BURSA 11. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Üzerinde ev olan arsa İcradan satılıktır

BURSA 11. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873754
Şehir : Bursa / Gürsu
Semt-Mahalle : ADAKÖY MAH. / GÜRSU
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA''DA MEYDAN 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/9800 ESAS
Muhammen Bedeli
:
74200 TL
Birinci Satış Günü
:
14.11.2018 15:40
İkinci Satış Günü
:
12.12.2018 15:40
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA
11. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO : 2018 / 9800 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ :Bursa İli, Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, Mevkii : Köyiçi, Cilt No: 13, Sayfa No: 1236, Parsel No: 1236, Yüzölçüm : 233,00, Ana Taş. Nitelik : Avlulu Ev, Hisse Pay / Payda : 1 / 1
TAPU KAYDI : Gürsu Tapu Müdürlüğünce 22.02.2016 tarih ve 921 yevmiye nosu ile düzenlenmiş olan ve dosyasında da mevcut bulunan ipotek belgesi ile resmi senet örneğine göre; Bursa İli, Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 0 ada, 1236 parsel sayılı ve 233,00 m2. miktarlı Avlulu Ev vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olduğu ve taşınmaz üzerine İpotek Şerhinin konulduğu, belirtilmektedir. İMAR DURUMU : Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak imar durumu bildirilmemiş olup, Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden şifahi olarak edinilen bilgilere göre; Gürsu İlçesi, Adaköy Mahallesi, 1236 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Adaköy Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde, Hmax.(Yükseklik): 6,50 mt. (2 kat) olan serbest nizam konut alanında kalmaktadır. MAHALLİ DURUMU : Kıymet Takdiri yapılması istenilen ve tamamı borçlu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz, Bursa İli, Gürsu İlçesi sınırları dahilinde bulunan Adaköy Mahallesi, Çakar Sokak, no: 12 adresindeki 233,00 m2. miktarlı arsa ile bu arsanın bir kısmı üzerine bitişik olarak yapılanmış olan 1 adet mesken binası ile 1 adet ahşap sundurma yapısından ibarettir. Parselin binalar haricinde kalan kısımları, binanın arka (doğu) cephesinde bahçe olarak bırakılmış olup, oldukça bakımsız ve düzensiz olan bahçenin içerisinde zirai gelir getirecek herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır. Bahçenin komşu parseller ile olan sınırları tuğla veya biriket duvarlar ile çevrilmiştir. Parsel içerisinde yer alan binaların görülen halihazır durumları ile diğer teknik ve fiziki özellikleri aşağıdaki gibidir.
1) 2 Katlı Mesken Binası : Ahşap, taş ve kerpiç gibi yapı malzemeleri kullanılarak yaklaşık 90-100 yıl önce yapılmış olduğu belirlenen söz konusu binanın eski olan ana giriş kapısı 2 kanatlı ahşap yapılı, ön dış cephe duvar yüzeyleri kireç badanalı, eğik ahşap çatılı ve üzeri eski tip kiremitler ile örtülüdür. Yerinde yapılan ölçümlerine göre, binanın zemin katının inşaat taban alanı 53,00 m2. ve 1. katının 57,00 m2. olup, toplam inşaat alanı ise; 53,00+57,00 = 110,00 m2. dir. Halihazırda, boş durumunda olan ve uzun süredir de kullanılmadığı belirlenen binanın zemin katında 1 adet oda ve hol, 1. katında ise 2 adet oda ve hol bölümleri bulunmaktadır. Gerek zemin ve gerekse 1. kattaki hol ve odaların tabanları ahşap üzeri vinil ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Binanın iç kapıları ve pencere çerçeveleri ahşap olarak yapılmıştır. Odun veya kömür sobası ile ısıtılmakta olan binanın elektrik ve su abonelikleri bulunmamaktadır. Ancak; Mahallinde yapılan incelemelerine göre, uzun süredir kullanılmaması nedeni ile söz konusu binanın oldukça yıpranmış ve bakımsız durumunda kalmış olduğu, taban kaplamaları ile duvar sıva ve boyalarında eskimelerin, kapı, pencere ve çatıyı oluşturan ahşap aksamlarında kırılma ve çürümelerin meydana geldiği, oda içerisindeki mutfak bölümünde tezgah ve dolapların yerlerinden sökülmüş olduğu, bu yıpranma, bakımsızlık, eskime ve eksikliklerden dolayı da binanın oldukça masraf gerektiren bakım ve onarıma ihtiyacı bulunduğu görülmüştür.
2) Sundurma Yapısı : Binanın arka (doğu) bitişik cephesine ahşap direkler üzerine eğik ahşap çatılı olarak basit tarzda yapılmış olup, üzeri galvaniz sac paneller ile örtülmüştür. Ön cephesi açık, arka ve yan cepheleri kapalı olan sundurmanın tabanı beton ile kaplıdır. Yerinde yapılan ölçümlerine göre, sundurmanın inşaat taban alanı 30,00 m2. dir. Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan bahçeli veya avlulu, 1 veya 2 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz mahalle yerleşik birimleri içerisinde ve Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, doğalgaz, su, telefon ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri mevcuttur. TAŞINMAZIN KIYMETİ : Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yapı şekli, yapı malzemesi, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, yıpranma payları, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemesi ile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak bugünkü piyasa arsa ve bina alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıda belirtilmiştir. Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi 1/4 oranındadır. 1) 2 Katlı Mesken Binası Kıymeti : 110,00 m2. * 240,00 TL/m2. = 26.400,00 TL. , 2) Sundurma Yapısı Kıymeti : 30,00 m2. * 40,00 TL/m2. = 1.200,00 TL., 3) Arsa Vasıflı Parsel Kıymeti : 233,00 m2. * 200,00 TL/m2. =46.600,00 TL. , KIYMETLER GENEL TOPLAMI(1+2+3) : 74.200,00 TL. , (Yalnız; Yetmiş Dört Bin İki Yüz Türk Lirasıdır.)
Kıymeti : 74.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın tapu kaydı ve tapu kütüğündeki gibidir.
1. Satış Günü : 14/11/2018 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 12/12/2018 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9800 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR