KARATAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adana Karataş'ta ahır ve arsası icradan satılıktır (çoklu satış)

KARATAŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188211
Şehir : Adana / Karataş
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2020/21 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,370,692 TL
Birinci Satış Günü
:
29.09.2020 11:05
İkinci Satış Günü
:
04.11.2020 11:05
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Belediye) - Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu KARATAŞ / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARATAŞ İCRA DAİRESİ

2020/21 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli Karataş İlçesi Nalkulak Mahallesi Köyiçi Mevkii 33 Parsel Kerpiç Ev Ve Arsa vasıflı 7.450,00m2 yüzölçümlü Taşınmazın tamamı Cengiz Çetinöz adına kayıtlıdır.Taşınmaz üzerinde sabit tesisler mevcuttur.Keşif tarihi itibariyle yapılan incelemede satışa konu parsel üzerinde iki adet iç yüksekliği 5 ve 6 metre yüksekliğinde sundurma bulunduğu,sundurmanın iskeleti demir profil,profil makaslar üzeri trapezoidal oluklu saç kaplı, yan yüzeyleri kısmen saç kaplı,Zemin beton olup toplam kapalı alan miktarı(300m2+250m2):550,00 m2 alanında olduğu fen teknik bilirkişisi tarafından tespit edilmiştir.Ayrıca satışa konu ahırların ön bölümünde 470,00 m2 alanında beton saha ve kilit parke taş kaplı (padok alanı) olduğu yerinde tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerindeki sabit tesisler yaklaşık 2-3 yıllık olduğu kanaatine varılmıştır.Sundurmaların iç yüksekliği yaklaşık 5,00 metre,demir profil ayaklı ayaklar üzeri demir makaslı,makaslar üzeri oluklu trapeziodal saç kaplı,zemin beton,dış kısmen briket duvarlı,kısmen saç kaplı konumdadır.Satışa konu parselin çevresinin bir ve iki katlı bahçelikli meskenler ile yapılaşması,ulaşım sorununun olmaması,inşaat yapımına elverişli alanda olması dar ve orta gelirlilerin mesken için tercih ettiği bir yer olması,Belediye hizmetlerinden yararlanması, elektrik ve suyunun bulunması, Adana-Tuzla (Nalkulak mahallesi)doğusunda ve yola yakın olması, taşınmazın değerini olumlu yönde,taşınmazın ipotekli olması,ilçe merkezine uzak olması kadastro parseli konumunda olması taşınmazın değerini olumsuz yönde etkilemektedir.Taşınmazın bulunduğu mahallin serbest piyasa değerleri dikkate alınmış ve taşınmazın keşif tarihindeki beher m2 sinin(arsa olarak) 130,00TL olacağı kanaatine varılmıştır.Satışa konu parsel üzerindeki sabit tesis bedelini 2020 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık m2. maliyet fiyatlarından değerlendirilmiştir.Yapının yaşı ve mevcut durumu dikkate alınarak yıpranma payı düşülmüştür.Ancak 2020 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyapı yaklaşık m2. yaklaşık m2. maliyet fiyatları açıklanmadığından 2019 yılı fiyatları %15 arttırılarak 2020 yılı m2. fiyataları bulunulmuştur. Keşif tarihli taşınmaz ve üzerindeki sabit tesislerin bedeli;
1-Arsa bedeli: 968.500,00tl 2-sundurma (gölgelik) :317.198,75 tl 3-beton saha bedeli: 84.993,60 tl toplam arsa ve yapı bedeli=1.370.692,35 tl
Adresi : Karataş İlçesi Nalkulak Mahallesi tek katlı besi ahır vasfında taşınmazlar bulunduğu yeri içermektedir.
Yüzölçümü : 7.450,00 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : 1-Karataş Belediyesi sınırları içerisinde olup imar planı bulunmamaktadır.2-Kat irtifakı yapılmamıştır.3-Belediye arşivinde ruhsat kayıtlarına rastlanılmamıştır.
Kıymeti : 1.370.692,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 29/09/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 04/11/2020 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) - Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu KARATAŞ / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli Karataş İlçesi Nalkulak Mahallesi 140 Ada 1 Parsel Tarla vasıflı 12.620,88m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı Cengiz Çetinöz adına kayıtlıdır.Bilirkişi incelemesine göre;toprak özelliği olarak killi-tınlı bünyeli toprak yapısında,su geçirgenliği iyi düz arazi,makinalı tarıma elverişli,her mevsim ulaşımı mümkün,beton sulama kanalları ile sulanabilir vasıfta,iyi verimli sulu mutlak tarım arazisi olduğu değerlendirilmiştir.Taşınmaz üzerinde bölgede yaygın olarak üretilen buğday,mısır,pamuk,soya,kavun,karpuz,domates,yerfıstığı v.b ürünlerin yetiştiriciliğinin yapılmasına uygun olduğu değerlendirilmiştir.Keşif tarihi itibariyle taşınmazın buğday ekili halde tarla ziraatı yapılarak tarımsal üretimde kullanıldığı tespit edilmiştir.Taşınmazın konum itibriyle mahalle yerleşim alanının güneydoğu yönünde yaklaşık 1,2 km uzaklıkta olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz tarla vasıflı olup karataş belediyesi alan sınmırları içerisinde kalmakta ve imar planı bulunmadığı anlaşılmıştır.Taşınmazın çevresinde aktif tarım yapılan araziler bulunmakta, etrafında aynı vasıfta taşınmazlarla çevrili bulunduğu görülmüş olup yakın çevresinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.Taşınmaza ulaşım kolay ve ürünlerin pazarlanmasında kısıtlayıcı bir unsur yoktur.Taşınmaz üzerinde alacaklı Ziraat Bankasının ipotek şerhi bulunmaktadır.Keşif tarihi itibariyle taşınmazın satış rayiç değerinin yaklaşık olarak 25,00tl olduğu kanaatine varılmıştır.
Adresi : : Adana İli Karataş İlçesi Nalkulak Mahallesi 140 Ada 1 Parsel Tarla vasıflı 12.620,88m2 yüzölçümlü taşınmaz
Yüzölçümü : 12.620,88 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 315.522,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 29/09/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 04/11/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) - Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu KARATAŞ / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/21 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR