenin değeri(çatı arası dahil ) 165.000,00 TL olmak üzere toplam
635.000,00 TL MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR.
Taşınmazın tapu kaydında "3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir" şerhi bulunduğundan; satışa iştirak edecek talipliler, yenileme çalışmaları nedeni ile taşınmazın ada ve parsel numarası değişikliği ile yüzölçümünde artma yada eksilme şeklinde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaklardır.
Yüzölçümü : 100,00 m2
İmar Durumu : Amasya Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 16/05/2016 tarih ve 1244/1473 sayılı yazısı ekindeki imar durum belgesine göre;
*Parselasyon ve imar durumunun aynısıdır.
*Gayrimenkül 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut ve ticaret alanında kalmaktadır.
*Gayrimenkül arkasında kalan 238 ve 209 parsellerin mavi boyalı kısımları birleşmesi gerekmekte ve bölgede ada ölçeğinde imar düzenlemesi yapılması gerekmektedir.
Kıymeti : 635.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : "3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir"
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 18/09/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : AMASYA ADLİYESİ SATIŞ MEMURLUĞU SATIŞ ODASI

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Hissedar Mustafa Reşat Yıldırdım'ın tapuda ve mernis sisteminde kayıtlı adresi olmaması nedeniyle kıymet takdir raporları kendisine ilanen tebliğ edilmiş olduğundan; İİK 127. Maddesi gereğince satış ilanı tebligat yerine geçer.

7-İş bu ilan; Mehmet ve Gülfidanoğlu, 05/12/1964 doğumlu, 29044004980 T.C Kimlik numaralı MUSTAFA REŞAT YILDIRDIM'a SATIŞ İLANI DAVETİYESİ TEBLİĞİ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.8-Tapu kayıtlarında hissedar olup Satış gününü bildirir tebligat yapılamayan ilgililere İİK nun 127. Maddesi uyarınca gazete ilanının ve elektronik ortamda yapılan ilanın tebliğ yerine sayılmasına 9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR