YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt/Mollakasım Mahallesi'nde 9 adet arsanın satışı yapılacaktır

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036614
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
Semt-Mahalle : MULLAKASIM MAH. / YEŞİLYURT
: 1023
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MALATYA NET HABER 19.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilyurt Belediye Encümen salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 9 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ

İHALE İLANI

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/07/2019 tarih ve 190 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 23.07.2019 tarih ve 306 sayılı Encümen Kararıyla , aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

No Mahalle Muhammen Bedel Geçici Teminat Taşınmazın Yüzölçümü Şartname Bedeli İhale Tarih ve Saati
1 Mollakasım Mah.385 Ada 21 Parsel 189.348,90 TL 5.700,00 TL 971,02 m2
250,00 TL
05.09.2019
11:00
2 Mollakasım Mah.385 Ada 22 Parsel 191.329,05 TL 5.750,00 TL 1.023,15 m2
250,00 TL
05.09.2019
11:15
3 Mo Mollakasım Mah.385 Ada 23 Parsel 189.844,20 TL 5.700,00 TL 973,56 m2
250,00 TL
05.09.2019
11:30
4 Mollakasım Mah.385 Ada 24 Parsel 182.061,75 TL 5.500,00 TL 933,65 m2
250,00 TL
05.09.2019
11:45
5 Mollakasım Mah.385 Ada 25 Parsel 179.698,35 TL 5.400,00 TL 921,53 m2
250,00 TL
05.09.2019
12:00
6 Mollakasım Mah.385 Ada 26 Parsel 174.768,75 TL 5.250,00 TL 896,25 m2
250,00 TL
05.09.2019
12:15
7 Mollakasım Mah.385 Ada 27 Parsel 134.850,56 TL 4.100,00 TL 648,32 m2
250,00 TL
05.09.2019
12:30
8 Mollakasım Mah.385 Ada 28 Parsel 116.981,28 TL 3.550,00 TL 562,41 m2
250,00 TL
05.09.2019
12:45
9 Mollakasım Mah.385 Ada 29 Parsel 132.776,80 TL 4.000,00 TL 638,35 m2
250,00 TL
05.09.2019
13:00

 1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

 2. İhale 05/09/2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

 3. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma)ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 4. İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 1. İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;

 2. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

 3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 11. Satışı yapılacak her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası oluşturulacaktır.


6) Ödeme planı: Muhammen bedeli belirtilen arsalarda isteklilersatış bedelini peşin ödeme yapabilirler. Peşin ödeme yapılan arsaların tapu devri hemen yapılır. Bunun yanı sıra istekliler ihale tamamlandıktan sonra idareye başvuru yapmaları halinde taksitle ödeme de yapabilir. Taksitli satışlarda satış bedeline %15 vade farkı koyulacak olup, alınacak peşinat tutarı satış bedelinin %50’si kadar olacaktır. Kalan miktar en çok 2 yıl içerisinde ve belirlenecek plana göre ödenir. Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilir. Taksitli satışlarda tapu devri tüm borç bittikten sonra yapılmaktadır.
7) Teminat makbuzları ve belgeler 05/09/2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR