KASTAMONU İCRA DAİRESİ

Daday'da ahşap ahır ve bahçesi vasıflı taşınmaz icradan satılıktır (Çoklu satış)

KASTAMONU İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01015039
Şehir : Kastamonu / Daday
Semt-Mahalle : ÇAMLIBEL KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 22.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/22637 ESAS
Muhammen Bedeli
:
76,374 TL
Birinci Satış Günü
:
20.08.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
19.09.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat No:Z-16 MERKEZ / KASTAMONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KASTAMONU İCRA DAİRESİ
2018/22637 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kastamonu İl, Daday İlçe, 120 Ada, 1 Parsel, ÇAMLIBEL Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, olan taşınmaz Ahşap Ahır ve Bahçesi vasıflı 1.667,56 m2 yüzölçümlü taşınmazda yapılan inceleme, ölçüm ve değerlendirmede; taşınmaz üzerinde 1 katlı kargir ev, ahşap ahır, kuruluk, samanlık, kargir ahır yapıları mevcuttur.1 Katlı Kargir Ev ; 1 Katlı, zemin katta brüt 90 m2 kullanım alanlıdır. Binanın zemin katında 2 oda, salon, mutfak, banyo, lavabo, antre bölümleri bulunan mesken mevcuttur. Bina yığma iskeletli, ahşap çatılı ve kiremit kaplamalı, dış cephesi sıvalı ve boyalı, iç mahallerde duvarlar sıvalı ve badana boyalı, Islak hacimlerin zeminleri mozaik, duvarları kısmi şap kaplama olup, bina giriş ahşap kapı ve ahşap oda kapılarının yapıldığı, ahşap doğrama pencereler yapıldığı belirlenmiştir. Yapının yaşı ile yapıda zaman ve kullanıma bağlı mevcut yıpranma ve deformasyonlar dikkate alınarak %35 yıpranma belirlenmiştir.Ahşap Ahır ; 1 katlı, 46,00 m² kullanım alanlı, ahşap iskeletli yapı tarzında, zemin katı bulunan, dışı sıvasız ve boyasız, ahşap kapı ve pencereli, ahşap çatısı üzerinde kiremit kaplama yapılmış, müştemilat kullanımlı yapıdır. Yapıda zaman ve kullanıma bağlı oluşmuş mevcut yıpranma ve deformasyonlar dikkate alınarak %70 yıpranma mevcuttur.Kuruluk ; 1 katlı, 40,00 m² kullanım alanlı, ahşap iskeletli yapı tarzında, zemin katı bulunan, yanları açık, ahşap çatısı üzerinde saç kaplama yapılmış, müştemilat kullanımlı yapıdır. Yapıda zaman ve kullanıma bağlı oluşmuş mevcut yıpranma ve deformasyonlar dikkate alınarak %35 yıpranma mevcuttur. Samanlık ; 1 katlı, 60,00 m² kullanım alanlı, yığma iskeletli yapı tarzında, zemin katı bulunan, dışı sıvalı ve boyasız, ahşap kapı ve pencereli, ahşap çatısı üzerinde kiremit kaplama yapılmış, müştemilat kullanımlı yapıdır. Yapıda zaman ve kullanıma bağlı oluşmuş mevcut yıpranma ve deformasyonlar dikkate alınarak %35 yıpranma mevcuttur.Kargir Ahır ; 1 katlı, 64,00 m² kullanım alanlı, yığma iskeletli yapı tarzında, zemin katı bulunan, dışı sıvalı ve boyasız, ahşap kapı ve pencereli, ahşap çatısı üzerinde kiremit kaplama yapılmış, müştemilat kullanımlı yapıdır. Yapıda zaman ve kullanıma bağlı oluşmuş mevcut yıpranma ve deformasyonlar dikkate alınarak %35 yıpranma mevcuttur. Kastamonu Belediyesi Uygulama İmar Planı ve Mücavir Alan sınırlarında yapılan incelemede, ekspertize konu taşınmazın Uygulama İmar Planı ve Mücavir alan dışında kaldığı, 1/100.000 ölçekli ve 23.01.2008 tarihi onaylı Sinop-Kastamonu-Çankırı Çevre Düzeni Planında tarım alanında kalmakta, Kastamonu İl Özel İdare Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre köy yerleşik alanı içerisinde bulunan taşınmazlarda, köyde ikamet edenlere, köy muhtarı veya köy ihtiyar heyeti izni, Kastamonu İl özel İdare Müdürlüğü proje onayı ile E:0,30 Emsalli Hmax:6,50 kot izinli Ayrık Nizam Konut Yapılaşması İmar İzni bulunduğu, köy yerleşik alanı dışında kalan taşınmazlarda E:0,05 Emsalli Hmax:3,50 kot izinli Ayrık Nizam Tarımsal Amaçlı Yapılaşması İmar İzni bulunduğu belirlenmiştir.
Adresi : Çamlıbey Köyü Köyiçi Mevkii Daday / KASTAMONU
Yüzölçümü : 1.667,56 m2
İmar Durumu :Belediye hizmet alanı dışında bulunduğundan imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 76.374,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 19/09/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat No:Z-16 MERKEZ / KASTAMONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kastamonu İl, Daday İlçe, 120 Ada, 32 Parsel, ÇAMLIBEL Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, olan taşınmaz killi-tınlıtoprak yapısında olup, % 6-15 arasında eğimlidir. Taşınmaz tarla vasfında kuru tarım arazisidir. Taşınmazın üzerinde kiraz, ceviz, erik ağaçları ile 24 m2 alanlı plastik sera vardır.
Adresi : Çamlıbey Köyü Köyiçi Mevkii Daday / KASTAMONU
Yüzölçümü : 7.751,79 m2
İmar Durumu :Belediye hizmet alanı dışında bulunduğundan imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 15.503,58 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 19/09/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat No:Z-16 MERKEZ / KASTAMONU
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kastamonu İl, Daday İlçe, 120 Ada, 63 Parsel, ÇAMLIBEL Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, olan taşınmaz killi-tınlıtoprak yapısında olup, % 4-8 arasında eğimlidir. Taşınmaz tarla vasfında kuru tarım arazisidir.
Adresi : Çamlıbey Köyü Köyiçi Mevkii Daday / KASTAMONU
Yüzölçümü : 651,11 m2
İmar Durumu :Belediye hizmet alanı dışında bulunduğundan imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 1.302,22 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 19/09/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Giriş Kat No:Z-16 MERKEZ / KASTAMONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Tahakuk eden KDV nin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliği ve ilgili mevzuatı uyarınca en geç ihale bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar ihale alıcısı tarafından vergi dairesine ödenmediği taktirde ihale kararının kaldırılmasına karar verilecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, iş bu satış ilanının tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaim olacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/22637 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR