ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zile Belediyesi'ne ait arsa ihale ile satılacaktır

ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052058
Şehir : Tokat / Zile
Semt-Mahalle : YUNUSEMRE MAH. / ZİLE
: 3018
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZHABER 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÖZHABER 26.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zile Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Zile Belediye Başkanlığından

İhale Konusu : Arsa Satışı, (Yunusemre Mahallesi, 557 ada 124 parsel sayılı taşınmazın satışı)
İhale Tarih ve Saati : 02.10.2019 Çarşamba günü 10:00
İlgili Müdürlük/Birim : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlgili Adres : Zile Belediye Başkanlığı Amasya caddesi belediye sarayı ZİLE / TOKAT
İhalenin Yapılacağı Yer : Zile Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Türü : Arsa satışı
İhale Usulü : Açık Teklif (2886 sayılı Kanunun 45. maddesi)
Taşınmaza Dair Bilgiler:
İli / İlçesi : TOKAT/ ZİLE
Mahallesi : Yunus Emre
Cinsi : Arsa
Ada / Parsel : 557 /124
Yüzölçümü : 3.018,85 m2
Satılacak Hisse Oranı : Tam
Halihazır : Boş
İmar Durumu : 7 katlı Ayrık nizam TAKS: 0.40 KAKS: 2.80
Satılacak arsanın Adresi : Yunus Emre mah Ordu Caddesi (eski Askerlik şubesi yanı )
1) Muhammen Bedeli :2.867.908,50 TL

2) Geçici Teminat :86.038,00

3)Ödeme şekli : Satış bedelinin 1/4 Peşin kalanı 1 ay ara ile 3 eşit taksitte alınacaktır

4) Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir

5) İhale Şartnamesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir.İhaleye katılacakların. şartname alması zorunludur

6) Şartname Bedeli : Bedelsiz

7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”
İhaleye katılacakların geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine veya Zile İşbankası TR82 0006 4000 0015 8200 4465 28 iban nolu hesaba yatırılması yatırmaları ve buradan alacakları geçici teminat makbuzu veya geçici teminata dair belgelerini Encümen Başkanlığına ibrazları şarttır
Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri(Tüzel Kişiler)İmza beyannamesi (Gerçek kişiler)
Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı Belgesi(İlan tarihinden sonra alınmış)
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale dosyalarını (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere vermeleri gerekmektedir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR