GÖKÇEBEY İCRA DAİRESİ

Zonguldak/Gökçebey'de tavuk çiftliği ve kargir ev icradan satılıktır

GÖKÇEBEY İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133056
Şehir : Zonguldak / Gökçebey
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 15.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/35 Talimat
Muhammen Bedeli
:
1,986,054 TL
Birinci Satış Günü
:
09.04.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
07.05.2020 10:00
Satış Yeri
:
GÖKÇEBEY BELEDİYESİ İHALE SALONU (MECLİS TOPLANTI SALONU)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GÖKÇEBEY
İCRA DAİRESİ
2018/35 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Zonguldak İl, Gökçebey İlçesi, Gölbükü mevkii F28A17B4 pafta 103 ada 109 parselde kayıtlı bir katlı kargir ev ve iki katlı tavuk çiftliği, samanlık ve tarlası niteliğinde 3.238,76 m² yüz ölçümünde, tam hisse ile Necattin kızı Cennet UZUNEL adına kayıtlıdır.
Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmazın dosyamızda mevcut bulunan ve bilirkişi tarafından verilen kıymet takdiri raporunda hali hazır durumu hakkında; Zonguldak İl, Gökçebey İlçesi, Gölbükü mevkii F28A17B4 pafta 103 ada 109 parselde kayıtlı bir katlı kargir ev ve iki katlı tavuk çiftliği, samanlık ve tarlası niteliğinde 3.238,76 m² yüz ölçümünde, tam hisse ile Necattin kızı Cennet UZUNEL adına kayıtlı, tarıma elverişli yapıda olup imar durumu bulunmadığının, Belediye hizmetlerinden yararlanmamakta olup il özel idaresi köy alan sınırları içerisinde olduğunun, parsel üzerinde 2 katlı tavuk çiftliği binası, 2 katlı hizmetli evi, ardiye ve kömürlük binasının bulunduğu, 2981 sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında olduğunun, tavuk çiftliğinin iki katlı betonarme tarzında inşa edildiğinin, binanın alt katı dışı sıvalı boyasız, üst kat duvarları tuğla, sıvasız ve boyasız olduğunun, tabanı şap beton, çatı örtüsü alüminyum sandviç panel, ısıtma sisteminin kaloriferli olduğunun, 2000'li yıllarda yapıldığının, binanın taban alanının 1144,58 m² toplam inşaat alanı idari bina dahil 2289,16 m² olduğunun, 40.000 adet kapasitesi bulunduğunun, tavuk çiftliğinin kümes boyunca yemlik ve suluk bulunduğunun, iki adet yem deposu olduğunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Sınıflarından 3/B yapı sınıfına girdiğinin, dava tarihi olan 2018 yılı itibariyle 3/B yapı sınıfı maliyet birim değerinin 966,00 TL/m² olduğunun, yıpranma oranının yaşı ve özellikleri itibari ile % 32 olarak alınması gerektiğinin,değerinin 1.669.553,00 TL olduğunun, hizmet binası yönünden tavuk çiftliği binasına bitişik ön dar cephede 2 katlı, alt katı işçi barınağı üst katı ev ve ofis olarak kullanıldığının, betonarme kargir tarzında inşaa edilmiş yapıda, dışı sıvalı boyasız, kapı ve pencereleri PVC esaslı doğrama, çatı örtüsü kiremit, ısıtma sistemi sobalı olup, üst kata dışarıdan merdiven ile çıkıldığının, taban alanı 72,38 m² olup 2000'li yıllarda yapıldığının belirtildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Sınıflarından 3/A sınıfında olup, dava tarihi olan 2018 yılı itibariyle 3/A yapı sınıfı maliyet birim değeri 800,00 TL/m² olup, yıpranma oranı yaşı ve özellikleri itibariyle % 25 olarak alınması gerektiği ve değerinin 96.436,00 TL olduğunun, ardiye ve kömürlük binası yönünden tek katlı betonarme kargir olup, sıvasız boyasız, kaba inşaat halinde, ön cepheleri açık, içinde kömürlü kalorifer kazanı bulunmakta olup 230,22 m¹ alanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Sınıflarından 2/B yapı sınıfına girmekte olduğunun, dava tarihi olan 2018 yılı itibariyle 2/B yapı sınıfı maliyet birim değerinin 483,00 TL/m² olduğunun, kaba inşaat halinde olduğundan inşaat yapım seviyesinin % 40 olarak alındığının ve değerinin 49.384,00 TL olduğunun, ardiye binası üstündeki terastaki kargir yapının dışı sıvalı boyasız, çatı örtüsü mevcut pencere ve kapısı pvc esaslı doğrama olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Sınıflarından 2/B yapı sınıfına girdiğinin, dava tarihi olan 2018 yılı itibariyle 2/B yapı sınıfı maliyet birim değerinin 483,00 TL/m² olup, yıpranma oranın özellikleri ve yaşı itibariyle % 25 olarak alınacağının, değerinin 10.055,00 TL olduğunun, tavuk çiftliğinde kullanılan jeneratör açısından dava konusu tavuk çiftliğinde elektrik kesilmelerinde kullanılan 2013 imal yıllı 60 kVA imal yıllı 60 KVA kapasiteli Jeneratörün ve 35 kVA jeneratörün mevcut olduğu, yapılan piyasa araştırmasında mevcut halleriyle piyasa değerlerinin 60 kVA'lık jeneratörün 25.000 TL, 35 kVA'lık jeneratörün 15.000 TL olduğunun tespit edildiği, 103 ada 109 parsel üzerindeki yapılar + jeneratör: Tavuk çiftliği 1.669.553,00 TL, hizmet binası 96.436,00 TL, ardiye kömürlük 49.384,00 TL, teras yapısı 10.055,00 TL, jeneratör 25.000,00 TL, jeneratör 15.000,00 TL olmak üzere toplamda 1.865.428,00 TL olduğunun, arazi değeri 114.976,00 TL, ağaç değeri 5.650,00 TL, yapı değeri 1.865.428,00 TL olmak üzere toplamda 1.986.054,00 TL olduğunun belirtildiği görülmüştür.
Yüzölçümü : 3.238,76 m²
İmar Durumu : Satış dosyasında mevcut, Gökçebey Belediyesinin 14/02/2018 tarih ve 318 sayılı yazılarında; bahse konu parselin belediye sınırları dışında kaldığı, belediyeye ait imar bilgilerinin bulunmadığının belirtildiği, parselin il özel idaresi sınırları içinde kaldığı, Zonguldak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 29/03/2018 tarih ve 3865 sayılı yazısında satışa konu 103 ada 109 parselin köy yerleşik alan sınırları içinde kaldığı, parsele ait onaylı imar planının bulunmadığı belirtilmiştir. 103 ada 109 parselde bulunan bir katlı kargir ev, iki katlı tavuk çiftliği, ardiye ve kömürlüğü 2891 sayılı İmar Affı Kanununun geçici 2. Maddesi kapsamında ruhsat ve iskan izni almış yapılardan olduğunun 03/09/2013 tarih ve 8809 sayılı ekindeki yazısında olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.986.054,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 09/04/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 07/05/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : GÖKÇEBEY BELEDİYESİ İHALE SALONU (MECLİS TOPLANTI SALONU)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/35 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.12/02/2020
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR