KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Zonguldak/Ereğli'de 14.068 m² arsa ve malzeme depoları mahkemeden satılıktır

KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130460
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Semt-Mahalle : MÜFTÜ MAH. / KARADENİZEREĞLİ
: 14068
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/6 Satış
Muhammen Bedeli
:
14,069,150 TL
Birinci Satış Günü
:
25.03.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
20.04.2020 14:00
Satış Yeri
:
ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KDZ.EREĞLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerindeki tek katlı malzeme depoları, açık sahadaki saç mamülleri ve stok yedek parçaları Ereğli Demir Çelik Fabrikalarına aittir. Taşınmaz, Belediye sınırları içerisinde ve imar planı dahilinde olduğundan arsa özelliğine sahiptir. Taşınmaz, yol, su, elektrik, ulaşım, aydınlatma, kanalizasyon ve çöp toplama gibi Belediye hizmetlerinden özel bir masraf gerektirmeden istifade eder. Taşınmaz şehir idari ve ticari merkezine takriben 1 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaz devamlı güneş alır. Taşınmazın zemini düz olup, her türlü inşaat yapımına elverişlidir.Malzeme nakliye kolaylığı vardır. Taşınmazın bulunduğu yol güzergahı boyunca cumartesi günleri halk pazarı kurulmakta olup özellikle bu günlerde bu bölge çok hareketlidir. Dava konusu taşınmaz şehircilik yönünden gelişmiş olan bir bölge içinde almakta olup, çevresinde özel binalar, işyerleri, düğün salonu, hastane, oto galerileri, alışveriş merkezleri, Kdz.Ereğli Demir Çelik Fabrikaları ve futbol sahası bulunmaktadır. Taşınmazın imar durumu incelendiğinde, taşınmazın tamamı Ticaret Bölgesinde kalmaktadır.İmar uygulaması E=1,50 ve Hmax=5 kat Taşınmaz özel önlemler uygulanacak alan-2 de kalmaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlarına göre 14.068,00 m² olup ana taşınmazın niteliği arsa olarak gözükmektedir.Taşınmazın, şehir idari ve ticari merkezine mesafesi, bulunduğu mevkii, Belediye hizmetlerinden istifadesi, tapu kaydı ve miktarı, imar durumu, kullanışlığı, manzarası, topoğrafik durumu, satış kabiliyeti, çevre ilişkisi gibi fiziksel veriler ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa alım-satım sürüm bedelleri de göz önüne alınarak taşınmazın m² değeri keşif tarihi itibariyle 1.000,00.-TL/m² (m² si Bir milyon lira)olarak takdir ve tespit edilmiştir Taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip zirai varlıklar ve değerleri, Kdz.Ereğli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün 2018 yılı istatistik verilerine göre hesaplanmıştır. 1-15 yaşında 2 adet incir ağacı 350,00 TL, 15-20 yaşlarında 1 adet çınar ağacı 180,00.-TL, 20 yaşlarında 4 adet kavak ağacı 320,00 TL, 30 yaşlarında 3 adet söğüt ağacı 300,00 TL (Zirai varlıkların toplamı:1.150,00.-TL) ZİRAİ VARLIKLAR İLE BİRLİKTE TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞER= (14.069,150,00.-TL) (Ondört milyon Altmışdokuz bin Yüz elli lira)
Adresi : Zonguldak İl, Ereğli İlçe, 1475 Ada, 4 Parsel, MÜFTÜ Mahalle (ARSA)
Yüzölçümü : 14.068,00 M²
Arsa Payı :
İmar Durumu : Taşınmazın imar durumu incelendiğinde, taşınmazın tamamı Ticaret Bölgesinde kalmaktadır.İmar uygulaması E=1,50 ve Hmax=5 kat Taşınmaz özel önlemler uygulanacak alan-2 de kalmaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlarına göre 14.068,00 m² olup ana taşınmazın niteliği arsa olarak gözükmektedir.
Kıymeti : 14.069.150,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Zonguldak İli Kdz.Ereğli İlçesi Müftü Mahallesi 1475 ada 4 nolu parsel ARSA 14.068,00 m² (Tapu kaydında hacizler vardır. )
1. Satış Günü : 25/03/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 20/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR