ÇANAKKALE 2. İCRA DAİRESİ

İcradan satılık tarım ve hayvancılık tesisi

ÇANAKKALE 2. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00833290
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/717 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1984660 TL
Birinci Satış Günü
:
06.09.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
01.10.2018 10:00
Satış Yeri
:
İcra Daireleri İhale ve Satış Odası-Çanakkale Adalet Sarayı Zemin Kat AZ-026 Nolu Oda Merkez/ÇANAKKALE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇANAKKALE
2. İCRA DAİRESİ

2018/717 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu Kaydı :Çanakkale İli, Merkez, AKÇALI Köyü 135 Ada, 24 Parsel, Tek Katlı Karma Tarım ve Hayvancılık Tesisi ve Tarla niteliğindeki taşınmaz. Taşınmaz, Akçalı Köyü sınırları içinde olup, Akçalı Köyüne kısmen uzak ancak Serçiler Köyü girişi karşısında olup, Çanakkale-Çan İl Karayolu üzerinde cepheli konumda yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde tarla ve makilik alanlar bulunmaktadır. Taşınmazın ulaşım sorunu olmayıp hemen önünden toplu taşım araçları da geçmektedir. Dosyada mevcut Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün yazısına göre taşınmaza ait imar planı bulunmayıp, Akçalı Köy yerleşik alanı dışında, 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında bir kısmı "Orman Alanı" bir kısmı "Tarım Alanı" gösteriminde kalmakta olup, ilgili kurumlardan görüş alınarak yapılaşmaya esas şartların belirlenebileceği ifade edilmiştir. Aynı yazıdan taşınmaz üzerinde bulunan yapılara ait 08/05/2015 tarihli ve 94 nolu yapı ruhsatı ile 25/02/2016 tarihli ve 23-1 ve 2 nolu yapı kullanma izin belgesi bulunduğu anlaşılmıştır.
TESİS YAPISI : Taşınmaz üzerinde tek katlı, betonarme ve çelik konstrüksiyon karma taşıyıcı sistemi olan üzerinde sandviç panel kaplı çatısı bulunan ve mevcut durumu itibariyle tavukçuluk tesisi olarak inşa edilmiş bir yapı bulunmaktadır. Bu yapının içinde taban kaplaması şap beton ve yer yer karo seramik kaplı, pencereleri pvc doğrama olup dış cephesi sıvalı ve boyalı, dış cephe kapıları demir doğrama tarzındadır. Yapı içinde personel kullanımına yönelik alanlar da yer almaktadır. Ayrıca bu yapı haricende taşınmaz üzerinde gübre çukuru ve imha çukuru olarak kullanılmak amacıyla yapılmış betonarme havuz tarzında yapılarda mevcuttur. Keşif anında yapılan gözlemde taşınmaz arazisinin topoğrafik yapısının yer yer eğimli olması nedeniyle tesise giriş çıkışı temin etmek ve yapı stabilitesini sağlamak amacıyla muhtelif yüksekliklerde ve boylarda istinat duvarı yapılarının da inşa edildiği belirlenmiştir. Dosyada mevcut yapı kullanma izin belgesine göre adı geçen yapının alanı 1.883,63 m2 olup ayrıca 49,61 m2 gübre çukuru ile 7.81 m2 imha çukuru bulunmaktadır.
Yapı Değerleri :
Tavukçuluk Tesisi Yapısı : 1.883,63 m2 X 419,00 TL/m2 X 1.10 : 868.165,07 TL
Gübre Çukuru ve İmha Çukuru(Maktuen) : 20.000,00 TL
İstinat Duvarları(Maktuen) : 150.000,00 TL
TOPLAM : 1.038.165,07 TL
TAŞINMAZ ARAZİSİNİN ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz arazisinin alanı 13.058,80 m2 olup üzerindeki tesis haricindeki bölümünde herhangi bir zirai faaliyet yapılmadığı, arazinin toprak yapısının kıraç ve yılda bir ürün alınabilir özellikte olduğu tespit edilmiştir. Arazi topoğrafik olarak cephe aldığı karayolundan itibaren yer yer oldukça eğimli olduğundan herhangi bir zirai çalışmayı da zorlaştırmaktadır.
MEKANİK TESİSAT AKSAMI :
TESPİT VE ARAŞTIRMALAR : Etlik beyaz ve tavuk yetiştirilen tesiste hali hazırda üretim yapılmamakta olup gayri faal durumdadır. Tesisteki mekanik ekipmanları genel anlamda işletmede 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; 1-Dış mekan bölümünde, yem siloları ve ekipmanları bulunmakta, 2-İşletmenin içerisinde yemlikler ve ekipmanlar, 3-İşletme iç bölününde suluklar ve teferruatları, 4-Ortak alanlarında ise havalandırma, nemlendirme, ısıtma ve ışıklandırma ekipmanlarından oluşan gruplar mevcuttur.
Söz konusu işletme, Etlik beyaz et(broiler) tavuk yetiştiriciliği için projelendirilmiş bir tesis olduğu, bu tesisin 50.000 adet/dönem tavuk yetiştirme kapasiteli, etlik piliç yetiştiriciliği olan bir tesis olduğu tespit edilmiştir.
1-YEM SİLOLARI VE EKİPMANLARI : Tesisin batı yönündeki alana yerleştirilmiş olan 2 adet(DEVTAV marka) tavuk yemlerinin depolanması için montajları yapılmış bu depolar hali hazırda elektrik enerjisi bağlanmadığından hizmet vermemektedir. Silolar birbirine paralel olarak bağlanmış olup, otomatik olarak ihtiyacı karşılayacak şekilde sistemlidir. Siloları 5 ton kapasiteli ve aşağıya doğru konik imalatı yapılmış ve profil ayaklar ile montajlıdır. Silolardan yetiştiricilik bölümüne galvanizli saç malzemeler ile bağlanarak yemlerin ihtiyaca göre hareket etmesi sağlanmaktadır. İşletmedeki sile ve makine elemanları enerji verildiğinde hizmet verecak durumdadır.
2-GENERATÖR(JENERATÖR) : Tesisin genel elektrik kesintilerine karşı emniyeti olarak enerji sistemine bağlanmıştır. Kıymet değerlendirilmesi yapılan jeneratör(GENNUR ENDÜSTRİYEL marka), AJ55-R model, 201508012 seri numaralı, 55KVA kapasiteli, 230 volt, 50hz ve 2016 model yıllı bir makine olup, yeni ve hiç hizmet vermemiş bir jeneratördür.
3-YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ(KURU TİP) : Tesisin yangına karşı emniyet tedbiri olarak uygun yerlerine(dış ve iç) montajları yapılmış olup, 7 adet kuru tipli yangın tüpü hali hazırda kullanılacak durumdadır.
4-PLASTİK SU DEPOSU VE TEFERRUATI : Tavuk yetiştirme binasının doğu yönündeki araziye montajı yapılmış ve buradan işletmenin su ihtiyacını karşılamak için derin kuyu pompasına bağlanmış durumdadır. Söz konusu su deposu mavi PVC malzemeden imalatı yapılmış ve 10.000 m3 kapasitelidir. Su deposundan sisteme su temin etmesi(basması) için santrifüj motoru yerinden sökülmüş ve fiting malzemeler gelişi güzel bırakılmış durumdadır. Yine yapılan kontrolde deponun elektrik bağlantısı olmadığından sistem çalışmamaktadır.
5-SERRANTİN VE EKİPMANLARI : İşletmede yetiştirilen beyaz et üretimi için yetiştirilen piliçlerin nem, hava, ısı gibi durumunu istenilen şartların sağlanmasını temin etmek maksadı ile işletmenin uzun kenar duvarlarına paralel gelecekşekilde montajları yapılmış durumda oldukları görülmüştür. Bu makine elemanları ön cephede(1.60X20,00mt) ebadında ve arka cephesinde de (1.60X15,00) ebadında montajı yapılmış ancak sistemin çalışması için leektrik enerjisi ve otomasyonununun bağlanmadığı tespit edilmiştir.
6-HAVALANDIRMA FANLI(SİLKİLASYON) PENCERESİ : Bu pencereler işletmenin içerisindeki hava kirliliği zararlı duruma geldiğinde pencerelerde, otomasyon sistemine bağlı olan elektrik motorlarının devreye girerek panjurlarının açılmasını ve fan motorlarının da çalışması ile işletme içerisindeki havanın istenilen şarta getirilmesini temin etmektedir. Bu panjurlar işletmenin duvarlarına montajları yapılmış olup(1.00X1,20 mt) toplam 14 adetten oluşmaktadır.
7-KANATLILAR İÇİN YEMLİKLER : İşletmenin içerisinde 100 metre boyunda ve üç sıra halinde montajları yapılmış, her 50 cm de bir adet yemlik olmak üzere ana yem silosundan gelen boru montajına bağlanmış ve enerji sistem ile otomasyon malzemeleri olan motorları bağlı olmadıkları görülmüştür. Kanatlılar için yapılmış olan bu yemlikler tespit günü yapılan tetkik ve incelemelerde tam otomatik olarak çalışan tavukların ihtiyacı kadar yemin yemliklere gelmesini yükseklik ayarları otomasyon kumanda ile yapılan bir ürün şeklinde çalışmaktadır. Kanatlılar için hazırlanan yemliklerin üç sırada toplam 400 adet yemlik bulunmaktadır.
8-KANATLILAR İÇİN SULUKLAR : Değer tespitine konu olan işletmede 6 sıra halinde 100 metre boyunda ve her 60 cm de montajı yapılmış 360 dereceli plastik tip nipel tavuk suluklarının kullanıldığı görülmüştür. Suluklar ana su deposundan(kaynağından) temin edilen suyun özel döşenmiş plastik borular ile tüm suluklara gelecek şekilde tamamen otomatik kumanda ile çalışan bir sistemlidir. İşletmeye 6 sıra halinde montajları yapılmış, ancak elektrik ve su temini yapılmadığından çalışmamaktadır.
9-KAZAN DAİRESİ VE HAVALANDIRMA ODASI : İşletmenin dış cephesine özel bölüm içerisine tabanına platformuna montajı yapılmış katı yakıtla(fındık kömür) çalışan, yakıt hazneli fan üflemeli sistemle çalışan bir ısıtıcı(kalorifer kazanı) bulunmaktadır. Söz konusu ısıtıcı DEZ-TAV marka IST-007001 model katı yakıtlı (40 kg/saat) kapasiteli IS-0007250 seri numaralı ve 555.000 kCAL/h ısıl gücünde bir kazan mevcuttur. İşletmedeki ısı ayarlanmasını temin eden kazan ve ekipmanları aynı zamanda arka tarafına montajı yapılmış olan fan sistemi ile işletmenin içine sıcak hava verilmektedir. Kazanın elektrik panosu ve elektrik tesisatları bağlanmış durumdadır. Broiler etlik piliç yetiştiriciliği için imalatı yapılmış olan işletmenini tüm ihtiyacı olan mekanik tesisat ile ilgili ekipmanları %85 civarında tamamlanmış durumdadır. İşletmenin mevcut mekanik sistem ile ilgili makine ve makine elemanlarının aktif hale gelmesi için en önemli noksanlığın otomasyon ve enerjisinin(elektrik) enerjisinin temin edilmemesi olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin değer tespitinin belirlenmesinde her bölünün komple olarak belirlenmesi gerekir. Çünkü her bölüm bir bütün olarak çalışmaktadır.Bu nedenle her bölümün maddi değerleri aşağıya çıkarılmıştır : BEYAZ ET ÜRETİMİ YAPAN(50.000 ADETLİK) KÜMESİN MEKANİK MADDİ DEĞERİ :

S.NO EKİPMANIN CİNSİ MİKTARI FİYATI(TL/AD) TUTARI(TL)
1 YEM SİLOLARI VE EKİPMANLARI 1 TK. 30.000,00 30.000,00
2 GENERATÖR(JENERATÖR) 1 TK. 24.500,00 24.500,00
3 YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ(KURU TİP) 7 AD. 75,00 525,00
4 SERPANTİN VE EKİPMANLARI 2 TK. 25.500,00 52.000,00
5 PLASTİK SU DEPOSU VE TEFERRUATI 1 TK. 5.000,00 5.000,00
6 HAVALANDIRMA FANLI(SİLKİLASYON) PENCERESİ 1 TK. 35.500,00 71.000,00
7 KANATLILAR İÇİN YEMLİKLER 3 TK. 52.000,00 156.000,00
8 KANATLILAR İÇİN SULUKLAR 6TK. 41.000,00 246.000,00
9 KAZAN DAİRESİ VE HAVALANDIRMA ODASI 1 GR. 24.000,00 35.000,00

MEKANİK TESİSATLARIN TOPLAM DEĞERİ................................................620.025,00 TL Yapılan hesaplamalar ve tespitler sonucunda; Tavukçuluk Üretim Tesisi, tarla ve mekanik tesisatın toplam değeri ;1-Yapı Değerleri : 1.038,165,07 TL2-Tesis Tarla Değeri : 326.470,00 TL
3-Makine ve Aksamı Değerleri : 620.025,00 TL
TOPLAM : 1.984.660,07 TL
Adresi : Serçiler Köyü Girişi Karşısı, Çanakkale-Çan İl Karayolu Üzeri Akçalı Köyü Merkez / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 13.058,80 m²
Arsa Payı : - (Hissesi : TAM)
İmar Durumu : Taşınmaza ait imar planı bulunmayıp, Akçalı Köyü Köy Yerleşik Alanı dışında, 1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında bir kısmı "Orman Alanı" bir kısmı "Tarım Alanı" gösteriminde kalmakta olup, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucunda bahse konu tarım alanlarının cinsinin(özel ürün, marjinal tarım vb.) ne olduğunun belirlenmesi, uygun görüş verilmesi ve ilgili kurumlardan uygun görüşlerinin alınması halinde yapılaşmaya esas şartlar belinlenebilmektedir.
Kıymeti : 1.984.660,07 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 06/09/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İcra Daireleri İhale ve Satış Odası-Çanakkale Adalet Sarayı Zemin Kat AZ-026 Nolu Oda Merkez/ÇANAKKALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. KDV bedeli en geç ihale bedelinin yatırıldığı günün mesai bitine kadar tahsil edilecek olup, KDV bedelinin yatırılması için ihalenin kesinleşmesi beklenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/717 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/07/2018

4/4
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR