TEFENNİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık besi tesisi ve müştemilatı

TEFENNİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00848569
Şehir : Burdur / Karamanlı
Semt-Mahalle : KILAVUZLAR KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 06.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/11 Talimat
Muhammen Bedeli
:
1400000 TL
Birinci Satış Günü
:
04.10.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
30.10.2018 10:30
Satış Yeri
:
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Tefenni/BURDUR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TEFENNİ
İCRA DAİRESİ
2018/11 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, 1902 Parsel, KILAVUZLAR Mahalle/Köy, kocakır Mevkii, tek katlı tarım ve hayvancılık tesisi ve müştemilatı ve tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde besihane binası, malzeme ve yem deposu binası, revir binası, slaj, idare binası, bakıcı evi binası, gübre çukuru ve parsel ihata duvarı yapıları bulunmaktadır. besihane ve ahır binasının taban alanı 1883 m2 olan bina yarı açık besi ahırı olarak yapılmış, besihanenin taban tabla betonarme olup iki kısa ve arka cepheye bakan cepheleri duvarla çevrili,iki kısa cephe duvarında demir profilden araç girebilecek büyüklükte sürgülü kapı olan, avluya bakan uzun duvarda ise dış padoklara açılan 10 adet çiftlii demir profilden boyalı sürgülü kapı olan, çatı omurga kısmı havalandırma için tek taraflı olarak yükselmekte, çelik kolonlar üzerine çelik çatı makasları monte olmuş, çelik çatı makasları üzerine ise saç travers çatı örtüsü ile kapatılmış, ahırın avluya bakan cephesinde çelik boru ile hayvan gezdirme padokları vardır. besi ahırı olarak yapılmıştır. Malzeme ve yem deposu binasının taban alanı 568 m2 olan bina yarı yem, araç ve ekipmanlarını depolama olarak yapılmıştır. taban tabla betonarme zemin üzerine çelik kolonlar monte edilmiş, kolonlar üzerine çelik çatı makasları yapılmış, üzerine ise saç travers çatı örtüsü ile kaplanmış, binanın dört cephesi tabandan 2 m yüksekliğe kadar duvar olup, çatı altına kadar üzeri boşluk ise saç traversle kapatılmış, bina duvarları iç ve dış cepheleri sıvalı ve badanalı, çatı omurga yüksekliği 8,60 mdir. iki adet araç geçmesi için sürgülü çelik profilden kapısı bulunup bir tanesi avluya diğeri ise besihaneye açılmaktadır. revir binasının taban alanı 137 m2 olup çemin kattan oluşan tek katlı betonarme karkas bir yapıdır. bina içi ve dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. bina cepheden 6 adet bölüm olarak yapılmış, bir bölümün kapısı saç demir profildendir. bina üzeri oluklu saç travers çatı örtüsü ile kaplıdır.yağmur dere ve olukları takılıdır.Slaj depolama binasının taban alanı 150m2 olup üç cephesi 2 m yüksekliğinde ve 0,30 m genişliğinde betonarme perde duvarla çevrili, aynı vasfta bir adet bölme duvarı olarak inşa edilmiştir.İdare binasının taban alanı 102 m2 olan su basman üzeri prefabrik tek katlı yapı vardır.Binanın üzeri oluklu ondülin katı kaplaması ile kaplı, yağmur oluk ve dereleri takılı, dış doğramaları PVC, dış pencereleri boyalı, dış kapı çelik, bina içi ve dış duvarları sıvalı ve boyalı olup konut olarak yapılmıştır.Bakıcı evinin taban alanı 57 m2 olan su basman üzerine prefabrik tek katlı yapı vardır, binanın üzeri oluklu ondülin çatı kaplaması ile kaplı, yağmur oluk ve dereleri takılı, doş doğramalar PVC, dış pencereleri boyalı, dış kapı çelik, iç ve dış duvarları sıvalı ve boyalı, konut olarak yapılmıştır.Gübre çukuru binasının taban alanı 400m2 olup gübre çukuru, malzeme ve yem deposunun alt katında betonarme karkas olarak yapılmış, besihane içerisinden kürenen gübrenin taplama yeridir.İhata duvarı parsel etrafını çevreleyen zemin eğimine uygun olarak yüksekliği kademelidir. tabanı 0,50 m genişliğinde temel üzerine 0,25 m genişliğinde 1,20 m yüksekliğinde betonarme duvar, üzeri 1m yüksekliğinden panel çit monte edilmiş, toplam duvar uzunluğu 490 m'dir.Besihane binasının değeri : 819.431,50 TL,Malzeme ve yem deposunun değeri : 247.178,50 TL,Revir binasının değeri : 28.173,10 TL,Slaj değeri : 20.720,10 TL,İdare binası : 43.401,30 TL,Bakıcı evi bina değeri : 24.253,70 TL,Gübre çukuru değeri:127.224,35 TL,Parsel ihata duvarı değeri:33.842,80 TL, Karamanlı ilçesi yolu üzerinden olan parselin tarla değeri 55.350,00 TL olup toplam değeri 1399575,35 TL olan taşınmaz tüme tamamlanmış olarak değeri 1.400.000,00 TL dir.
Adresi : Kılavuzlar Köyü Kocakır Mevki Karamanlı / BURDUR
Yüzölçümü : 9.225 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi olup dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 04/10/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 30/10/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU Tefenni/BURDUR-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/08/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR