ESKİŞEHİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Tepebaşı'nda tek katlı kargir ev, ahır ve tarla icradan satılıktır

ESKİŞEHİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093019
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3724 ESAS
Muhammen Bedeli
:
325,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.01.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
18.02.2020 10:30
Satış Yeri
:
3 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ESKİŞEHİR3. İCRA DAİRESİ

2018/3724 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NOLU TAŞINMAZIN Özellikleri : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Koyunlar Mahallesi, Ağılyolualtı Mevkii, 12464 Ada, 17 Parsel nolu taşınmaz satışa konu edilmektedir. Taşınmazın niteliği, Tek Katlı Kargir Ev Ahır ve Tarladır. Parselin yüzölçümü 2.187,86 m2dir. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır ve etrafı ihata duvarı ile çevrilidir. Hayvan barınağı olarak kullanılan ve içinde bölmeyle ayrılı halde bakıcı evi olan yapı 328,12 m2 alana sahip olup tek katlıdır. Zemini beton, duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Dış cephesi sıvalıdır. Ahırın üzeri ahşap oturtma çatı üzeri kiremit kaplıdır. Hayvan barınağının azami 100 baş hayvan için yapıldığı görülmüştür. Hayvan barınağının bitişiğinde inşaatına başlanılmış betonarme döşemesi düşey hatılları, arka ve iki yan tuğla duvarı yapılmış ancak inşaatı tamamlanmamış yaklaşık 75,00 m2 alana sahip fiziki gerçekleşme oranı %65 olap yapı vardır. Parsel içinde kalan açık besi alanı olarak kullanılmaktadır. Hayvan barınağının yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının %25 olacağı kanaatine varılmıştır. Hayvan barınağı ve yeni yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı inşaat maliyetleri cetvelinde II. sınıf B grubunda olup, 2018 yılı birim değeri 483,00 TL /m2 dir. Taşınmaz şehir merkezine (valilik) kuşuçuşu 7.610 m. Ali Rıza Efendi caddesine 980 m mesafede Anadolu Üniversitesi, İki Eylül Kampüs alanına 2.600 m Sakiptepe meskun mahalline 1.390 m ve Koyunlar mahallesi meskun mahalline 2.400 m mesafede bulunmaktadır. Parselin çevresinde Et entegre tesisleri Tarım alanları sayfiye eve olarak yapılan meskenler yer almaktadır. Belediyenin elektrik su ve ulaşım imkanlarından faydalanmaktadır. Bu parselde; inşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda 250 m2'yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6,50 metreyi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5,00 m den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes ahır ağıl su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola 10,00m den parsel hudutlarına 5,00 metreden fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40ı ve yapı yüksekliği 6,50 metreyi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Beton temel ve çelik çatılı seralar yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir. Ayrıca bu tesisler hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunması gerekmektedir. Taşınmazın bulunduğu 118. Sokağın 2018 yılı arsa asgari emlak vergi değeri 45,00 TL/m2dir. Bu özellikleri düşünüldüğünde taşınmazın arsa birim değerinin 50,00 tl/m2 olabileceği kanaatine varılmıştır. Ayrıntılı bilgi dosyamızdaki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Adresi : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Koyunlar Mah. 118. Sk. N:86
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında plansız alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 325.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 18/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 3 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3724 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/11/2019
İş bu ilan tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaimdir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR