Yazdır

UŞAK BELEDİYE BŞK.

Uşak Belediyesi Akaryakıt ve lpg istasyonu satış ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447323
Şehir : Uşak
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Muhammen Bedel : 3000000 TL
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 15.11.2016 11:00
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

01- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen Uşak Merkez Bölme Beldesi 532 ada, 1-3 parsellerde kayıtlı 12.710,41 m² miktarındaki, imar planında Akaryakıt ve LPG istasyonu olan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36ıncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilahare Açık Arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.

02- Taşınmazın İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

S. No

A D R E S

Nevi

Ada

Parsel

Adet

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli KDV Hariç

%3 Geçici Teminat

1

Uşak Merkez Bölme Beldesi İmar Planında E=1,20 H=12,50 A+LPG alanına isabet eden taşınmaz

Arsa

532

1-3

2

12.710,41

15.11.2016

11:00

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

04- İhaleye girecekler:

  • Gerçek Kişiler;
  1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
  2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
  3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
  4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.
  • Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
  1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
  2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
  3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
  4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

05- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

06- Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR