Vakıfbank

Vakıfbank'tan Satılık Tarla

İlan Görselleri
Vakıfbank'tan Satılık Tarla
Vakıfbank'tan Satılık Tarla
1 / 4
Vakıfbank'tan Satılık Tarla
Vakıfbank'tan Satılık Tarla
2 / 4
Vakıfbank'tan Satılık Tarla
Vakıfbank'tan Satılık Tarla
3 / 4
Vakıfbank'tan Satılık Tarla
Vakıfbank'tan Satılık Tarla
4 / 4
İlan Metni

2183 parsel 5870 m2 yüz ölçümüne sahip Tarla nitelikli taşınmazdır. Adapazarı Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemelerde rapor konusu parselin 1/25000 ölçekli Nazım İmar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan içerisinde kaldığı, yerinin doğru olduğu belirlenmiştir. Tarımsal Niteliği Koruncak Alanı Plan Notu: 1. Bu alanda yer alan ve imar mevzuatına uygun yapılar faaliyet ve konumunun gerektirdiği önlemleri almak şartı ile ekonomik ömrü tamamlanıncaya kadar faaliyetine devam edecektir. Bu alanlardaki imar uygulaması ile oluşmuş dahi olsa boş parsellerde yeni yapı yapılamaz. Ayrıca bu plana aykırı olan planlar iptal edilecek olup, tarımsal niteliği korunacak alanlar içerisindeki imar mevzuatına aykırı yapılar tasfiye edilecektir. 2. Bu alanlarda tarımsal üretimin korunması ve geliştirilmesi amacıyla entegre tesis niteliğinde olmamak koşulu ile; ilgili yönetmelikler kapsamında, tek bir konut (bağ evi) ile çiftçiye ait tarımsal işletmenin ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak için gerekli boyut, hacim ve vasıfta; kümes, ahır ve ağıl, depo, soğuk hava deposu, yemlik ve yem hazırlama tesisleri, mandıra, balık üretim tesisleri, arıhane, su ve yem deposu, gübre ve slaj çukuru, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yada Taşra Teşkilatının olumlu görüşü alınmak suretiyle yapılabilir. Bu kullanımlara ilişkin imar planları ilgili idarece Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca yapılıp onanmadan uygulamaya geçilemez. Yapılacak imar planlarında; 5000 m den küçük parsellerde yapı yapılamaz. (SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/03/2018 TARİH VE 3/155 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.) Parsel cephesi 25 m. den az olamaz Maksimum yapı yüksekliği (H.max)=6.50 m. Yem ve slaj depoları ile teknolojinin zorunlu kıldığı tesislerde yapı yüksekliği yapının teknolojik özelliğine göre belirlenecektir. Maksimum Emsal(E) = 0.30, Çekme mesafeleri komşu parselden en az 10 m ve yoldan en az 15 m dir. Bağ evi için en fazla inşaat alanı 120 m2 dir. 3. Bu alanlarda tek başına bağ evine hiçbir surette izin verilmeyecek olup, hayvancılık ile ilgili tesisler yerleşim alanlarına ilişkin plan sınırına ve kırsal yerleşme sınırına 500 m mesafeden yakın olmayacaktır. 4. Planın askı aşaması tamamlanarak yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut mevzuatı kapsamında istenilen kurum görüşlerini tamamlamış parsellerde plan şartı aranmaksızın işlem yapılacaktır. İlgili belediye yetkilileriyle yapılan görüşmede 3194 sayılı imar kanunn 8. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli imar uygulaması, mevzi imar uygulaması ya da Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz olduğu belirtilmiştir. Bölge, Örentepe Mahallesine 2 km, Adapazarı İlçe merkezine 13 km mesafede yer almaktadır.

Konumu
İlan Teklifi
TEKLİF VER
Başlangıç Bedeli
322,000
MİN. ARTIŞ
4,000
Künye ve Kayıt Bilgileri
Şehir: Sakarya / Adapazarı
Vakıfbank Gayrimenkul Numarası: 22320
Adres: SAKARYA, ADAPAZARI, KARADERE MAH. KAYNARCA KANDIRA CAD. NO:41 PARSEL 2183
Pafta: 13
Parsel: 2183
m²: 5,870
Krediye Uygunluk: Uygun
Min. Artış: 4,000 ₺
Başlangıç Bedeli: 322,000 ₺
Teminat Bedeli: 16,100 ₺