VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Van Milli Emlak Müdürlüğü'nden taşınmaz (tarla, arsa, kerpiç ev) satışı yapılacaktır

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114745
Şehir : Van / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHRİVAN 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tarla,arsa ve Bahçeli Kerpiç Ev
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No:20 Yeni Toki Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
İLÇE MAHALLE CİNSİ ADA NO PARSEL NO FİİLİ DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ( TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Tuşba Gedelova Tarla 640 Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. 20.900,00 Tam İmarsız 83.600,00 20.900,00 30.01.2020 09:30
2 Tuşba Gedelova Tarla 645 Kısmen tarım arazisi olarak kullanılıyor. Bir kısmı da boş. 118.000,00 Tam İmarsız 413.000,00 103.250,00 30.01.2020 09:45
3 İpekyolu Aşağınorşin Bahçeli Kerpiç Ev 469 50 Boş 314,35 4/16 (78,59 m2) Konut Altı Ticaret Alanı ve Yol 166.000,00 41.500,00 30.01.2020 10:00
4 İpekyolu Bahçıvan Arsa 213 23 Otopark olarak kullanılmaktadır. 400,00 Tam Tercihli Ticaret Alanı 5.600.000,00 1.400.000,00 30.01.2020 10:15
1- Yukarıda 1'den 4. sıraya kadar nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No:20 Yeni Toki Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri içerisinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın
313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit
taksitler halinde ödenebilir.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR