BOZDOĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Bozdoğan'da besi damı, sağımhane, bekçi kulübesi ve incir bahçesi vasıflı taşınmaz icradan satılıktır

BOZDOĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138274
Şehir : Aydın / Bozdoğan
Semt-Mahalle : KAMIŞLAR MAH. / BOZDOĞAN
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/93 TLMT
Muhammen Bedeli
:
1,151,306 TL
Birinci Satış Günü
:
31.03.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
05.05.2020 10:30
Satış Yeri
:
Belediye Restorantı - Çarşı Mahallesi, Muğla Cad. No : 2 Bozdoğan/AYDIN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BOZDOĞAN

İCRA DAİRESİ

2018/93 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı ve Özellikleri :Aydın ili Bozdoğan İlçesi Kamışlar Mahallesi 1643 parselde kayıtlı 17.520,36 m2 yüzölçümünde Besi Damı ile Betonarme Sağımhane ve Bekçi Kulübesi Olan İncir Bahçesi vasıflı taşınmazın tamamı satılacaktır.(TAPU KAYDINDA TAMAMI GALİP AKÇAY:BAHTİYAR OĞLU ADINA KAYITLI)Taşınmaz 17.520,36 m2 yüzölçümünde olup taşınmazda 11 adet bina ve müştemilatların yer almaktadır.

1.Bina 63,06 m2 taban oturumlu olup 2 katlıdır.Alt katı ofis veteriner odası WC üst katı ise 2 oda mutfak wc ve banyodan ibarettir.Alt katın kapı ve pencereleri pvc tabanı kalebodur kaplama duvarları sıvalı boyalıdır.Üst katında kapı ve pencerleri pvc ıslak hacimler kalebodur kaplama olup duvarları sıvalı ve boyalıdır.Bu bina betonarme/karkas yapı niteliğinde olup 3 -A grubu yapı sınıfındadır.Yaşı itibariyle %15 oranında aşınma payı vardır.

2.Bina 84,94 m2 taban oturumlu olup tek katlıdır.Süt sağımhanesi olarak kullanılmaktadır.Tabanı mozaik ve iç cephe duvarları fayans ile kaplıdır.Kapı ve penceresi takılı değildir.Bina yığma/kargir yapı niteliğinde 2-B grubu yapı sınıfındadır.Yaşı itibariyle %15 oranında aşınma payı vardır.

3.Bina 23,36 m2 taban oturumlu olup 2 katlıdır. Bakıcı evi olarak kullanılmaktadır. Duvarları sıvalı ve badanalı olup ıslak hacimlerin tabanı seramik diğer hacimler laminant kaplamadır.Kapı ve pencereleri pvcdir. Çelik çatı üzeri sandviç panel ile örtülüdür.Bu bina yığma/kargir yapı niteliğinde 2-B grubu yapı sınıfındadır. Yaşı itibariyle %6 oranında aşınma payı vardır.

4.Bina 200,29 m2 lik hayvan besihanesi buzağı yetiştirme amaçlı olarak kullanılmakta olup 1 cephesi tuğla duvar ile örülü olup sıvasız ve badanasızdır. Tabanı beton olup tek akıntı çelik çatı üzeri oluklu lamarina levha ile örtülüdür 1-B grubu yapı sınıfındadır. Yaşı itibariyle %10 oranında aşınma payı vardır. Ayrıca natamamdır.

5.Bina 1.566,62 m2lik besihane mevcut olup bu alanın tabanı çıplak beton üstü çelik konstriksiyon çatı üzeri oluklu lamarina levha ile örtülüdür.

6.Bina 171,58 m2lik alan samura (hayvan dışkısı) depolama yeri olarak kullanılmaktadır.3.00 mt.derinliğindedir. Betonarme havuz olarak inşa edilmiştir.

7.Bina 1.225,50 m2likbesihane mevcut olup bu alanın tabanı çıplak beton üstü çelik konstriksiyon çatı üzeri oluklu lamarina levha ile örtülüdür.

8.Bina 136,78 m2likalan hayvan yeni depo alanı amaçlı kullanılmakta olup bir cephesi tuğla duvar ile örtülü olup sıvasız badanasızdır. Tabanı beton olup tek akıntılı çelik çatı üzeri oluklu lamarina levha ile örtülüdür.1-B grubu yapı sınıfındadır. Yaşı itibariyle %10 oranında aşınma payı ve natamam durumda olması nedeniyle %15 değer kaybı vardır.

9.Bina 130,98 m2lik alan sundurma olarak kullanılmakta olup tabanı beton olup akıntılı çelik çatı üzeri oluklu lamarina levha ile örtülüdür.

10.Bina 33,42 m2lik alan yağmur ve atık su depolama alanı olarak kullanılmaktadır. 4 metre derinliğindedir. Betonarme havuz olarak inşa edilmiştir.

11.Bina alanı beton platform olup çevresi tamamı ile açık olup tesis içinde gezinti alanı olarak yer almaktadır. Toplam 1.194,33 m2 alana sahiptir.

Taşınmazın içerisinde 60 metre derinliğinde 6 inçlik boru kullanılarak 2 buçuk inçlik su elde edilen sondaj kuyusu vardır. Bina ve müştemilatlarının dışında kalan alanda güney sınırında 25-30 yıllık 14 adet karaağaç 1 adet çınar ağacı 1 adet yerli kavak ve 1 adet söğüt ağacı vardır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu tınlı toprak yapısında düz bir arazidir. Sulanabilir arazi ve büyükbaş hayvan çiftliği niteliğindedir. Taşınmaz yerleşim alanı dışında olsa da ulaşım sorunu yoktur. Umuma ait yola cephelidir. Yerleşim alanına yakın ve ulaşım rahat sağlanabilir konumdadır.

Adresi : Aydın ili Bozdoğan İlçesi Kamışlar Mahallesi 1643 parsel

Yüzölçümü : 17.520,36 m2

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Sahası dışarısında kalmakta olup, köy yerleşik alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.151.306,19 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 05/05/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Belediye Restorantı - Çarşı Mahallesi, Muğla Cad. No : 2 Bozdoğan/AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İşbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/93 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/02/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR