YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yatağan'da 523 m² arsa icradan satılıktır (3/8 hissesi)

YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181559
Şehir : Muğla / Yatağan
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / YATAĞAN
: 523

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 30.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/45 ESAS
Muhammen Bedeli
:
39,600 TL
Birinci Satış Günü
:
04.08.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
31.08.2020 10:00
Satış Yeri
:
YATAĞAN BELEDİYE BİNASI TOPLANTI SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YATAĞAN
İCRA DAİRESİ


2015/45 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, 64 Ada, 27 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, ÇALIARASI Mevkii, Taşınmaz,Muğla Büyükşehir Belediye Sınırları, Yatağan Belediyesi Sınırları,1/1000 Ölçekli Yatağanİlave Revizyon Uygulamaİmar Planıiçerisindedir. İlçe merkezine, ticari merkeze, resmi kurumlara, kuruluşlara, sosyal ve kültürel tesislere, spor tesislerine, pazar yerine, marketlere,hastaneye, otogara ve eczanelere uzak, meskun alana, bazı okullara, Total Akaryakıt İstasyonu?na ve Muğla Aydın Karayolu?na yakın konumdadır. Her hangi bir belediye ve diğer kentsel alt yapı hizmetlerinden henüz yararlanmamaktadır. Şuyulukadastral parsel niteliğindedir. 1/1000 Ölçekli Yatağan İlave Revizyon Uygulama İmar Planı?na göreayrık nizam,bodrum hariç maksimum 2 katlı sosyal ve kültürel tesis yapımına elverişli imar durumuna sahip ise de; şuyulu durumu giderilmeden üzerine her hangi bir yapı yapılması mümkün değildir. Tapu kayıtlarına göre arsa yüzölçümü 523,74 m2 dir. Niteliği arsa ise de fiilen tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazda borçlunun hissesi 3/8 dir. Taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı yoktur. Sadece 3 adet zeytin ağacı vardır. Kıymet takdir tarihinden önceki günlerde taşınmaz civarında ve Yeni Mahalle Sınırları içerisinde, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak, serbest alım ve satımlarda oluşan ve kıymet takdir gününe tekabül ettirilen emsal taşınmaz birim satış bedellerinin, yaptığımız araştırma ve soruşturmalar sonrası, kıyaslama suretiyle 200,00TL/m2 olduğu tespit ve takdir edilmiştir. Buna göre borçluya aittaşınmazın değeri, kıymet takdir tarihi itibariyle:523,74 m2 x 200,00 TL/m2 = 104.748,00 TL dir. Neticede, Muğla İli, Yatağan İlçesi,Yeni Mahalle, Çalıarası Mevkiinde yer alan ve tapu sicilinin 3027 H pafta, 64 ada, 27 parsel numarasında borçlu Şükrü Öztekin adına kayıtlı arsa nitelikli taşınmazın değeri zemin ve ağaçlar olmak üzere, kıymet takdir tarihi itibariyle (104.748,00 + 870,00) = 105.600,00TL dir.Taşınmazda borçlu Şükrü Öztekinin hissesi 3/8 olduğundan, bu değerden borçlunun hissesine isabet eden miktar da 105.600,00 x 3/8 = 39.600,00 TL dir.
Adresi : Muğla İli, Yatağan İlçesi, 64 Ada, 27 Parsel, Yeni Mah. Çalıarası Mevkii
Yüzölçümü : 523,74 m2
Arsa Payı : 3/8
İmar Durumu : Muğla Büyükşehir Belediye Sınırları, Yatağan Belediyesi Sınırları,1/1000 Ölçekli Yatağan İlave Revizyon Uygulama İmar Planı içerisindedir.
Kıymeti : 39.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 04/08/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 31/08/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : YATAĞAN BELEDİYE BİNASI TOPLANTI SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Covid 19 - ( Koronovirüs ) virüsü nedeni ile tedbir açısından ihale anında veya öncesindeNAKİT TEMİNAT ASLA ALINMAYACAKTIR VE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Piyasada sahte para ve ihale anında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince ihale teminatı olarak yatırılması gereken %20 nakit teminatın Müdürlüğümüzün Türkiye Vakıflar Bankası YATAĞAN Şubesindeki TR75 0001 5001 5800 7300 5732 24 İBAN nolu Emanet kasa hesabına ihale saatinden önce T.C. KİMLİK NUMARASI VE DOSYA NUMARASI BELİRTİLEREK yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunludur. Teminat miktarının yüksek meblağ olması nedeniyle; satış mahallinde sunulduğunda sayılması, sahteliğinin kontrolü vs. İşlemlerin yapılması mümkün olamayacağından "NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR."

  • İhale esnasında ihaleye iştirak edecek kişilerin var olması halinde dosyaya ihale esnasında teminat mektubu sunmaları halinde iştirakçilerin ihaleye kabul edilecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/45 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR