İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Üsküdar/Murat Reis Mahallesi'nde arsa Mahkeme kararı ile satılacaktır (çoklu satış)

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01020233
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 04.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C.İSTANBUL ANADOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2018/194 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
427,500 TL
Birinci Satış Günü
:
11.09.2019 11:30
İkinci Satış Günü
:
07.10.2019 11:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL ANADOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/194 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kıymet takdirine konu konu olan İstanbul İl, Üsküdar İlçe, SELAMİ ALİ Mahalle 117 Ada, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili keşif tarihinden yerinde yapılan araştırmada parsellerin üzerindeki yapıların yıkıldığı ve boş olduğu görülmüştür Üsküdar belediyesi arşiv dosyasından yapılan araştırmada 22/03/2017 tarih ve 378 karar sayılı istanbul 6 numaralı K.V.K. Bölge kuruluna kararına göre 5 ve 6 parsellerin tevhit edilmesinin uygun olduğuna resittüsyon porjesinin onaylandığına ve restorasyon projesinni kurula iletilerek onaylatılmasına karar verilmiştir. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede her iki parselinde sokak cephelerinin paneller ile kapatıldığı görülmüştür. Parseller üzerindeki mevcutta olmayan tarihi binalar tescilli eski eser niteliğinde olup projelerin yapılmasında eski numaralı bina da yıkılmış olup molazları halen durmaktadır. 4 parsel de diğer parseller gibi paneller ile kapatılmıştır. Söz konusu parseller düzgüngeometrik şekle sahip olup düz arazi yapısındadır. 5 nolu parsel köşe parsel köşe parseldir. Ve 5 ile 6 parseller tevhid edildiğinde tamamı köşe parsel olacaktır. Üsküdar belediyesi resmi internet sitesinden alınan biliye göre 2019 yılı emlak verisine esas sok. Rayiç değerinin selami değirmeni ve setaret sokak için 3.762,58 / m2 olduğu öğrenilmiştir.
Adresi : İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Murat reis (selami ali) mah. Gazi cad. Selami değirmenisok. no: 19 , 117 ada, 6 parsel
İmar Durumu :ist. Anadolu 10. İcra dairesinin2018/194 ( satış) sayılı dosyası için istanbul üsküdar belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünün 10/01/2019 tarihve 98901083115 e. 580 sayılı imar durumuna istinaden : üsküdar ilçesi murat reis (eski selami ali ) mah. 55 pafta 117 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli09/06/2006 t.t.li üsküdar merkez bölgesi uygulama imar palanında h:12.50m. (4 kat) irtifada blok nizam bulunduğu yapılanma ile konut alanı da kaldığı 117 ada 6 parselin tapusunda ahşap ev kaydı bulunduğu 22/03/2012tarih 378 sayılı kurul kakarında 117 ada 5 ve 6 pasellerin tevhit edilmesinin uygun olduğuna günümüzde parseller üzerinde yer almayan fakat kurulun arşivinde bilgi- belge ve fotoğrafların bulunan tescilli ikiz binanın meri imar planında 5-6 pasellerin üzerine işlenmesine karar verildiği denilmekte olup söz konusu parsellerde İstanbul VI nolu K.V.K bölge kurulu kararıyla uygulama yapılaca anlaşılmıştır.
Kıymeti : 427.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :kıymet takdirine konu konu olan İstanbul İl, Üsküdar İlçe, SELAMİ ALİ Mahalle 117 Ada, 5 ve 6parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili keşif tarihinden yerinde yapılan araştırmada parsellerin üzerindeki yapıların yıkıldığı ve boş olduğu görülmüştür üsküdar belediyesi arşiv dosyasından yapılan araştırmada 22/03/2017 tarih ve 378 karar sayılı istanbul 6 numaralı K.V.K. Bölge kuruluna kararına göre 5 ve 6 parsellerin tevhit edilmesinin uygun olduğuna resittüsyon porjesinin onaylandığına ve restorasyon projesinni kurula iletilerek onaylatılmasına karar verilmiştir. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede her iki parselinde sokak cephelerinin paneller ile kapatıldığı görülmüştür. Parseller üzerindeki mevcutta olmayan tarihi binalar tescilli eski eser niteliğinde olup projelerin yapılmasında eski numaralı b
ina da yıkılmış olup molazları halen durmaktadır. 4 parsel de diğer parsellergibi paneller ile kapatılmıştır. Söz konusu parsller düzgüngeometrik şekle sahip olup düz arazi yapısındadır. 5 nolu parsel köşe parsel köşe parseldir. Ve 5 ile 6 parseller tevhid edildiğinde tamamı köşe parsel olacaktır. Üsküdar belediyesi resmi internet sitesinden alınan biliye göre 2019 yılı emlak verisine esas sok. Rayiç değerinin selami değirmeni ve setaret sokak için 3.762,58 / m2 olduğu öğrenilmiştir.
Adresi : istanbul ili, üsküdar ilçesi, murat reis (selami ali) mah. Gazi cad. Selami değirmenisok. no: 19 , 117 ada, 5 parsel
İmar Durumu : ist. Anadolu 10. İcra dairesinin2018/194 ( satış) sayılı dosyası için istanbul üsküdar belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünün 10/01/2019 tarihve 98901083115 e. 580 sayılı imar durumuna istinaden : üsküdar ilçesi murat reis (eski selami ali ) mah. 55 pafta 117 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli09/06/2006 t.t.li üsküdar merkez bölgesi uygulama imar palanında h:12.50m. (4 kat) irtifada blok nizam bulunduğu yapılanma ile konut alanı da kaldığı 117 ada 6 parselin tapusunda ahşap ev kaydı bulunduğu22/03/2012tarih 378 sayılı kurul kakarında 117 ada 5 ve 6 pasellerin tevhit edilmesinin uygun oludğuna günümüzde parseller üzerinde yer almayan fakat kurulun arşivinde bilgi- belge ve fotoğrafların bulunan tescilli ikiz binanın meri imar palanında 5-6 pasellerin üzerine işlenmesine karar verildiği denilmekte olup söz konusu pasllerde istanbul VI nolu K.V.K bölge kurulu kararıyla uygulamma yapılaca anlaşılmıştır.
Kıymeti : 375.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/194 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR