UZUNKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Uzunköprü/Türkobası Köyü'nde imarlı arsa ihale ile satılıktır

UZUNKÖPRÜ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907285
Şehir : Edirne / Uzunköprü
Semt-Mahalle : TÜRKOBASI KÖYÜ / HAMİDİYE
: 5510
Yayınlandığı Gazeteler

UZUNKÖPRÜ 30.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
UZUNKÖPRÜ 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Uzunköprü Türkaobası Köyü'nde 22090104042 nolu 5.510,20 m2 imarlı arasanın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ

SIRA NO TAŞINMAZ NO MAHALLE / KÖYÜ MEVKİİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) VASFI İMAR DURUMU HİSSE ORANI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE
GÜNÜ SAATİ
1 22090104042 Türkobası Köyü Köyiçi 11 146 8 5.510,20 Arsa İmarlı TAM 88.200,00 8.820,00 10.12.2018 11:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte, hizasında belirtilen tahmini bedel üzerinden Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar :
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi)
c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri , özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a ve c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir..
2- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içersinde Uzunköprü Milli Emlak Şefliinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, satışa çıkarılan taşınmazlar ile kiralanacak taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.
3- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir. İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR