Yazdır

DEFTERDARLIK İZMİT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yirmidört adet arsa ve tarım arazisi satılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495152
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MAVİ KOCAELİ 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 08.12.2016 09:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni
KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ VE GEBZE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi (m²) Vasfı İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41010115935 İzmit Ş.Hatip 4872 11 396,05 124,26 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı 62.130,00 15.532,50 08.12.2016 09:30
2 41010115778 Başiskele Yuvacık 506 12 373,70 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı 187.000,00 46.750,00 08.12.2016 09:45
3 41070100229 Derince Çınarlı 2558 4 144,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı 50.400,00 12.600,00 08.12.2016 10:00
4 41070100037 Derince Çenedağ 2230 2 262,00 Tam Çalılık 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı 158.000,00 39.500,00 08.12.2016 10:15
5 41120116657 Kartepe Köseköy 395 1 530,00 44,17 Bağ ve Bahçe 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı + 15,00 m²'lik İmar Yolu 19.876,50 4.969,12 08.12.2016 10:30
6 41120116658 Kartepe Köseköy 395 9 481,00 40,08 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı + 15,00 m²'lik İmar Yolu 16.032,00 4.008,00 08.12.2016 10:45
7 41070100227 Derince Çınarlı 2556 1 258,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı ########### 25.800,00 08.12.2016 11:00
8 41070100454 Derince Çınarlı 4013 4 287,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı ########### 30.500,00 08.12.2016 11:15
9 41010115782 Başiskele Yuvacık 525 8 616,42 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı ########### 54.000,00 08.12.2016 11:30
10 41070100398 Derince Çınarlı 2988 1 311,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı 125.000,00 31.250,00 08.12.2016 11:45
11 41080116223 Başiskele Yuvacık 843 1 2.680,67 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Konut Alanı ########### 218.000,00 08.12.2016 12:00
12 41070100375 Derince Çınarlı 2968 15 303,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Konut Alanı ########### 28.500,00 08.12.2016 14:00
13 41010115775 Başiskele Yuvacık 492 15 753,67 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı ########### 94.250,00 08.12.2016 14:15
14 41010109130 Başiskele Yuvacık 3353 12.664,00 Tam Tarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı Olup Bir Kısmı Rekreasyon Alanında Kalmaktadır 1.812.000,00 453.000,00 08.12.2016 14:30
15 41010115776 Başiskele Yuvacık 492 17 380,93 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı ########### 62.000,00 08.12.2016 14:45
16 41010107001 İzmit Ş.Hatip 2087 5 291,00 77,00 Meyve Bahçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı 46.200,00 11.550,00 08.12.2016 15:00
17 41080116293 Başiskele Bahçecik 470 1 609,00 431,00 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Konut Alanı ########### 37.750,00 08.12.2016 15:15
18 41070100259 Derince Çınarlı 2596 8 214,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı 96.300,00 24.075,00 08.12.2016 15:30
19 41070102018 Derince Sırrıpaşa 1644 15 388,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı ########### 53.500,00 08.12.2016 15:45
20 41070100827 Derince Sırrıpaşa 4481 3 254,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı ########### 38.250,00 08.12.2016 16:00
21 41070100250 Derince Çınarlı 2589 3 334,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı ########### 37.750,00 08.12.2016 16:15
22 41070100289 Derince Çınarlı 2728 5 261,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı ########### 45.750,00 08.12.2016 16:30
23 41020100952 Gebze Güzeller 3423 9 233,00 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 6 Kat Konut Alanı ########### 70.000,00 08.12.2016 16:45
24 41060103669 Körfez Yarımca 1088 18 104,34 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3 Kat Konut Alanı 52.170,00 13.042,50 08.12.2016 17:00
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Hazineye ait 24 (yirmidört) adet taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi),
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri.şarttır.
3- Satışı yapılacak taşınmazlardan 2. 7. 9. 10. 12. 13. 15. ve 24. sıradaki taşınmazlar boştur. 1. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan muhtelif sayıda ağaç bulunmaktadır. 3. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan tek katlı harabe bina mevcuttur. 4. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 1 adet 3 katlı bina bulunmaktadır. 5. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 2 katlı bina ve kömürlük bulunmaktadır. 6. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan tuğla yığma ahır bulunmaktadır. 8. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan muhtelif sayıda ağaç bulunmaktadır. 11. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 1 adet sıvasız tuğla yapılı kulübe bulunmaktadır. 14. sıradaki taşınmaz üzerinde muhtelif cins ve sayıda ağaç bulunmaktadır.. 16. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 4 katlı betonarme bina bulunmaktadır. 17. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. 18. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. 19.sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan muhtelif cins ve sayıda ağaç bulunmaktadır. 20. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 2 adet tek katlı bina bulunmaktadır. 21. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan tek katlı yığma bina bulunmaktadır. 22. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. 23. sıradaki taşınmaz mal üzerinde Hazineye ait olmayan konut- bahçe bulunmaktadır. Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.
4- İhale şartnameleri mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü servisinde bedelsiz görülebilir.
5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğüne veya Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Ortak katılım halinde Komisyona 2016 yılı Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ibraz edilecektir.
8- Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00-TL sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
9- Taşınır malların satış bedeli peşin ödenecek olup, ilgili her nevi, resim ve harçlar ile alım satım, yerinden alma giderleri, trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar ve satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. Taşıt satışlarında ihale bedeli üzerinde binek otomobillerde %1, diğerlerinde %18 oranında KDV ayrıca yürürlükteki oran üzerinden ihale komisyon karar bedeli tahsil edilecektir.
10- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR