BURSA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yıldırım/Eğitim'de arsa icradan satılıktır (Hisse satışı)

BURSA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00939562
Şehir : Bursa / Yıldırım
Semt-Mahalle : EĞİTİM MAH. / BEYAZIT
: 90
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 02.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/12809 ESAS
Muhammen Bedeli
:
225,581 TL
Birinci Satış Günü
:
27.03.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
24.04.2019 10:00
Satış Yeri
:
İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat Uluyol MERKEZ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA 9. İCRA DAİRESİ
2017/12809 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışı istenin taşınmaz tapuda Bursa İl, Yıldırım İlçe,Eğitim mah.3787 ada 12 parsel sayılı ve 2.376,13 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın borçl adına kayıtlı 3/79 hissesidir.Bursa İli, Yıldırım İlçesi sınırları dahilinde bulunan Eğitim Mahallesi, 5. Esen Sokak, no: 8 adresindeki ve arsa vasıflı hisseli parseldir. Gerek mahallinde ve gerekse dosyasındaki mevcut belgeler üzerine yapılan incelemelere göre, parsel üzerinde daha önce Yenikent Sitesi adı ile blok nizam tarzında inşa edilmiş olan 2 adet ruhsatlı binanın mevcut olduğu, ancak 6306 Sayılı Kanun gereğince ve yapı maliklerinin muvafakatı sonucunda bu binaların Kentsel Dönüşüm amacı ile tamamen yıkılmış olduğu, taşınmaza ait tapu kayıt bilgilerine göre de Kat Mülkiyeti Terkinin ve Cins Değişikliği işleminin yapılarak ana taşınmazın arsa vasfına dönüştüğü belirlenmiştir.Halihazırda, üzerinde herhangi bir bina bulunmayan söz konusu parselin yıkılan bina molozlarından tamamen temizlenmiş olduğu, ancak arsanın oldukça bakımsız durumunda bırakıldığı ve yol cephesinde ise, üzerinde“Kentsel Dönüşüm A.Ş. - Kentsel Dönüşüm Projesi” yazılı 1 adet tabelanın mevcut olduğu görülmüştür.Taşınmaz, topoğrafik yapısı itibarı ile güneyden, kuzey istikametine doğru yaklaşık % 1-3 oranında azalan hafif eğimli arazi konumundadır. Borçlunun hissesine isabet eden arsa 90,23 m2. miktarındadır.Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan 3 veya 4 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan söz konusu taşınmaz, Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, doğalgaz, telefon ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.
Adresi : Eğitim Mahallesi, 5. Esen Sokak, no: 8 Yıldırım Bursa
Yüzölçümü : 2.376,13 m2
Arsa Payı : 3/79
İmar Durumu : Yıldırım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.10.2018 tarih ve E.5107-28920 sayılı yazılarında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Eğitim Mahallesi, H 22d. 08a. 4b. pafta, 3787 ada, 12 parselde kayıtlı, 2.376,13 m2. yüzölçümlü taşınmaz, 21.06.2002 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında, taşınmaz ayrık nizam, E(Emsal): 1.50, Hmax.: yükseklik ve yapı kat adedi sınırlaması olmayan, en az 5 metre ön bahçe mesafeli konut bölgesi inşaat alanında (2.097 m2. si), kısmen de az bir kısmı park alanı (144,10 m2. si) ile yol alanında (135,03 m2. si) kalmaktadır. Taşınmaza ait 23.06.1981 tarih ve 247/48 sayılı ilk yapı ruhsatı ile 26.07.1985 tarih ve 307/32 sayılı yenileme ve tadilat ruhsatı bulunmaktadır.
Ancak; Taşınmazda yer alan ruhsatlı bina, Kentsel Dönüşüm amacıyla maliklerinin muvafakatı doğrultusunda yıkılmıştır.
Yukarıda ayrıntılı imar durumu bilgisi belirtilen söz konusu taşınmaza ilişkin onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sureti yazımız ekinde sunulmuştur, denilmektedir.
Kıymeti : 225.581,96 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 6306 sayılı kanun gereğince Kat Mülkiyeti Terkini ve Cins Değişikliği şerhi vardır
1. Satış Günü : 27/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 24/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat Uluyol MERKEZ / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/12809 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR