SANDIKLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sandıklı/Kusura mevkiinde besi tesisi icradan satılıktır

SANDIKLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909169
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

SANDIKLI HERGÜN 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/235 Talimat
Muhammen Bedeli
:
100,955 TL
Birinci Satış Günü
:
04.02.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
07.03.2019 14:00
Satış Yeri
:
Adliye Sarayı Zemin kat Mezat salonu Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SANDIKLI
İCRA DAİRESİ
2018/235 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Kusura köyü, Kusura mevkii, 2728 Parsel, 947,61 m2 yüzölçümlü, Arsalı kerpiç ev vasfındaki taşınmazın tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz, Kusura Köyü ,Aktaş Caddesi üzerindedir.Bu yapı başlangıçta ahşap - kerpiç malzemeden tek katlı olarak ve tarım hayvancılık amaçlı ahır - samanlık olarak inşa edilmiştir. Daha sonra zemin katın üzerine bir kat daha inşa edilerek yapı iki katlı bir bina haline getirilmiştir. Yapının zemin katı günümüz itibariyle de amacına uygun bir şekilde besihane olarak kullanılmaktadır. Üzerinde sonradan inşa edilmiş olan birinci kat ise çamaşır kurutma alanı ve mesken dairenin önünde teras balkon ve gezinti alanı olarak kullanılmaktadır. Birinci katın üzerinde ahşap dal - döğerden imal edilmiş olan basit bir çatı mevcuttur. Bunun dışında herhangi bir tavan yapısı ya da tavan kaplaması gibi bir yapı unsuru yoktur. Dal - döğerden inşa edilmiş olan basit çatının üzeri ise sac levha ile kapatılmıştır. Konum olarak komşu 2727 parsel üzerinde bulunan yapı ile bitişik nizam vaziyetinde inşa edilmiştir. Ayrıca 2728 parsel üzerinde bulunan bina , yıllardır 2727 parsel üzerinde bulunan komşu iki katlı yapıya giriş çıkış yapmak için kullanılmaktadır.2728 no parsel üzerinde bulunan konu taşınmazın zemin katından ahşap merdiven ile komşu 2727 no parselde yer alan meskene ulaşılabilmektedir. Şu anda 2727 no parselde yer alan binanın kendisine ait olan herhangi bir merdiveni yoktur , Duvarların iç ve dış cephelerinde herhangi bir sıva işlemi yapılmamıştır. Ayrıca , kat içerisinde hacim ( oda ) oluşturmak için inşa edilmiş herhangi bir duvar imalatı yoktur. Yapı ; dört duvarın çevirdiği ve arada hiçbir duvarın olmadığı boydan boya boş bir alan vaziyetindedir. Tavan yapısı yoktur. Dal döğerden mamul basit bir tavan kaplaması üzerinde sac levha örtülmüş ve çatı haline getirilmiştir. 2727 No komşu parselde yer alan bina sahiplerince , birinci katın önünde yer alan bir teras balkon ve çamaşır kurutma alanı olarak kullanılmaktadır.2728 no parsel üzerinde yer alan ikinci yapı ; tek katlı bir yapıdır. Tarım ve hayvancılık amaçlı bir besihanedir. 2728 No parselin ikinci cephesi olan Bağlar Sokak ' a bir geçit yolu ile bağlı olan ve buradan giriş çıkışları yapılan bir yapıdır.Bina ; duvarları tuğla malzemesi ile örülmüş olan ahşap bir yapıdır. Üzerinde dal döğerden mamul bir tavan kaplaması imal edilmiş , bunun da üzeri eski siyah bir sac levha ile kaplanmıştır. Tek meyilli bir çatıdır. Halen besihane olarak kullanıldığı tespit olunmuştur. Duvarların iç ve dış cepheleri sıvanmamıştır. 2728 no parsel üzerinde biri iki katlı , diğeri tek katlı olan , iki adet ayrı ve birbiri ile bağlantısı olmayan yapı bulunmaktadır. İki katlı binanın zemin katı besihane , birinci katı ise teras balkon olarak kullanılmaktadır. İkinci bina olan tek katlı yapı da besihanedir ve halen fiilen kullanılmaktadır. Aktaş Caddesi ' ne cephesi olan iki katlı yapı ile sınır komşusu 2727 no parsel üzerinde bulunan bina arasında bir nevi bağ kurulmuş ve bu sayede binalar birlikte kullanılıyor olsa da , ortada betonarmeden inşa edilmiş , yıkılması ve ortadan kaldırılması zor veya imkansız olan hiç bir unsur yoktur.

İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut alaınnda kalmakta ayrık nizam iki kat müsaadelidir. TAKS:0.40, KAKS:0,807dir.

Kıymeti : 92.199,60 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 04/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 07/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Adliye Sarayı Zemin kat Mezat salonu Sandıklı/AFYONKARAHİSAR
------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi Kusura köyü, köy içi mevkii 2068 parsel 244,00 m2 yüzölçümlü Avlulu kerpiç ev ve Kusura köyü köyiçi mevkii 2069 parsel 140,00 m2 yüzölçümlü avlulu kerpiç ev vasfındaki iki adet taşınmazın tam hisseleri,ARALARINDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK OLDUĞU İÇİN BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR.
Taşınmazlar Kusura Köyü , Köyiçi Mevkii , NO: 121 adresinde bulunmaktadır. 2068 no parsel arsa üzerinde iki katlı ahşap kerpiç bina vardır. Yapının zemine oturduğu taban alanı büyüklüğü 165,00m2 dir. Bu alan büyüklüğünün ön cepheye bakan 99,00m2 lik kısmı işyeri deposudur. Bunun arkasında kalan 66,00m2 lik kısım ise tarım ve hayvancılık amaçlı ahır - samanlıktır. Binanın üzerinde marsilya kiremit döşeli ahşap oturtma çatı bulunmaktadır. Çatının üzerinde ise güneş enerjili sıcak su üretme panelleri ve tesisatı vardır. Soba ile ısıtılan mesken dairenin elektrik , su , kanalizasyon , telefon ve yol gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur. Yapının tüm iç duvarları ince sıva ile sıvanmış olup , boya - badana imalatları da yapılmıştır. Yola bakan ön cephede , hem zemin kat hem de birinci kat dış duvarları betonarme ince sıva ile sıvanmıştır Ayrıca binanın ön cephesindeki eski ahşap kapı ve pencere doğramaları sökülmüş , yerine PVC esaslı plastik kapı - pencere doğramaları takılmıştır. Bu işlem aynı şekilde hem zemin katta hem de birinci katta yapılmıştır. 2068 Numaralı parsel arsa üzerinde yer alan binalar:1- Ahşap - kerpiç tarzda iki katlı olarak inşa edilmiş bir bina , zemine oturduğu taban alanı 165,00m2 dir. İş bu yapının zemin katında , ön cepheye bakan tarafta 99,00m2 lik bölümü depo amaçlı olarak halen kullanılmaktadır. Bu deponun arkasında kalan 66,00 m2 lik alan ise ahır - samanlıktır.
2- İki katlı yapının hemen arkasında , binaya bitişik nizamda ve tek katlı olarak inşa edilmiş , üzerinde çatısı olmayan , bunun yerine sıkıştırılmış killi toprakla inşa edilmiş olan ve halk arasında dambaşı adı verilen düz çatı imalatı olan bir eklenti yapı bulunmaktadır. Ahır - samanlık amacıyla inşa edilmiş , iki katlı yapının zemin katının arka cephesindeki ahır - samanlık bölümüyle birleştirilerek kullanılmıştır. Düz çatısı ise birinci kat mesken dairenin önünde bir nevi teras balkon işlevi görmektedir.Zemine oturduğu alan büyüklüğü ise 38,50 m2 dir. Eklenti yapının hemen arkasında ise 40,50m2 alan büyüklüğüne sahip bir avlu bulunmaktadır. Mesken daire toplam sekiz ayrı odadan müteşekkil bir bölümdür. Tüm iç duvarları ince sıva ile sıvanmış , akabinde boya - badana işlemine tabi tutulmuştur. Odalara ait olan iç kapılar son derece eski ve yıpranmış , boyası silinmiş , kullanılamayacak durumda olan ahşap kapılardır. Tavanlarda ise basit şekilde kontralit malzeme kullanılarak kaplama imal edilmiştir. Mutfak kısmında mutfak tezgah ve dolapları mevcuttur.. 2068 no parsel arsanın sağ ve sol yanları komşu parseller ile çevrilmiştir.2068 no parsel üzerinde inşa edilmiş olan iki katlı yapının birinci katındaki mesken daireye giriş - çıkış yapmak için mutlak surette komşu olan 2069 no parsel üzerindeki yol kullanılmak zorundadır. Hiçbir şekilde konu mesken daireye aynı parsel üzerinde yer alan bir yerden girilemez , mevcut şartlar itibariyle bu mümkün değildir. Çift kanatlı , eski bir ahşap kapı kullanılarak 2069 numaralı parsel arsanın avlusuna girilir. Bu avlu üzerinde yer alan bir ahşap merdiven marifetiyle 2068 no parsel üzerindeki konu mesken daireye giriş - çıkış yapılabilir. Komşu 2069 no parsel arsa üzerinde yer alan tek katlı mesken amaçlı yapının sadece iki adet odası vardır ve 2068 no parsel üzerindeki mesken daire ile bütünleşerek ayrılmaz bir parça haline gelmiştir. Bu iki odalı mesken amaçlı yapı , işleyiş bakımından mesken daire ile birlikte kullanılmaktadır. 2068 ve 2069 no parsel arsalar üzerinde yer alan yapılar tamamen girift hale gelmiş , birbirinden bağımsız olarak kullanılması imkansız hale gelmiştir. Satışa konu . 2069 No parsel üzerindeki yapı ; ahşap - kerpiç tarzda inşa edilmiş iki katlı bir yapıdır.85,00m2 Taban alanı büyülüğüne sahiptir. Bu aynı zamanda zemin kat yapı alanı büyüklüğüdür. Ancak üzerindeki birinci katın yapı alanı 45,00 m2 dir ve sadece iki ayrı oda bulunmaktadır. Birinci katta geriye kalan ve alan büyüklüğü 40,00m2 olan kısım , iki odalı bölümün hemen önünde teras balkon olarak işlev görmektedir. İki katlı yapının birinci katında yer alan 45,00m2 lik mesken dairenin sadece iki adet odası bulunmaktadır. Bu iki göz oda ile birlikte 2068 no parselde yer alan birinci kat mesken daireye çıkan ahşap merdivenler ve bağlantı koridorları bu alan üzerinden yapılmıştır. 45,00m2 Alan büyüklüğüne sahip iki göz odalı mesken dairenin üzerinde marsilya kiremit döşeli ahşap oturtma çatı vardır. 2068 Ve 2069 no parseller üzerinde yer alan yapılar , aynı tarihlerde aynı şekilde bakım - onarım ve tadilata tabi tutulmuştur. 2069 No parsel arsa üzerinde yer alan iki katlı binanın birinci mesken katının dış cephesi , tıpkı 2068 no parselde olduğu gibi , betonarme harçla ince sıva yapıldıktan sonra sarı renkli akrilik boya ile boyanmıştır. Pencere doğramalarında da eski doğramalar sökülmüş ve PVC esaslı plastik pencere doğramaları takılmıştır. Mesken dairenin iç duvarları da çimento harçlı ince sıva ile sıvandıktan sonra beyaz kireç ile badana edilmiştir. Mesken dairede elektrik , içme suyu , kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri eksiksiz olarak mevcuttur. Mesken dairenin hemen altında , zemin katta yer alan bölüm ; tarım ve hayvancılık amaçlı olarak kullanılan ahır - samanlık bölümüdür. Alan büyüklüğü 85,00m2 dir. Bu bölüm ile , 2068 no parselde yer alan iki katlı binanın zemin katındaki ahır samanlık bölümü ve yine 2068 no parsel arsa üzerinde inşa edilmiş olan , parselin arka tarafındaki tek katlı ahır samanlık arasında geçiş imkanı ve bağlantısı olduğundan , bu üç ahır - samanlık bölümü bir bütünlük arz etmektedir.2068 ve 2069 no parsel arsalarsınır komşusu durumundadırlar. Bu sebeplerden ötürü de her iki parselin üzerine inşa edilmiş olan yapılar , birbirleri ile doğrudan ve son derece girift - ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olarak inşa edilmiştir.

İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut alanı serbest nizam iki kat müsaadelidir.TAKS: 0.40, KAKS:0.80, Parsellerin yoldan ihdası vardır

Kıymeti : 100.955,10 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 04/02/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 07/03/2019 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Adliye Sarayı Zemin Kat Mezat Salonu Sandıklı/AFYONKARAHİSAR
------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/235 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR