KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Zonguldak/Krd. Ereğli'de 7.585 m² tarla mahkemeden satılıktır

KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091089
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Semt-Mahalle : KESTANECİ MAH. / KARADENİZEREĞLİ
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/18 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
4,551,000 TL
Birinci Satış Günü
:
10.01.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
05.02.2020 11:00
Satış Yeri
:
Zonguldak ili Kdz.Ereğli İlçesi Adalet Sarayı Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KDZ.EREĞLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı veya tesis ve ekonomik değere sahip zirai bir varlık bulunmamaktadır.Boş arsa konumundadır. Taşınmaz sürdürülebilir modern tarımsal üretime elverişli, tarım arazisi vasfında olup, toprak yapısı söz konusu taşınmazda ve mikro çevrede killi-tınlı orta derinlikte (25-50 cm) taşsız, kahverengi satıh toprağı ileaçık kahverengi veya sarımsı kahverengi granüler strüktürde, kuru iken ufalanabilir, yaş iken plastiksi ve yapışkan bir yapıdadır. Ortalama % 20-25 eğimlidir. Mevcut alan üzerinde toprak işlemek suretiyle tarımsal faaliyette bulunulmadığı görülmüş ve zemin üzerinde ekonomik değer taşıyan, ekili ve dikili zirai varlık olmadığı tespit edilmişitir. Taşınmaz üzerinde uzun süredir toprak işlemek suretiyle tarımsal faaliyette bulunulmadığı sıkışmış toprak yapısından üzerinde bulunan çok yıllık dikensi ve çalı formu bitki örtüsünden anlaşılmıştır. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilinde olduğundan arsa özelliğine sahiptir. Yol, su, elektrik, ulaşım, aydınlatma, ısınma kanalizasyon ve çöp toplama gibi belediye hizmetlerinden özel bir masraf gerektirmeden istifade eder. Şehir idari ve ticari merkezine tahminen 3-3,5 km mesafededir. Devamlı güneş alır. Taşınmaz şehrin cazibe merkezi bir bölgede kalmakta olup, şehre hakim tepe noktasında ve deniz manzaralıdır. Şehircilik yönünden gelişmekte olan bir bölgede kalmakta olup, çevresinde özel konut binaları, sosyal konut siteleri ve lüks villalar bulunmaktadır. Taşınmazın zemini eğimli olup, her türlü inşaat yapımına elverişlidir.Malzeme ve nakliye kolaylığı vardır.Taşınmazın imar durumu incelendiğinde, bir kısmı imarlı alanda bir kısmı ise imar yollarında ve park alanında kalmaktadır. İmarlı alanda yapılaşma ayrık nizam 2 kat (A-2) imarlı ve % 30 kullanma alanına sahiptir. Taşınmazda parselasyon işlemleri yapılarak, taşınmazın imar parseline dönüşmesi gerekir. Taşınmaz tapu kayıtlarına göre 7.585,00 m² olup ana taşınmazın niteliği tarla olarak gözükmektedir.Taşınmaz şehir idari ve ticari merkezine mesafesi, bulunduğu mevkii, Belediye hizmetlerinden istifadesi, tapu kaydı ve miktarı, imar durumu, kullanışlığı, manzarası, topoğrafik durumu, satış kabiliyeti çevre ilişkisi gibi fiziksel veriler ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa alım, satım, sürüm bedelleri degöz önüne alınarak taşınmazın m² değeri 600,00 TL/m2 (m2 si Altıyüz lira)olarak takdir ve tespit edilmiştir.Taşınmazın toplam değeri:4.551.000,00.-TL dir. (Dört milyon beşyüz ellibir bin lira)
Adresi : Zonguldak İlİ, Ereğli İlçe, 244 Parsel, KESTANECİ Mahalle/Köy civarı Mevkii, 7.585,00 M2 tARLA
Yüzölçümü :
Arsa Payı :
İmar Durumu : Taşınmazın imar durumu incelendiğinde, bir kısmı imarlı alandabir kısmı ise imar yollarında ve park alanında kalmaktadır. İmarlı alanda yapılaşma ayrık nizam2 kat (A-2) imarlı ve % 30 kullanma alanına sahiptir. Taşınmazdaparselasyon işlemleri yapılarak, taşınmazın imar parseline dönüşmesi gereki
Kıymeti : 4.551.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : kdz Ereğli İlçesi Kestaneci Mahallesi Köy civarı 244 nolu parsel TARLA 7.585,00 m2 (Tapu kaydındaki gibidir))
1. Satış Günü : 10/01/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Zonguldak ili Kdz.Ereğli İlçesi Adalet Sarayı Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR