Yazdır

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıf taşınmazlarının kiralanması ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450033
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DÜNYA 25.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İST. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonu
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 02.11.2016 13:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 02.11.2016 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 1 yıllığına kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık Üretici Fiyat Endeksleri oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 02.11.2016 Çarşamba günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İST. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için mahalle muhtarlığından tasdikli ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sureti /veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 01.11.2016 Salı günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna müracaat edip,evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait

0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta masrafları kiracıya aittir.

7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.

8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.

9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.

15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.

16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (74-26) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.)

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
MUHAMMEN
GEÇİCİ VE
NO BUCAĞI /KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT
341440110000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sk. 4 Nova Rezidance 7.Normal Katta 35 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL
341440116000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. A1-1 Blok Evila Konutları Zemin kat 2 Kapı nolu Dükkan 796 1 58,60m2 Tam 1.750,00 TL 4.830,00 TL
341440149000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. A1-2 Blok Evila Konutları 3.Normal kat 9 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 1.950,00 TL 5.390,00 TL
341440150000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. A1-2 Blok Evila Konutları 3.Normal kat 10 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 1.850,00 TL 5.110,00 TL
341440157000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. A1-2 Blok Evila Konutları 7.Normal kat 25 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 1.850,00 TL 5.110,00 TL
341440161000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. A1-2 Blok Evila Konutları 8.Normal kat 29 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 1.850,00 TL 5.110,00 TL
341440164000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. A1-2 Blok Evila Konutları 9.Normal kat 35 Kapı nolu Daire 796 1 180m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
341440183000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Özçelik Sk. A1-3 Blok Evila Konutları 8.Normal kat 30 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 1.850,00 TL 5.110,00 TL
341191263000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/7 Sokağında 3/1 Apartmanın 1.Normal Kat 1 Kapı nolu Daire 2641 8 78,32m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
341191264000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/7 Sokağında 3/A Apartmanın Zemin Katta Depolu Dükkan 2641 8 130m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
341020090000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Pelinli 3/1 Apartmanın Zemin Katta Dükkan 543 3 54,67m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
341020080000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ömür 17/1 Apartmanın Zemin katında Dükkan 849 4 73,08m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
341020011003 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ömür 22 Apartmanın 2.Katta 7 Kapı nolu Daire 936 468 106m2 Tam 2.200,00 TL 6.080,00 TL
341020148000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Şehit Er Rıdvan Mert 3/1 Apartmanın Bodrum katta 1 kapı nolu Daire 869 155 78m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
341020114000 İstanbul Bakırköy Sakızağacı Revnaklı 11 Apartmanın Zemin Katta 3 Kapı nolu Daire 31 39 95m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
34130036000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı Vakıf Blokları A-1 Blok Bodrum Katta 1 Kapı nolu Daire 20 pafta 8549 56m2 Tam 490,00 TL 1.360,00 TL
34130038000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı 24 Vakıf Blokları A-1 Blok Zemin Katta 3 Kapı nolu Daire 20 pafta 8549 75m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL
34130039000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı 24 Vakıf Blokları A-1 Blok Zemin Katta 4 Kapı nolu Daire 20 pafta 8549 75m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL
34130053000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı 24 Vakıf Blokları A-1 Blok 4. Katta 18 Kapı nolu Daire 20 pafta 8549 102,24m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL
342080146005 İstanbul Eyüp Düğmeciler Küme 15/2 Krk.(3/A ve 3/B) ile işaretli arsa üzeri Binanın3.katı ikametgah 1004 3 178,48m2'nın118,42m2'sı Tam 350,00 TL 970,00 TL
341050467000 İstanbul Beyoğlu Yeni Camii Kuyumcu Tahir 18 Dükkan 1123 24 8 m2 Tam 840,00 TL 2.320,00 TL
342090305006 İstanbul Fatih Şehremini Millet Caddesi,Necip Asım Sokak Saraç Doğan Camii WC'si (7 Kabinli) (Özel şartlı) 1714 12 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
341070015003 İstanbul Fatih Hobyar Yeni camii Celalbey Vakıf İşhanı 5.Kat 5 Kapı nolu Oda 389 35 14,57m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL
341071887000 İstanbul Fatih Mercanağa Örücüler Kuşakçıhan Zemin Kat 13 kapı nolu Özel şartlı Kargir Oda 261 58 27m2 7/8 820,00 TL 2.270,00 TL
341070015022 İstanbul Fatih Hobyar Yeni camii Celalbey Vakıf İşhanı 4.Kat 1 ve 2 Kapı nolu Oda 389 35 32,25m2 Tam 1.450,00 TL 4.010,00 TL
341070015047 İstanbul Fatih Hobyar Yeni camii Celalbey Vakıf İşhanı 3.Kat 2 Kapı nolu Oda 389 35 14,57m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL
341071868000 İstanbul Fatih Süleymaniye Fetva Yokuşu 27 Elmas İş Hanı Zemin Kat 2 Kapı nolu Özel şartlı Dükkan 376 34 50m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
341070358000 İstanbul Fatih Çarşı Yarım Taşhan Yarım Taş Han Üst Kat 2 Kapı nolu Kagir Dükkan 2792 11m2 Tam 1.745,00 TL 4.820,00 TL
341070528000 İstanbul Fatih Sultanahmet Fenerli Kapı 15 İki Katlı Özel şartlı İkametgah 84 8 zemini 27m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL
592200017000 Tekirdağ Süleymanpaşa Ortacami Hükümet Caddesi Özel Şartlı Orta Camii Tuvaleti 219 23 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL
341081732000 İstanbul Eyüp Çırçır Güzel Özel şartlı Arsa 142 9 156m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL
341081986001 İstanbul Eyüp Kemerburgaz-Mithatpaşa İki kemer Mevkii 2 parselin Krokide (B) ile işaretli 7.719,83'lik kısmı 1 parsel 1.379,36m2 sahalı arsanın tamamı toplam 9.099,19m2 özel şartlı Arsa 345 1 ve 2 9.099,19m2 Tam 6.000,00 TL 16.560,00 TL
341081653000 İstanbul Eyüp Kemerburgaz-Mithatpaşa İki kemer Mevkii Arsa 13 pafta 580 3.000m2 Tam 1.850,00 TL 5.110,00 TL
341190944000 İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe Şehit Er Murat Güven Arsa 2424 12 62m2 14/62 50,00 TL 140,00 TL
34130024002 İstanbul Bahçelievler Yenibosna Cemal Ulusoy Cd.Asena Sk. Krokide (B) ile işaretli Arsa 27 pafta 10309 1.876m2'nın
1.176m2'sı
Tam 11.400,00 TL 31.470,00 TL
341090826002 İstanbul Fatih Seyit Ömer Kırımlı Aziz Arsa 1740 14 68,80m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL
341091088000 İstanbul Fatih Akşemsettin Kocasinan Arsa 2058 21 92,87m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
341420010000 İstanbul Arnavutköy Haraççı Eski,1010/3 yeni Tesfir Arsa 5029 1 392,92m2 Tam 1.090,00 TL 3.010,00 TL
341420018000 İstanbul Arnavutköy Haraççı 1010/1 Sokak Arsa 5029 3 ve 4 444,57+443,36 Toplam 887,93m2 Tam 2.300,00 TL 6.350,00 TL
341140020000 İstanbul Silivri Küçüksinekli Köyü İstasyon Mevkii Arsa 75 725,30m2 Tam 300,00 TL 830,00 TL
592210001000 Tekirdağ Çerkezköy Fevzipaşa Kumsal Arsa 612 21 565m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR