KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Zonguldak/Ereğli'de arsa mahkemeden satılıktır

KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00918230
Şehir : Zonguldak / Ereğli
: 1247
Yayınlandığı Gazeteler

DEĞİŞİM 21.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/10 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
394,160 TL
Birinci Satış Günü
:
28.01.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
22.02.2019 10:00
Satış Yeri
:
ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KDZ.EREĞLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tarla vasfında olup, Kışla Mahallesi inallı mevkiindedir. Toprak yapısı killi, tınlı, toprak derinliği 10-20 cm eğimi, % 3-5 arasında değişmekte olup, taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan yapı, tesis ve dikili bulunmamaktadır. Taşınmaz ana yola cepheli ve ulaşımı kolaydır. Taşınmaz tarla niteliğinde olmasına karşın imar planı içerisindedir. Taşınmazın, küçük bir kısmı imarlı alanda, çok küçük bir kısmı ise imar yollarında kalmaktadır. İmarlı alandaki yapılaşma, ayrık nizam tarzında 3 kat (A-3) imarlı olup, % 30 inşaat taban alanına sahiptir. 0,90 kaks alanına sahiptir. Parsel üzerinde E1lejantı olup,taşınmaz 1000 m2 üzerinde olduğu için emsal 1 olup,h:12,50 mt ye çıkmaktadır. (4 kat yapı yapılabilir)Taşınmazın yol terkleri yapılıp imar parseline dönüşmesi gerekmektedir. Taşınmaz, Belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilinde olup, Arsa özelliğine sahiptir.Yol, su, elektrik, aydınlatma, ısınma, kanalizasyon ve çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden özel bir masraf gerektirmeden tam olarak istifade eder bir konumdadır. Taşınmaz İlçe merkezine 3,00 km mesafededir. Kdz.Ereğli Küçük Sanayi sitesinin hemen bitişiğinde bulunmaktadır. Taşınmaz devamlı güneş alır konumda olup, ana yola cephelidir. Şehircilik yönünden gelişmekte olan bir bölgede kalmaktadır. Etrafında sanayi dükkanları ve konutlar bulunmaktadır. Taşınmazın zemini düz ve her türlü inşaat yapımına elverişlidir. Malzeme nakaliye kolaylığı vardır. Taşınmazın, Şehir idari ve ticari merkezine mesafesi, bulunduğu konum, kullanışlığı, ana yola cephesinin olması, Belediye hizmetlerinden istifade etmesi, büyüklüğü, imar durumu, topoğrafik durumu ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa alım,satım rayiç bedelleri gibi faktörler göz önüne alındığında taşınmazın 1 m2 si 280,00.-TL/m2 olarak taktir ve tespit edilmiştir. Taşınmazın toplam değeri: 1.247,00 m2x280,00= 349.160,00.-TL dir.
Adresi :Zonguldak İli Kdz.Ereğli İlçesi Kışla Mahallesi 357 ada 127 nolu parsel tarla 1.247,00 m2
Yüzölçümü :
Arsa Payı :
İmar Durumu : Taşınmaz tarla niteliğinde olmasına karşın imar planı içerisindedir. Taşınmazın, küçük bir kısmı imarlı alanda, çok küçük bir kısmı ise imar yollarında kalmaktadır. İmarlı alandaki yapılaşma, ayrık nizam tarzında 3 kat (A-3) imarlı olup, % 30 inşaat taban alanına sahiptir. 0,90 kaks alanına sahiptir. Parsel üzerinde E1lejantı olup,taşınmaz 1000 m2 üzerinde olduğu için emsal 1 olup,h:12,50 mt ye çıkmaktadır. (4 kat yapı yapılabilir)Taşınmazın yol terkleri yapılıp imar parseline dönüşmesi gerekmektedir. Taşınmaz, Belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilinde olup, Arsa özelliğine sahiptir.
Kıymeti : 394.160,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Zonguldak İli Kdz.Ereğli İlçesi Kışla Mahallesi 357 ada 127 nolu parsel tarla 1.247,00 m2
1. Satış Günü : 28/01/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 22/02/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR