TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DİYARBAKIR İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Büyükbaş besi çiftliği satılacaktır

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DİYARBAKIR İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
DOSYA NO: 2018/004
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ormankaya Köyü. Şahgeldi Mevkii 253 ada 1 no.lu parsel Hazro/Diyarbakır adresinde 37.187,58 m2 arazi üzerinde 250 baş kapasiteli “Büyükbaş Besi Çiftliği”
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Diyarbakır İl Koordinatörlüğü


Gayrimenkul Satış İlanı (Büyükbaş Besi Çiftliği)

DOSYA NO: 2018/004

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti ve evsafı

TAPU KAYDI: Satışa konu taşınmaz, Ormankaya Köyü. Şahgeldi Mevkii 253 ada 1 no.lu parsel Hazro/Diyarbakır adresinde 37.187,58 m2 arazi üzerinde 250 baş kapasiteli “Büyükbaş Besi Çiftliği”dir.

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI: Söz konusu taşınmazın tapu kayıtlarına göre 37.187,58 metre kare alana sahip olup geometrik olarak biçimsiz bir forma sahiptir. Topografik olarak eğimli arazide konumludur. Ormankaya köyü yoluna 400 metre cephesi bulunmaktadır. Yapı kullanım izin belgesine göre; slaj havuzu (759,6 m2), ahır (2713,2 m2), idari işler için kullanılan bina (92,4 m2), tarımsal amaçlı asıl binadan ayrı ufak bina (386,96 m2), tarımsal amaçlı asıl binadan ayrı ufak bina (231 m2) , tarımsal amaçlı kullanılan depo binası (1485 m2) yapılarından oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 1.645.000,00 TL ( Birmilyonaltıyüzkırkbeşbin TL)

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Taşınmazın 1.satışı, 02.05.2019 günü saat:11:00-11:15 arası Şanlıurfa Yolu 1. Km Gündoğan Plaza Kat:3 Kayapınar / Diyarbakır adresinde bulunan Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere gayrimenkul 09.05.2019 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkarılacak olup, en çok arttırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedelinin, gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %50’ si olan 822.500,00 TL’yi bulması ve rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması lazımdır. Aksi takdirde satış yapılmaz.

2- Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat satış saatinden önce komisyona nakit olarak verilecektir. Teminat tutarı rayiç bedelin %7,5'i olan 123.375,00 TL (yüzyirmiüçbinüçyüzyetmişbeş TL)’dir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı süre istediğinde, satış komisyonunun kararıyla mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faiz den mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Koordinatörlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.

4- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

5- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/004 no.lu sayılı takip dosya numarasıyla Koordinatörlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR