KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Yakacık'ta 252 m² arsa belediyeden satılıktır

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/347
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Boş arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 adresinde bulunan Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 2020/347

2) Taşınmaza Dair Bilgiler :
a) İli : İstanbul
b)İlçesi : Kartal
c) Cinsi : Arsa
d) Tapu Mahalle : Yakacık
e) Pafta No : G22A09C4B
f) Ada No : 10980 (E:9053)
g) Parsel No : 8
h) Yüzölçümü : 252 m²
i) Satışa Konu Hisse Oranı : Tam
j) Hâlihazır Durum : Boş Arsa
k) İmar Durumu : Konut
l) İmar Planı Tasdik Tarihi : 19.04.2013 (Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı)
m) Yapılanma Şartları : 5/A/3 – Taks: 0,20-0,40 – Kaks: 1,75

3) Adres : Esentepe Mah. Perisu sok. No:18

4) Muhammen Bedeli : 1.008.000,00–TL

5) Geçici Teminatı : 30.240,00 TL

6) İhale Tarihi ve Saati : 04.06.2020 – 14:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer : Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 adresinde bulunan Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul

8) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

9) İhale şartnamesi : Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat 3 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. (02162805597 – Fax: 02162805593)

10) İhale Dosyası : Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200 TL Karşılığında temin edilebilir.

11) Teslim Yeri ve En son Teslim Zamanı: Teklifler 03.06.2020 tarihi saat 17:00 mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecek.

12) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen %3 Geçici Teminat
b) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname (Noter)
c) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (Noter)
d) Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi
e) Gerçek kişiler için İmza Sirküleri (Noter)
f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

13) İhale katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye katılmaları gerekmektedir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR