YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yunak Belediyesinden 11 adet taşınmaz ile 3 adet taşınırın satış ihalesi

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198002
Şehir : Konya / Yunak
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / YUNAK
: 457
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YUNAK 27.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Yunak Belediye Başkanlığına ait 11  adet taşınmaz ile 3 adet ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtın satışı...
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.08.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yunak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Yunak / Konya
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL ŞATIŞ İLANI

Mülkiyeti Yunak Belediye Başkanlığına ait ekte özellikleri belirtilen 11 adet taşınmaz ile 3 adet ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtın 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihalesi ile satılacaktır.
2-Taşınmaz Bilgileri:

S.NO İL İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE TÜRÜ
1 Konya-Yunak Yeni Mah. 50 120 457,02m2 ARSA TİCARİ ALAN 479.871,00 TL 14.397,00TL 10.08.2020 14:30 AÇIK İHALE
2 Konya-Yunak Sevinç Mah. 141 8 1.147,00m2 ARSA KÖY YER. ALANI 22.940,00 TL 689.00TL 10.08.2020 14:35 AÇIK İHALE
3 Konya-Yunak Sevinç Mah. 129 2 1.401,62m2 ARSA KÖY YER. ALANI 21.024,30 TL 631.00TL 10.08.2020 14:40 AÇIK İHALE
4 Konya-Yunak Yeşiloba Mah. 120 7 1.378,51m2 ARSA KÖY YER. ALANI 20.677,65 TL 621.00TL 10.08.2020 14:45 AÇIK İHALE
5 Konya-Yunak Karataş Mah. 389 3 635,71m2 ARSA MESKEN ALANI 50.856,80 TL 1.526,00TL 10.08.2020 14:50 AÇIK İHALE
6 Konya-Yunak Karataş Mah. 389 4 283,26m2 ARSA MESKEN ALANI 22.660,80 TL 680,00TL 10.08.2020 14:55 AÇIK İHALE
7 Konya-Yunak Esentepe Mah. 234 28 466,92m2 ARSA MESKEN ALANI 9.338,40 TL 281,00TL 10.08.2020 15:00 AÇIK İHALE
8 Konya-Yunak Esentepe Mah. 234 29 500,28m2 ARSA MESKEN ALANI 10.005,60 TL 301.00TL 10.08.2020 15:05 AÇIK İHALE
9 Konya-Yunak Esentepe Mah. 234 37 453,80m2 ARSA MESKEN ALANI 9.076,00 TL 273.00TL 10.08.2020 15:10 AÇIK İHALE
10 Konya-Yunak Esentepe Mah. 234 38 478,01m2 ARSA MESKEN ALANI 9.560,20 TL 287,00TL 10.08.2020 15:15 AÇIK İHALE
11 Konya-Yunak Selçuk Mah. 44 9 1191,87 m2 ARSA MESKEN ALANI 95.350.00 TL 2.861.00 TL 10.08.2020 15:20 AÇIK İHALE

Taşınır Bilgileri:

S.O PLAKA NO MARKASI/TİPİ CİNSİ MODEL FİİLİ DURUMU İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ MUHAMMEN
ŞATIŞ BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ
1 42 Y 4134 İVECO-M25 OTOBÜS 1993 TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ 10.08.2020 14:00 4.620,00TL 139.00 TL
2 42 D 5994 RENAULT EUROPA 1.4 OTOMOBİL 1998 TRAFİKTEN
ÇEKİLMİŞ
10.08.2020 14.05 1.094,50TL 33.00 TL
3 42 D 9610 RENAULT R1330 OTOMOBİL 1982 TRAFİKTEN
ÇEKİLMİŞ
10.08.2020 14:10 1.116,50TL 34,00 TL
  • Taşınmazların ve ekonomik ömrünü doldurmuş aracın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin ve araçların satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaz veya araca ait geçici teminatı ihaleye girecekleri taşınmaz veya araç bilgilerini belirterek nakden 10.08.2020 tarihinde saat 12:30 ’a kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları, AŞAĞIDA İSTENİLEN EVRAKLARI DOSYA İÇERİSİNDE 10.08.2020 TARİHİNDE SAAT 12:30'A KADAR YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM ETMELERİ gerekmektedir.
  • İhale Yunak Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Yapılacaktır.
  • Bedeller Kdv dahil belirlenmiş olup ; Kdv dışında kalan her türlü vergi harç ve resimler alıcıya aittir.
  • Satışa sunulan araçlar bulundukları yerde istekliler tarafından görülecek olup ihale üzerinde kalan istekli araçları mevcut durumuyla kabul ettiğini ve bulunduğu yerden nakil masraflarını ihale bedeli dışında üstleneceğini kabul ve taahhüt eder.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Taşınmaz ve Taşınır mal şartnamesi ve (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge
5) İkametgah İlmuhaberi ( Son altı ay içerisinde alınmış Türkiye de ikametgahı olduğunu gösterir belge )
6) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
7) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
8) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur. ( Borcu yoktur kağıdı vekalet veren

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR