VAN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Van/Tuşba'da 5.328 m2 tarla Van Milli Emlak Müdürlüğünden satılıktır

VAN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026917
Şehir : Van / Edremit
: 5328
İmar Durumu : Toplu Konut
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 24.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tarla
İşin Yapılacağı Yer
:
Van İli, İpekyolu, Edremit, Tuşba İlçeleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2019 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No:20 Yeni Toki Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

V A N ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

İLÇE MAHALLE CİNSİ ADA NO PARSEL NO FİİLİ DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ( TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1. Tuşba Altıntepe Tarla 698 17 Boş 5.328,50 Tam Konut Alanı ve Yol 1.066.000,00 255.500,00 7.08.2019 10:45
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizasında yazılı tarih ve saatte Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No:20 Yeni Toki Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri içerisinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5-Satılacak taşınmaz mal için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın
313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit
taksitler halinde ödenebilir.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR